เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ ที่ จังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) - ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี ที่ จังหวัดบิ่งเยือง มีการจัดเทศกาลวัดบ่าเทียนเหา ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญของชนเผ่าฮวาและชนเผ่ากิงในภาคใต้ โดยมีวิตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการเชื่อมโยงระหว่างชนเผ่าต่างๆและสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม
เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ ที่ จังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 1เทศกาลวัดบ่าเทียนเหา เป็นเทศกาลที่สำคัญของชนเผ่าฮวาและชนเผ่ากิงในภาคใต้  (Dulichbinhduong.org.vn)

เอกสารโบราณระบุว่า วิหารบ่าเทียนเหาได้รับการก่อสร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ณ เมืองถุเหย่าหมดเพื่อแสดงความเคารพและบูชาเจ้าแม่เทียนเหา ซึ่งเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองชาวประมงในการบุกเบิกผืนดินทางทิศใต้ตามความเลื่อมใสของประชาชนชนเผ่าฮวาและเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและการค้าขาย จากการเป็นกิจกรรมด้านความเลื่อมใสของชาวบ้านที่ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปีได้พัฒนาเป็นเทศกาลที่มีขอบเขตที่ใหญ่ที่สุดในเขตตะวันออกภาคใต้ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ โดยมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของจังหวัดบิ่งเยือง นาย เวืองหวิงทั้ง หัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้เผยว่า“ปัจจุบัน เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคตินี้ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลของชนเผ่าฮวาเท่านั้น หากยังเป็นเทศกาลพื้นเมืองของชนเผ่าอื่นๆอีกด้วย โดยประชาชนชนเผ่ากิงห์ก็เดินทางไปทำบุญที่วัดบ่าเทียนเหาเพื่อขอพรให้ประสพพบแต่สิ่งดีๆ นอกจากนี้ พวกเรายังจัดขบวนการแห่เกี้ยวในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติเพื่อขอพรให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี”

ในหลายปีมานี้ เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศหลายแสนคนให้เดินทางไปเยี่ยมชมและแสวงบูญที่วัดบ่าเทียนเหา ซึ่งก็เหมือนการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความเลื่อมใสอื่นๆ นักท่องเที่ยวต่างขอพรให้ครอบครัวมีความสุขและขอให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง“ในโอกาสเทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี ดิฉันเดินทางมาที่นี่เพื่อแสวงบุญและสักการะเจ้าแม่เทียนเหา โดยรู้สึกจิตใจโปร่งใสผ่อนคลายและมีความเชื่อมั่นต่อชีวิตมากขึ้น”

การไปแสวงบุญที่วัดบ่าเทียนเหาในช่วงต้นปีใหม่ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเมื่อทางการปกครองทุกระดับได้ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อเทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติที่สงบสุขและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรของประชาชนจังหวัดบิ่งเยือง โดยในหลายปีมานี้ มีการให้บริการสาธารณะฟรีในช่วงจัดงานเทศกาล เช่น  มีการก่อสร้างห้องสุขาอัจฉริยะ มูลค่า 1,5 พันล้านด่งภายใต้การสนับสนุนของผู้มีใจกุศลเพื่อให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัด นาย เวืองหวิงทั้ง หัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้เผยต่อไปว่า“เราได้จัดซุ้มแจกธูป น้ำดื่มและอาหารฟรีให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรของชาวท้องถิ่นที่มีต่อนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ”

เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ ที่ จังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 2มีผู้เข้าร่วมและเข้าชมขบวนแห่เกี้ยวเจ้าแม่เทียนเหาเป็นจำนวนมาก  (Dulichbinhduong.org.vn)

ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ ก่อนที่จะมีการจัดขบวนแห่เกี้ยวเจ้าแม่เทียนเหา จะมีการจัดการประมูลโคมไฟของเจ้าแม่ ซึ่งจะมีสถานประกอบการทั้งภายในและนอกจังหวัด โดยเฉพาะสถานประกอบการชนเผ่าฮวาเข้าร่วม ซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลจะนำไปใช้เพื่อบริจาคให้แก่กองทุนสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประถมศึกษาเลวันต๊ามในเมืองถุเหย่าโหมดและทำกิจกรรมการกุศล

ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาสักการะและเข้าร่วมขบวนแห่เกี้ยวจะมีมากกว่าวันธรรมดา โดยตั้งแต่เวลา 15.00 น.ขบวนการแห่เกี้ยวได้เริ่มออกจากวิหารบ่าเทียนเหา ขบวนจะเริ่มด้วยคณะตัวแทนจากหมู่บ้านของชนเผ่าฮวา 4แห่ง ต่อจากนั้นคือเกี้ยวแห่เทพและขบวนเชิดสิงโต ท่ามกลางเสียงแตร เสียงกลองที่คึกคัก โดยมีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี นาง เจิ่นหงอกเฮือง อาศัยใกล้วัดบ่าเทียนเหาได้เผยว่า“เจ้าแม่เทียนเหาเป็นตำนานของชนเผ่าฮวา แต่ประชาชนชนเผ่ากิงอาศัยที่นี่เป็นจำนวนมาก การอยู่อาศัยใกล้วัดบ่าเทียนเหาจะได้รับการคุ้มครองจากท่านให้มีความอยู่ดีกินดีและประสบแต่ความโชคดี ดังนั้น ชนเผ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าฮวาหรือชนเผ่ากิงต่างสักการะบูชาเจ้าแม่เทียนเหา”

เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ ณ เมืองถุเหย่าโหมดคือเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศให้มาแสวงบุญ ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมและขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและครอบครัวมีความสุข อีกทั้งส่งเสริมความสามัคคีและการเชื่อมโยงระหว่างชนเผ่าต่างๆ ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า ผ่านกาลเวลา เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติที่มีความเป็นมิตรของประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้กลายเป็นเทศกาลยามวสันต์ที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชนทั่วประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด