ขบวนการแข่งขันรักชาติในระยะปัจจุบัน

(VOVworld) –  เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนปี๑๙๔๘ ประธานโฮจิมินห์ได้ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการแข่งขันรักชาติในทั่วประเทศ  นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันขบวนการแข่งขันต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติคุณธรรมของชาวเวียดนามและนำประสิทธิภาพอย่างจริงจังมาให้แก่ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

(VOVworld) –  เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนปี๑๙๔๘ ประธานโฮจิมินห์ได้ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการแข่งขันรักชาติในทั่วประเทศ  นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันขบวนการแข่งขันต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติคุณธรรมของชาวเวียดนามและนำประสิทธิภาพอย่างจริงจังมาให้แก่ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

ขบวนการแข่งขันรักชาติในระยะปัจจุบัน - ảnh 1
มุ่งใจสู่ทะเลและเกาะแก่ง (Photo: )

ตามแนวความคิดของประธานโฮจิมินห์ การแข่งขันและมอบรางวัลเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศ และเป็นมาตรการสำคัญเพื่อสร้างคนที่ต้องได้รับการปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน จากการตระหนักถึงแนวความคิดนี้ ใน๖๖ปีที่ผ่านมา ในเวียดนามได้มีขบวนการแข่งขันที่คึกคักมากมายและทั่วถึงมีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่และสร้างชัยชนะของการปฏิวัติเวียดนาม

แข่งขันรักชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆของภารกิจการปฏิวัติ

            ในช่วงทำสงครามต่อต้านฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ในเวียดนามได้มีขบวนการแข่งขันใหญ่ๆ เช่น “ไหข้าวเพื่อสงครามกู้ชาติ”  “ขจัดความหิวโหยและความไม่รู้หนังสือและบดขยี้ศัตรูผู้รุกราน” “เยาวชนมีความพร้อมสามประการ” “สตรีเก่งงานรัฐ ขยันงานเรือน” “ อายุน้อยความมุ่งมั่นสูง” “ สอนดีเรียนดี”ซึ่งได้สร้างพลังจูงใจที่เข้มแข็งในชีวิตสังคมและให้กำลังใจประชาชนทุกชั้นชนทำการผลิตและสู้รบอย่างแข่งขันเพื่อช่วงชิงเอกราชมาให้แก่ประเทศชาติและรวมประเทศเป็นเอกภาพ

            ในยุคเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย หน่วยงานทุกระดับของเวียดนามได้ปฏิบัติขบวนการแข่งขันใหญ่ๆ เช่น “ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามัคคีสร้างสรรค์ชีวิตที่มีวัฒนธรรม” “เกษตรกรทำการผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ” “เยาวชนสร้างฐานะ” “ตอบแทนบุญคุณ” “เพื่อหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือเสปรลีย์ที่รัก” “ทั้งประเทศร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่”ซึ่งมีบทบาทสำคัญเพื่อให้ทั้งประชาชาติปฏิบัติหน้าที่เศรษฐกิจสังคมสนับสนุนงานด้านกลาโหม ความมั่นคง และขยายการผสมผสานเข้ากับโลกให้ลุล่วงไปด้วยดี

เป้าหมายของขบวนการแข่งขันรักชาติในปัจจุบัน

ขบวนการแข่งขันรักชาติในระยะปัจจุบัน - ảnh 2
พิธีเปิดการรณรงค์ปีเยาวชนอาสา๒๐๑๔ (Photo: )

            เวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและขยายการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม ปฏิบัติเป้าหมายประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็งอย่างค่อยเป็นค่อยไป และกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยภายในปี๒๐๒๐ ขบวนการแข่งขันรักชาติในระยะปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งขบวนการที่สำคัญที่สุดคือขบวนการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ในทุกด้านของชีวิตสังคม โดยเฉพาะ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้มีความบริสุทธิ์ เข้มแข็งและ มั่นคง นอกจากการแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจให้มีผลงานที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงที่สุดและค้ำประกันอัตราการขยายตัวสูงอย่างยั่งยืนในทุกปีแล้วก็ยังมีขบวนการแข่งขันพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ยกระดับทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในด้านวิทยาศาสตร์และผสมผสานทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย พัฒนากำลังการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การแข่งขันพัฒนาและปฏิบัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมที่โปร่งใสก็ได้รับการปฏิบัติเพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนและพัฒนาตามให้ทันประเทศที่ทันสมัยของโลก สิ่งที่น่าสนใจคือ ขบวนการแข่งขันได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศ ในหน่วยงานทุกระดับและทุกคนต่างเข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติดังนั้นผลสำเร็จจากขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆจึงมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง

           

ขบวนการแข่งขันรักชาติในระยะปัจจุบัน - ảnh 3
ขบวนการแข่งขันในทุกหน่วยงาน(Photo: bacninh.gov.)

ประวัติศาสตร์การปฏิวัติของเวียดนามได้แสดงให้เห็นว่า การแข่งขันรักชาติเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและกลาโหมและเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันกิจกรรมเศรษฐกิจ สังคมให้พัฒนา ขบวนการแข่งขันรักชาติในปัจจุบันได้สร้างจิตใจที่เข้มแข็ง ความแข็งเเกร่งในทุกด้านและเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันงานด้านกลาโหม ความมั่นคงและการผสมผสานเข้ากับโลกของเวียดนาม./.

 

Thu Hoa-VOV5 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด