บทที่ 77: 13 ประโยคที่ใช้คำ “คง” หรือ “ไม่”

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับการใช้คำ "คง" ใน 13 ประโยคภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยต่อไปตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ นะคะ

ในคลิปวิดีโอนี้มีศัพท์ต่างๆ

Không nhìn thấy /"คง - หญิ่น - เท้ย " / มองไม่เห็น

Không nghe thấy /"คง- แง -เท้ย " /ไม่ได้ยิน

Không nghĩ ra /"คง- หงี - รา" / คิดไม่ออก

Không ngờ tới /"คง- เหง่อ - เต๊ย " / นึกไม่ถึง

Nghe vô lý /"แง- โว - ลี้ " / ฟังไม่ขึ้น

Không nổi /"... คง- หนย " /ไม่ไหว

Thi không qua /"ที - คง- กวา " /สอบไม่ผ่าน

Nuốt không trôi /"นวด- คง - โจย " /กินไม่ลง

Không tìm thấy /"คง- ติ่ม - เท้ย " /หาไม่เจอ
Không thoát được /"คง - ทวาด - เดือก " /หนีไม่รอด

Không khống chế nổi /คง- ค้ง - เช้ - หนย" /เอาไม่อยู่

Không biết chọn cái nào /"คง- เบี๊ยด - จ๋อน - ก๊าย - หน่าว " /เลือกไม่ถูก

Không biết làm /"คง-เบี๊ยด - หล่าม  " /...ไม่เป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด