ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแห่งชาติ

(VOVWORLD) -ตามรายงานเครื่องหมายการค้าแห่งชาติปี 2020  ของบริษัท Brand Finance ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และคุณค่าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ เวียดนามมีมูลค่าเครื่องหมายการค้าแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลกในปี 2020  ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งว่า เครื่องหมายการค้าเวียดนามครองส่วนแบ่งอย่างมั่นคงในตลาดโลก

ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแห่งชาติ - ảnh 1พิธีประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้าแห่งชาติเวียดนามปี 2020

บริษัท Brand Financeได้ให้ข้อสังเกตว่า มูลค่าเครื่องหมายการค้าแห่งชาติเวียดนามในปี 2020 อยู่ที่กว่า 3 แสน 1 หมื่น 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปี 2019 ทำให้เวียดนามเลื่อนขึ้น 9 อันดับมาอยู่อันดับที่ 33 ของเครื่องหมายการค้าแห่งชาติที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

ยืนยันเครื่องหมายการค้าแห่งชาติในตลาดโลก

ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ “ Made in Vietnam” ได้รับการยืนยันในตลาดโลกในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงที่ห่วงโซ่อุปทานโลกชะงักงันเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวนใบสั่งซื้อจากสหรัฐของสถานประกอบการขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในนครโฮจิมินห์ได้เพิ่มขึ้น 200% เมื่อก่อนนี้ สถานประกอบการนี้ส่วนใหญ่รับใบสั่งซื้อจากจีน ส่วนสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจด้านสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปในนครโฮจิมินห์ก็ได้รับใบสั่งซื้อเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐ ยุโรปและอิสราเอลหลังจากที่เวียดนามกลายเป็ยจุดเด่นในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  นอกจากนี้ สถานประกอบการต่างๆก็ได้รับใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดแข็งของตน เช่น เครื่องเฟอร์นิเจอร์และของเล่นเด็ก เป็นต้น ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าเนื่องจากทักษะความสามารถและชื่อเสียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เจิ่นต๊วนแอง ประธานสภาเครื่องหมายการค้าแห่งชาติเห็นว่า

“บรรดาสถานประกอบการเครื่องหมายการค้าแห่งชาติมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น ครองส่วนแบ่งที่มั่นคงในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศแม้ประสบอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทั่วโลก มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าเครื่องหมายการค้าแห่งชาติในตลาดโลก สร้างภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนามที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูง เพิ่มทักษะความสามารถของเศรษฐกิจและประเทศ”

ในปี 2020 มีสถานประกอบการ 124 แห่งและผลิตภัณฑ์ 283 รายการที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้าแห่งชาติเวียดนาม จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายการค้าแห่งชาติได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการ นี่เป็นผลงานที่น่ายินดีในขณะที่จิตสำนึกของสถานประกอบการเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของเครื่องหมายการค้าในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมูลค่าของสถานประกอบการได้รับการยกระดับ มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการและยืนยันสถานะในตลาดผ่าน 3 มาตรฐานได้แก่ “คุณภาพ-การเปลี่ยนแปลงใหม่-ความคิดสร้างสรรค์-ทักษะความสามารถในการเดินหน้า” นาย เหงวียนเหญิดหวู รองผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนการท่องเที่ยวจังหวัดเลิมด่งหรือ Dalattourist ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้าแห่งชาติปี 2020 ได้ยืนยันว่า

“ เครื่องหมายกาค้าถือเป็นกุญแจเพื่อประสบความสำเร็จในการแข่งขันประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในยุค 4.0 นักเขียนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐได้เขียนว่า “ผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยแต่เครื่องหมายการค้าที่ประสบความสำเร็จจะคงอยู่ตลอดไป” ดังนั้น Dalattourist จึงเน้นพัฒนาเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกุญแจที่สำคัญเพื่อให้ Dalattourist สามารถเจาะตลาดโลก”

ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแห่งชาติ - ảnh 2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เจิ่นต๊วนแอง ประธานสภาเครื่องหมายการค้าแห่งชาติ

ใช้โอกาสเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

นาย หวูบ๊าฟู้ อธิบดีกรมการส่งเสริมการค้าแห็นว่า การเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี เช่น ข้อตกลงซีพีทีพีพี RCEP และ EVFTA สร้างโอกาสใหม่ ช่วยธำรงการพัฒนาเศรษฐกิจในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจในภูมิภาคและโลกตกเข้าสู่ภาวะถดถอย ดังนั้น บรรดาสถานประกอบการต้องพยายามตั้งใจสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องหมายการค้าแห่งชาติเวียดนาม

 “พวกเราต้องศึกษาและกำหนดเครื่องหมายการค้าของเวียดนาม เครื่องหมายการค้าของหน่วยงาน การผลิตผลิตภัณฑ์หลักในปีต่อๆไป วางแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้”

ในการพบปะสังสรรค์กับคณะผู้แทนของสถานประกอบการ 124 แห่งที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้าแห่งชาติปี 2020 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้ชมรมสถานประกอบการเวียดนาม โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้าแห่งชาติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้เดินหน้าในการเปลี่ยนแปลงใหม่นวัตกรรมในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ให้สมกับการเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศ

“ผมกำชับให้สถานประกอบการส่งเสริมวัฒนธรรมนักธุรกิจเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศ บนเจตนารมณ์นี้ ผมหังว่ารสภาเครื่องหมายการค้าแห่งชาติเวียดนามจะมีกลไกและนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการ”

เศรษฐกิจของเวียดนามและประเทศต่างๆในโลกได้รับการพยากรณ์ว่า จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในเวลาที่จะถึง แต่อย่างไรก็ดี จากศักยภาพและความตั้งใจของรัฐบาลและสถานประกอบการเวียดนาม เครื่องหมายการค้าเวียดนามจะได้รับการเสริมสร้างและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด