เวียดนามให้ความสำคัญต่อความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในอาเซียน

(VOVWORLD) - การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ที่มีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายนได้หารือเนื้อหาสำคัญๆที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาที่ภูมิภาคอาเซียนกำลังต้องเผชิญ ตลอดจนยืนยันถึงการพัฒนาและความผูกพันของประชาคมอาเซียน ถึงแม้ประสบอุปสรรคเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เวียดนามยังคงส่งเสริมบทบาทประธานอาเซียนเป็นอย่างดีและมีก้าวเดินที่ถูกต้อง ช่วยผลักดันความสามัคคีและความเห็นพ้องภายในกลุ่ม ธำรงบรรยากาศที่สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
เวียดนามให้ความสำคัญต่อความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในอาเซียน - ảnh 1รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหงียนก๊วกหยุงและอธิบดีกรมการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ เลถิทูหั่ง เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  

 

เนื้อหาที่โดดเด่นที่ถูกกล่าวในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 และการพบปะต่างๆที่เกี่ยวข้องคือความสนใจร่วมกันของประเทศต่างๆในภูมิภาคในปัจจุบัน เช่นวิธีการเข้าถึงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การพัฒนาแหล่งบุคลากรในยุคดิจิทัลและเพิ่มสิทธิอำนาจให้แก่สตรี

ให้ความสำคัญต่อความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของอาเซียนในปัญหาภูมิภาค

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการรณ์ที่ผันผวนอย่างซับซ้อนในภูมิภาคและโลกได้กลายเป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของประเทศสมาชิกอาเซียน ในฐานะประธานอาเซียน 2020 เวียดนามได้เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งต่างๆซึ่งได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี มีส่วนร่วมธำรงความร่วมมือของอาเซียน รวมทั้งการประชุมผู้นำอาเซียนพิเศษเกี่ยวกับโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 เมษายน เสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรม เช่นการก่อตั้งกองทุนโควิด-19 คลังสำรองอุปกรณ์การแพทย์ มาตรฐานเกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดในอาเซียน มุ่งสู่การจัดทำแผนฟื้นฟูในอาเซียน ในตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ความร่วมมืออาเซียนบนเจตนารมณ์แห่งความผูกพันและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวได้ช่วยให้อาเซียนมีความยั่งยืนและรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 เวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกับมาตรการที่เร่งด่วนเพื่อให้อาเซียนฟื้นตัวเร็วที่สุดในทุกด้าน

บนพื้นฐานความสนใจร่วมของประชาคม เวียดนามได้จัดทำและหารือกับประเทศอาเซียนเพื่ออนุมัติปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อโลกที่เปลี่ยนแปลงของการทำงาน ซึ่งช่วยให้แหล่งบุคลากรของอาเซียนสามารถปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการพัฒนาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโลกมากขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ภูมิภาค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม เลกวน หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามในการประชุมประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่ 23 เผยว่า “ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาแหล่งบุคลากรนับวันมีความสำคัญมากขึ้น และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาเซียนเมื่อเทียบกับภูมิภาคและโลกเริ่มถูกชี้วัดผ่านแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น ประเทศอาเซียนกำลังเน้นถึงด้านหลักๆ เช่นเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศต่างๆให้ความสนใจถึงการพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ”

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ยังทำให้ภูมิภาคอาเซียนต้องมีวิธีการเข้าถึงใหม่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 เวียดนามในฐานะประธานอาเซียน 2020 ได้จัดการประชุมพิเศษของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิให้แก่สตรีในยุคดิจิทัล นี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญพิเศษเพื่อผลักดันความเสมอภาคทางเพศโดยบรรดาผู้นำอาเซียนจะหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการมอบสิทธิให้แก่สตรีเป็นครั้งแรก

การประเมินที่เข้มแข็ง

ความพยายามประสานงานของเวียดนามในฐานะบทบาทประธานอาเซียน 2020 ในหลายด้านได้รับการชื่นชมจากประเทศต่างๆในภูมิภาคและหุ้นส่วนต่างๆ นาย Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนได้แสดงความเห็นว่า “เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึง “การนำที่เข้มแข็ง” การนำภูมิภาคในขณะที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” ในปีประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนามถือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ภูมิภาคกำลังเผชิญ อาเซียนได้สามัคคีกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และอนุมัติการประชุมผู้นำพิเศษ 2 นัดที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน ท่าทีที่เข้มแข็งของอาเซียนส่วนใหญ่มาจากการนำของเวียดนาม โดยเฉพาะการผลักดันให้ประเทศสมาชิกสนทนาและร่วมมือ”

ประเทศอาเซียนยังให้ความสำคัญต่อบทบาทประธานอาเซียน 2020ของเวียดนามตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ยืนยันการสนับสนุนการปฏิบัติผลงานหลักของการประชุมผู้นำพิเศษอาเซียนและอาเซียน+3 เกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเวียดนามเป็นผู้เสนอ ประเทศต่างๆชื่นชมกระบวนการปฏิบัติผลงานที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆที่กำหนดในปี 2020 และให้คำมั่นจะประสานงานกับเวียดนามเพื่อเสร็จสิ้นผลงานที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆตามแผนการที่วางไว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด