ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์: ร่วมกันมุ่งสู่อนาคต

(VOVWORLD) - วันที่ 1 สิงหาคมปี 1973 เวียดนามและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการซึ่งความสัมพันธ์นั้นได้แน่นแฟ้นมากขึ้นภายหลัง 45 ปีแห่งการทำนุบำรุงของผู้นำทั้งสองประเทศ และวันนั้นก็ถือเป็นโอกาสให้ผู้นำและประชาชนทั้งสองประเทศสรุปผลและมุ่งสู่อานาคตเพื่อขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์: ร่วมกันมุ่งสู่อนาคต - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนามและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารร่วมมือฉบับต่างๆ (Photo vneconomy.vn)

 

เวียดนามและสิงคโปร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั้งสองประเทศมีบทบาทสำคัญ มีความไว้วางใจทางการเมืองและผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานที่มั่นคงของความสัมพันธ์ไมตรีจิตมิตรภาพที่ได้รับการกระชับให้แน่นแฟ้นในตลอด 45 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีความร่วมมือในทุกด้านกับเวียดนาม รวมทั้งในกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นเอกภาพ

พื้นฐานของไมตรีจิตมิตรภาพ

เมื่อเอ่ยถึงความสัมพันธ์เวียดนาม – สิงคโปร์ ก็ต้องกล่าวถึงความสนิทสนมระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ลีกวนยูกับอดีตนายกรัฐมนตรีเวียดนาม หวอวันเกียด ซึ่งได้สร้างพื้นฐานให้แก่การขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนาดังปัจจุบัน

อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยู ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างรากฐานให้แก่ประเทศสิงคโปร์เคยเดินทางมาเยือนเวียดนามหลายครั้งและแสดงความประทับใจต่อศักยภาพของเศรษฐกิจเวียดนาม โดยเฉพาะในช่วงที่เวียดนามทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ซึ่งความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีงามนี้ได้รับการพัฒนามากขึ้นผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่างๆ โดยเมื่อปี 1994 ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องแผนการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมตามรูปแบบของสิงคโปร์ในเวียดนาม หลังจากนั้น 2 ปี เขตนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม – สิงคโปร์หรือวีเอสไอพีแห่งแรกได้เปิดอย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดบิ่งเยือง ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม และจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม – สิงคโปร์รวม 7 แห่งทั่วประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสองประเทศ โครงการเหล่านี้ได้ดึงดูดเงินทุนประมาณ 1หมื่น 9 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐและสร้างงานทำนับแสนตำแหน่งให้แก่ประชาชนเวียดนาม

ควบคู่กันนั้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของสิงคโปร์ เช่น Keppel Land CapitaLand Mapletree Ascendas-Singbridge ได้เข้ามาลงทุนระยะยาวในเวียดนาม รวมถึงร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ เช่น Jumbo Yakul Hill street และ Pastamania ก็มาเปิดสาขาที่นครโฮจิมินห์

ความร่วมมือทวิภาคีปัจจุบัน

หนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์เวียดนาม – สิงคโปร์คือ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่กรอบข้อตกลงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเวียดนาม – สิงคโปร์ได้รับการอนุมัติเมื่อปี 2006 มูลค่าการค้าทวิภาคีได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า อยู่ที่เกือบ 2 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 และปัจจุบันนี้ สิงคโปร์คือนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับที่ 3ของโลกในเวียดนามและอันดับ 1 ในอาเซียนของเวียดนาม มี1,800 โครงการรวมยอดเงินลงทุน 4 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบันนี้ ความร่วมมือทวิภาคีไม่ได้จำกัดแค่ในด้านที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันมานาน เช่น เขตนิคมอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และสินค้าอุปโภคบริโภค หากบริษัทสิงคโปร์ยังพิจารณาการลงทุนในด้านอื่นๆในเวียดนามอีกด้วย ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับความต้องการที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นของเศรษฐกิจเวียดนามในขณะที่เวียดนามกำลังมุ่งสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ

อีกหนึ่งด้านในความสัมพันธ์เวียดนาม – สิงคโปร์ที่น่ายินดีก็คือ ความร่วมมือฝึกอบรมแหล่งบุคลากร โดยตั้งแต่ปี 1992 มีเจ้าหน้าที่เวียดนามกว่า 1 หมื่น 8 พันคนได้รับการฝึกอบรมในกรอบโครงการร่วมมือกับสิงคโปร์ตามความคิดริเริ่ม “การผสมผสานอาเซียน”

ควบคู่กันนั้น ความร่วมมือในด้านสาธารณสุข วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ประสบผลงานที่น่าประทับใจ โดยเมื่อปี 2016 เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เกือบ 260,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปี 2015

ร่วมกันมุ่งสู่อนาคต

นอกจากความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็ง ทั้งสองประเทศยังร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดในฟอรั่มพหุภาคีและระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน เอเปก อาเซมและสหประชาชาติ สำหรับปัญหาความมั่นคงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปกป้องจุดยืนร่วมของอาเซียน ทั้งเวียดนามและสิงคโปร์ต่างให้ความสำคัญต่อการเคารพกฎหมาย การสร้างสรรค์โครงสร้างในภูมิภาคที่เปิดเผยและสมบูรณ์บนหลักการต่างๆ พร้อมทั้งเชื่อมั่นต่อการปรับปรุงสถานะการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคและตั้งใจสร้างสรรค์อาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพ

บนพื้นฐานความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานและยั่งยืน ความร่วมมือเวียดนาม – สิงคโปร์ยังมีศัยกภาพอีกมากและกำลังได้รับการกระชับให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและ 5 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – สิงคโปร์ถือเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสรุปผลงานที่ได้บรรลุและมีความมั่นใจในการวางแผนขยายความร่วมมือให้กว้างลึกมากขึ้นในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด