การร้องเพลงทำนองกาจู่ในจังหวัดฮึงเอียน

(VOVWORLD) - เพื่อฟื้นฟูศิลปะการร้องเพลงทำกาจู่และการร้องเพลงทำนองจ๋งกวนที่ค่อยๆถูกหลงลืมในจังหวัดฮึงเอียน ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของศิลปะแขนงนี้ ทางการปกครองและประชาชนในท้องถิ่นกำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมการร้องเพลงทำนองกาจู่และการร้องเพลงทำนองจ๋งกวนให้เป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในท้องถิ่น
การร้องเพลงทำนองกาจู่ในจังหวัดฮึงเอียน - ảnh 1การแสดงของนักร้องกาจู่อาวุโส (hungyen.tintuc.vn)

เมื่อไปเยือนหมู่บ้านกาจู่ด่าวดั่งในช่วงนี้ ก็จะเห็นภาพสมาชิกสโมสรเพลงกาจู่กำลังฝึกร้องและฝึกตีกลองให้เข้ากับการเล่นเครื่องเคาะจังหวะและพิณที่ลานหน้าวิหารบูชานักร้องกาจู่ด่าวถิเหวะ ส่วนนักร้องกาจู่อาวุโสในหมู่บ้านฯได้กล่าวถึงแหล่งกำเนิดของศิลปะการร้องเพลงทำนองกาจู่ในจังหวัดฮึงเอียน โดยนักร้องอาวุโสโด๊ะถิแทงหย่านได้กล่าวว่าหมู่บ้านด่าวดั่งคือถิ่นกำเนิดการร้องเพลงทำนองกาจู่ โดยมีสตรีคนหนึ่งที่สามารถร้องเพลงได้อย่างไพเราะหวานซึ้ง ซึ่งเธอได้ใช้ทักษะความสามารถดังกล่าวเพื่อทำลายกองทัพราชวงศ์หมิงของจีนที่มารุกรานหมู่บ้านด่าวดั่ง พวกเราเป็นคนรุ่นหลังจึงต้องอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติและเกียรติประวัติที่ดีงามของถิ่นเกิดเพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป”

การร้องเพลงทำนองกาจู่ในจังหวัดฮึงเอียนมีมานานแล้ว โดยนักร้องกาจู่อาวุโสหลายคนในหมู่บ้านกาจู่ด่าวดั่งยังคงจดจำเกี่ยวกับการพัฒนาการร้องเพลงทำนองกาจู่ในอดีต นักร้องอาวุโส ด่าวถิแทง ได้เผยว่า เมื่อก่อนนี้ ประชาชนทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้านสามารถร้องเพลงทำนองกาจู่ได้ 1-2 เพลง ส่วนในช่วงค่ำ ชาวบ้านพากันไปชมการแสดงการร้องเพลงทำนองกาจู่ที่ลานหน้าศาลาประจำหมู่บ้านฯ โดยนักร้องและผู้เล่นพิณของหมู่บ้านกาจู่ด่าวดั่งเป็นที่รู้จักของประชาชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำห่ง หรือ แม่น้ำแดงพวกเรามักจะร้องเพลงโต้ตอบกันตั้งแต่ช่วงค่ำถึงตี 4 ตี 5 โดยจะเริ่มด้วยการร้องเพลงทักทายสวัสดีว่า “ถ้าน้องๆอยากร้องเพลงโต้ตอบก็ออกมาร้องเพลงกัน พี่กำลังรออยู่ท่ามกลางม่านหมอก””

นอกจากไปแสดงการร้องเพลงทำนองกาจู่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้ว คณะเพลงทำนองกาจู่ของจังหวัดฮึงเอียนยังได้ไปร้องเพลงถวายกษัตริย์ แต่ด้วยกาลเวลาที่ผ่านพ้นไปทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและการจากไปของช่างศิลป์อาวุโสได้ทำให้การร้องเพลงทำนองกาจู่ในจังหวัดฮึงเอียนค่อยๆสูญหายไป

เมื่อปี2009 การร้องเพลงทำนองกาจู่ของเวียดนามได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการฟื้นฟูศิลปะการร้องเพลงทำนองกาจู่ในจังหวัดฮึงเอียน ทางการปกครองและประชาชนในท้องถิ่นได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อไม่ให้การร้องเพลงทำนองกาจู่สูญหายไปในถิ่นกำเนิดของศิลปะแขนงนี้ โดยชาวบ้านไปทำนาในช่วงกลางวัน ส่วนในช่วงกลางคืนก็ไปฝึกร้อง ฝึกตีกลองและพิณ

การร้องเพลงทำนองกาจู่ในจังหวัดฮึงเอียน - ảnh 2วิหารบูชานักร้องกาจู่ด่าวถิเหวะ (baohungyen.vn

ปัจจุบัน จังหวัดฮึงเอียนมีสโมสรการร้องเพลงทำนองกาจู่ 3แห่ง รวมสมาชิก 100 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักร้องและนักเล่นพิณจากตำบลที่มีการร้องเพลงทำนองกาจู่มาตั้งแต่อดีต เช่น ตำบลหวิงคุก ตำบลเหมะเสอะ อำเภอวันยาง ตำบลบิ่งมิง อำเภอคว้ายโจว์ ตำบลจุงเหงีย เมืองฮึงเอียน นักร้องกาจู่อาวุโสเจิ่นถิโด๊ะจากตำบลหวิงคุกได้เผยว่าพวกเราไม่มีเงินเดือน แถมต้องใช้เงินของตนเองในการซื้อชาและเครื่องดื่มและต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตรเพื่อสอนการร้องเพลงทำนองกาจู่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังเพราะพวกเราทุกคนอายุสูงกว่า 70ปีแล้ว”

ในการอนุรักษ์และพัฒนาการร้องเพลงทำนองกาจู่และเพลงทำนองจ๋งกวน นอกจากความทุ่มเทของนักร้องกาจู่อาวุโสและประชาชนแล้ว ยังมีการสนับสนุนจากทางการท้องถิ่น โดยทางการจังหวัดฮึงเอียนกำลังปฏิบัติโครงการอนุรักษ์มรดกการร้องเพลงทำนองกาจูและเพลงทำนองจ๋งกวนผ่านการเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ในเทศกาลวัฒนธรรมของจังหวัดฯเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่วนสโมสรต่างๆในเมืองฮึงเอียน อำเภอคว้ายโจว์และอำเภอวันยางได้จัดการแสดงศิลปะการร้องเพลงทำนองกาจู่และเพลงทำนองจ๋งกวนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่วนทางการจังหวัดฯได้เปิดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความสามารถให้แก่สมาชิกสโมสรและนักร้องกาจู่ในจังหวัด

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนจากทางการปกครองท้องถิ่นและความทุ่มเทของนักร้องกาจู่อาวุโสได้ช่วยให้การร้องเพลงทำนองกาจู่กลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดฮึงเอียนที่มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์มากมาย มีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนยกระดับจิตสำนึกและความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกการร้องเพลงทำนองกาจู่ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมีเอกลักษณ์ของประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด