การประชุมผู้นำอาเซียนเน้นถึงปัญหาที่ได้รับความสนใจในภูมิภาค

(VOVWORLD) -การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 จะเปิดขึ้น ณ กรุงฮานอยในวันที่ 26 มิถุนายน นี่เป็นครั้งแรกที่การประชุมผู้นำอาเซียนถูกจัดขึ้นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในฐานะประธานอาเซียน 2020 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกจะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครบองค์และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
การประชุมผู้นำอาเซียนเน้นถึงปัญหาที่ได้รับความสนใจในภูมิภาค - ảnh 1เอกอัครราชทูต เหงวียนเหงวียดงา ที่ปรึกษาระดับสูงของคณะเลขาธิการแห่งชาติเกี่ยวกับอาเซียน 

ในกรอบการประชุม จะมีการจัดการประชุมพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจให้แก่สตรีในยุคดิจิทัลตามความคิดริเริ่มของเวียดนามเพื่อรำลึกครบรอบ 25 ปีการอนุมัติแถลงการณ์และหลักปฏิบัติปักกิ่งเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจให้แก่สตรี  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงคำมั่นของอาเซียนในการปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ในหลักการปฏิบัติปักกิ่ง การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและยกระดับบทบาทของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและความร่วมมืออาเซียน เอกอัครราชทูต เหงวียนเหงวียดงา ที่ปรึกษาระดับสูงของคณะเลขาธิการแห่งชาติเกี่ยวกับอาเซียนได้เผยว่า “ความเสมอภาคทางเพศมีความหมายสำคัญในความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ นี่เป็นเป้าหมายที่ 5 ในจำนวน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  ซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกได้ปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2015 สำหรับอาเซียนและเวียดนาม นี่เป็นเป้าหมายที่พวกเรากำลังเน้นปฏิบัติเพราะสตรีในประเทศที่กำลังพัฒนายังคงประสบอุปสรรค ส่วนประเทศหุ้นส่วนของอาเซียนมีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนี้จึงได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ”

ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ เอกสารบางฉบับจะได้รับการยื่นเสนอให้ที่ประชุมผู้นำอาเซียนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง แถลงการณ์อาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งบุคลากรในสภาวการณ์ที่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า “แถลงการณ์ดังกล่าวมีความหมายสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่ถือมนุษย์เป็นเป้าหมายและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา ยืนยันถึงเป้าหมายของอาเซียนที่ถูกระบุในกฎบัตรอาเซียนคือการพัฒนาแหล่งบุคลากรผ่านการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆ”

นอกจากหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บรรดาผู้นำอาเซียนยังหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน ในสภาวการณ์ที่เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศใหญ่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหงวียนก๊วกหยุงได้ยืนยันว่า อาเซียนยกย่องจิตใจแห่งความสามัคคี

“อาเซียน รวมทั้ง ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของอาเซียน  ดังนั้น อาเซียนมีจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลก เช่น สำหรับความคิดริเริ่มอินเดีย-แปซิฟิก อาเซียนได้ยื่นเอกสารที่ยืนยันจุดยืนและหลักการของอาเซียน ซึ่งเป็นวิธีเพื่อให้อาเซียนส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ผมเชื่อมั่นว่า จิตใจดังกล่าวจะได้รับการแสดงให้เห็นผ่านการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งนี้และการประชุมผู้นำอาเซียนในปลายปีนี้”

นอกจากนี้ ปัญหาทะเลตะวันออกก็จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้แต่จะไม่มีวาระเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือCOC   การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ยังไม่มีการจัดการประชุมใดๆเกี่ยวกับ COC  โดยการประชุมเรื่องนี้ครั้งล่าสุดคือในเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งประเทศต่างๆได้แสดงความพร้อมเข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับร่างเอกสารของ  COC  คาดว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม จะมีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งแม้ที่ประชุมจะไม่มีการหารือเกี่ยวกับ DOC หรือ COC แต่นี่เป็นโอกาสเพื่อกล่าวถึงการฟื้นฟูการเจรจาเกี่ยวกับ COC

คาดว่า การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 จะอนุมัติแถลงการณ์ประธานเกี่ยวกับผลการประชุม แถลงการณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว แถลงการณ์อาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งบุคลากรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด