ศ.Carl Thayer : พินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์คือมรดกที่ยิ่งใหญ่

(VOVWORLD) -ศ.Carl Thayer เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาของมหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เขาเคยมาเวียดนามหลายครั้งและเคยเรียนภาษาเวียดนาม ซึ่งในหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับเวียดนาม เขาสงวนเวลามากที่สุดสำหรับการวิจัยพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ เอกสารที่เขาเห็นว่ายังคงทรงคุณค่าในทุกยุคสมัยและถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวเวียดนาม

ศ.Carl Thayer : พินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์คือมรดกที่ยิ่งใหญ่ - ảnh 1

ศ.Carl Thayer ยืนยันว่า ประธานโฮจิมินห์เป็นบุคคลที่มองกาลไกล โดยตั้งแต่เริ่มเขียนพินัยกรรมในช่วงที่สงครามต่อต้านอเมริกาเพื่อกู้ชาติอยู่ในช่วงดุเดือดที่สุด ท่านได้มองเห็นถึงชัยชนะของเวียดนามในกระบวนการต่อสู้นี้และสองภาคเหนือใต้จะได้รวมเป็นเอกภาพ และ6ปีให้หลังเรื่องนั้นก็กลายเป็นจริงแต่ประธานโฮจิมินห์กลับลาจากโลกนี้ไปก่อนที่จะได้เห็นดอกผลของการปฏิวัติเวียดนาม

หนึ่งในปัจจัยที่ร่วมสร้างเป็นชัยชนะให้แก่การปฏิวัติเวียดนามคือการเชื่อมโยงและความสามัคคีกับขบวนการคอมมิวนิสต์สากล โดยประธานโฮจิมินห์ได้เดินทางจากเวียดนามไปยังประเทศตะวันตกเพื่อแสวงหาการสนับสนุนจากต่างประเทศทั้งจากระบอบนักล่าเมืองขึ้นและจากกองกำลังต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นที่ก้าวหน้า ซึ่งศ.Carl Thayer ได้ให้ข้อสังเกตว่า ประธานโฮจิมินห์เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สามารถรวบรวมประสบการณ์อันล้ำค่าของต่างประเทศเพื่อนำมาสนับสนุนการปฏิวัติเวียดนาม และจนถึงปัจจุบันเวียดนามได้ประยุกต์ใช้หลักการณ์นี้ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อนำมาสร้างสรรค์ประเทศชาติ เวียดนามยังสามารถรับและแก้ไขสถานการณ์โดยไม่ปล่อยให้ปัญหาของยุคสมัยกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาของประเทศ แต่ก็ไม่ทำให้ประเทศของตนอยู่นอกกระบวนการของโลก เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามรู้จักการใช้พลังของกระแสโลกเพื่อสนับสนุนตัวเองแต่ก็ไม่ประมาทต่อปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเวียดนาม

ศ.Carl Thayer กล่าวว่า ไม่เพียงแต่ย้ำถึงความสามัคคีและการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศ เพราะในพินัยกรรม ประธานโฮจิมินห์ยังย้ำถึงความสำคัญของการสร้างและธำรงความสามัคคีภายในประเทศและโอวาทนี้ของท่านยังคงทรงคุณค่าแห่งยุคสมัยในสภาวการณ์ที่เวียดนามยังคงปฏิบัติภารกิจการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยและเอกราชแห่งชาติต่อไป นอกจากนั้น ศ.Carl Thayer ยังให้ข้อสังเกตุว่าหากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอยากธำรงสถานะของตนจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการต่อต้านการคอรัปชั่นและป้องกันความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ซึ่งปัญหานี้ยิ่งมีความเร่งด่วนและจำเป็นเมื่อเวียดนามกำลังเตรียมให้แก่สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13 เมื่อกล่าวถึงงานด้านการปรับปรุงองค์กรพรรคที่เวียดนามกำลังปฏิบัติ ศ.Carl Thayer มีความเห็นว่า ประธานโฮจิมินห์ ผู้ที่มีชีวิตเรียบง่าย สมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่คอรัปชั่น สมกับการเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลัง ดังนั้น การรำลึกครบรอบ50ปีการปฏิบัติตามพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ ก็เป็นโอกาสให้ชาวเวียดนามทบทวนบทเรียนและถอดประสบการณ์ให้แก่กระบวนการพัฒนาในอนาคต ศ.Carl Thayer ยืนยันว่า วิถีชีวิตที่สมถะและวิธีการที่ประธานโฮจิมินห์ได้ใช้เพื่อเรียกร้องความสามัคคีชนในชาติ การเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมได้จุดประกายความสามัคคีชนในชาติให้ชาวเวียดนามร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด