การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี: วิสัยทัศน์ให้แก่ 30 ปีข้างหน้า

(VOVWORLD) - การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีที่กำลังมีขึ้น ณ เมืองท่าปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นกิจกรรการทูตที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายมุ่งสู่ทิศใต้ใหม่” ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยอาเซียนเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ การประชุมปีนี้สร้างนิมิตหมายแห่งความร่วมมือในตลอด 30 ปีระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นโอกาสเพื่อนำความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายพัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่และสร้างวิสัยทัศน์ในอีก 30 ปีข้างหน้า
การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี: วิสัยทัศน์ให้แก่ 30 ปีข้างหน้า - ảnh 1เลขาธิการอาเซียน ผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนเข้าร่วมพิธีวางศิลากฤษก่อสร้างเมืองอัจฉริยะ Busan Eco-Delta (vietnamplus) 

การประชุมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของผู้นำและเจ้าหน้าที่รัฐบาลของ 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วยอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา บรูไน ไทย เมียนมาร์ ลาวและเวียดนาม เพื่อประเมินผลความร่วมมือที่ได้บรรลุระหว่างสองฝ่ายในตลอด 30 ปีที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางความร่วมมือในอีก 30 ปีข้างหน้า

จากหุ้นส่วนกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ความสัมพันธ์หุ้นส่วนสาธารณรัฐเกาหลี-อาเซียนได้รับการสถาปนาเมื่อปี 1989 และปัจจุบันได้กลายเป็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกันได้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเสียงพูดเดียวกันในหลายปัญหา

ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีได้รับการสร้างสรรค์บนพื้นฐานความร่วมมือที่ยาวนาน โดยเฉพาะนับตั้งแต่ปี 2010 เมื่อทั้งสองฝ่ายยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2014 ทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติแถลงการณ์ร่วม “วิสัยทัศน์อนาคตของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์: สร้างสรรค์ความไว้วางใจ สร้างความผาสุก” และในปี 2017 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี มุนแจอิน ได้เสนอ “นโยบายมุ่งสู่ทิศใต้ใหม่” หลังจากขึ้นอำนาจ หลังจากปฏิบัตินโยบายนี้เป็นเวลา 2 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับอาเซียน ตลอดจนกับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีก้าวเดินที่เข้มแข็งในหลายด้าน สำหรับความสัมพันธ์ด้านการทูต นาย มุนแจอิน ได้กลายเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีคนแรกที่เดินทางมาเยือนทั้งหมด 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจการค้า ปัจจุบัน สาธารณรัฐเกาหลีเป็นหุ้นส่วนการค้าและนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 5 ของอาเซียน การแลกเปลี่ยนการค้าเพิ่มขึ้นเกือบ 20 เท่าเมื่อเทียบกับ 30 ปีก่อน ส่วนการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม ดนตรีและอาหารที่มีความคล้ายคลึงกันก็กำลังมีส่วนร่วมนำความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้อนรับ “นโยบายมุ่งสู่ทิศใต้ใหม่” ของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเข้มแข็ง ทำให้สาธารณรัฐเกาหลีกลายเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดและสำคัญเป็นอันดับต้นๆของอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกลไกเกือบทั้งหมดที่อาเซียนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำ เช่นการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรืออีเอเอส ฟอรั่มความมั่นคงในภูมิภาคหรือเออาร์เอฟและอาเซียน+3 ทั้งสองฝ่ายยังมีก้าวเดินที่สนับสนุนกันและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในปัญหาระดับภูมิภาคและโลก เช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การไม่เผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาเชิงหลักการ เช่นการแก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติ ปฏิบัติตามกฎหมายสากล ให้ความเคารพและปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี: วิสัยทัศน์ให้แก่ 30 ปีข้างหน้า - ảnh 2นาย มุนแจอิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวปราศรัยในพิธีวางศิลากฤษก่อสร้างเมืองอัจฉริยะ Busan Eco-Delta (vietnamplus) 

ปฏิบัติ “หนึ่งประชาคมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันพัฒนา”

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกกำลังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ รวมทั้งสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังไม่ยุติลง สาธารณรัฐเกาหลีต้องมีหุ้นส่วนใหม่เพื่อลดการพึ่งพาหุ้นส่วนเก่า ช่วยผลักดันอิทธิพลในภูมิภาคที่กว้างใหญ่ ซึ่งด้วยสถานะและบทบาทที่นับวันเพิ่มมากขึ้น อาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือของสาธารณรัฐเกาหลี

ปัจจุบัน อาเซียนกำลังพยายามปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ส่วนในปี 2020 เนื้อหาหลักที่อาเซียนให้ความสนใจคือการสร้างความสามัคคี ผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาค ยกระดับความสามารถในการปรับตัวและใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ผลักดันการพบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน รวมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกลุ่ม ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วน รวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลี ทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายของอาเซียนคือสนับสนุนการปลดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี เรียกร้องให้ทุกฝ่ายธำรงการสนทนา ปฏิบัติข้อตกลงที่ได้บรรลุอย่างสมบูรณ์ มุ่งสู่เป้าหมายธำรงสันติภาพที่ยาวนานและยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลี ดังนั้น ความมั่นคงในภูมิภาคและโลกคือหนึ่งในเนื้อหาสำคัญของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในนั้น ประเทศต่างๆได้ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องธำรงสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคและโลก

บนพื้นฐานของความร่วมมือที่ดีงามในตลอด 30 ปีที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้เป็นนิมิตหมายใหม่ ช่วยกำหนดวิสัยทัศน์ให้แก่ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีใน 30 ปีข้างหน้า อีกทั้ง นี่คือโอกาสเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน สถานประกอบการ รัฐบาลของประเทศอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลีให้มีพลังขับเคลื่อนมากขึ้นเพื่อปฏิบัติเป้าหมาย “หนึ่งประชาคมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันพัฒนา เจริญรุ่งเรืองและสันติภาพให้แก่ประชาชน.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด