วัดเยิว- วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม

VOVworld-วัดเยิวเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ตำบลทันเคืองอำเภอถ่วนแถ่งจังหวัดบั๊กนิงห์อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ ๓๐ กม. ซึ่งได้ถูกจัดเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นสถานที่ก่อเกิดพุทธศาสนาของเวียดนาม 


VOVworld- วัดเยิวเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ตำบลทันเคืองอำเภอถ่วนแถ่งจังหวัดบั๊กนิงห์อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ ๓๐ กม. ซึ่งได้ถูกจัดเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นสถานที่ก่อเกิดพุทธศาสนาของเวียดนาม 
วัดเยิว- วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม - ảnh 1
วัดเยิวที่มีเจดีย์หว่าฟอง ( ภาพจากอินเตอร์เน็ต )

หนังสือบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามระบุว่า วัดเยิวได้รับการก่อสร้างเมื่อปี ๑๘๗ และเสร็จสิ้นในปี ๒๒๖ในบริเวณพื้นที่กำแพงลิวเลิวซึ่งเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งแรกของเวียดนาม นับเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเวียดนามที่ผูกพันธ์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาเวียดนาม  ศาสตราจารย์เจิ่นเลิมเบี่ยนนักศึกษาวิจัยของสภามรดกเวียดนามเผยว่า วัดเยิวเป็นวัดพิเศษ หากศึกษาเกี่ยวกับวัดนี้เราสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศ  โดยกล่าวว่า “ บริเวณนี้ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างเขตที่ราบสูงและเขตที่ราบลุ่มเนื่องจากชาวเวียดสมัยโบราณได้ย้ายถี่นฐานจากป่าเขาลงไปบุกเบิกเขตที่ราบลุ่ม  เมื่ออยู่ในเขตที่ราบสูงชาวบ้านจึงมักจะต้องอาศัยน้ำฝนจึงจัดพิธีบวงสรวงขอฝนฝ้าตกต้องตามฤดูกาล ด้วยเหตุนี้ความเลื่อมใสของชาวเวียดสมัยนั้นจึงเน้นการขอฝนและบวงสรวงเทพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำฝน   ชาวบ้านมักจัดพิธีขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้ชีวิตมีความสุขการเก็บเกี่ยวได้ผล  นั่นก็คือสาเหตุของการก่อเกิดวัดในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองรวมทั้งวัดเยิวด้วย

วัดเยิวในปัจจุบันได้รับการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรตามสถาปัตยกรรมราชวงศ์เลตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘  เช่นเดียวกับวัดทั่วไปในประเทศ ภายในวัดเยิวมีโบสถ์หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์  สิ่งที่น่าสนใจคือเจดีย์ใหญ่หว่าฟองสูงสง่าที่ได้รับการก่อสร้างด้วยอิฐก้อนใหญ่ซึ่งเริ่มต้นเจดีย์นี้มี ๙ ชั้นแต่ทรุดโทรมตามกาลเวลาจนปัจจุบันเหลือเพียง ๓ ชั้นสูง ๑๗ เมตร ชื่อหว่าฟองของเจดีย์นั้นในความหมายทางพุทธศาสนาคือไม่แบ่งแยกชนชั้นฐานะ  สิ่งที่สร้างความประทับใจสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนคือรูปปั้นพระที่ประดิษฐาน โดยเฉพาะรูปนางเยิว เทพเจ้าฟาปเวินและฟาปหวู โดยรูปปั้นบ่าเยิวทำจากทองสัมฤทธิ์สูงประมาณ ๒ เมตรประดิษฐานอยู่ตรงกลางของโบสถ์ที่หน้าตาสวยทำให้ผู้ชมหวนคิดถึงนางรำอินเดีย นอกจากวัดเยิวที่บูชาฟาปเวินหรือเทพแห่งเมฆยังมีวัดอีก ๓ แห่งที่บูชาฟาปหวูหรือเทพแห่งฝนฟาปโลยและฟาปเหดียนบูชาเทพแห่งไฟ

วัดเยิว- วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม - ảnh 2
รูปปั้นฟาปเวิน ( ภาพจากอินเตอร์เน็ค )

วัดเยิวถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ กษัตริย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าของเวียดนามได้เสด็จไปยังวัดเยิวเพื่ออันเชิญรูปปั้นฟาปเวินไปประดิษฐานที่วัดบ๋าวเทียนกรุงฮานอยเพื่อทำพิธีขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์วัดเยิวจึงได้รับการเรียกชื่อต่างๆเช่น ฟาปเวิน โก๋โจว์โดยเฉพาะวันเยียนอึ๊งหมายความว่า สมความอธิษฐาน  ศาสตราจารย์เจิ่นเลิมเบี่ยนเผยต่อไปว่า  “ การบูชาที่วัดเยิวมาจากความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ ซึ่งผูกพันธ์กับประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศตั้งแต่ยุคหินมาปัจจุบันและปลูกฝังในจิตใจของชาวเวียดนาม 

วัดเยิวในจังหวัดบั๊กนิงห์ได้ฝังลึกในชีวิตจิตใจทางวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของภาคเหนือ  ตั้งแต่ปีคศ.๑๙๖๒ วัดเยิวได้รับการรับรองเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับชาติจากกระทรวงวัฒนธรรม ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด