เอเอ็มเอ็ม-53 แสดงให้เห็นถึงทัศนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) - ปัญหาทะเลตะวันออกได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอีกครั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 53 ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ภายใต้อำนวยการของเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียน 2020 สถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศต่างๆทั้งภายในและนอกภูมิภาคหันมาสนใจปัญหานี้มากขึ้น
เอเอ็มเอ็ม-53 แสดงให้เห็นถึงทัศนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก - ảnh 1รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ไมค์ ปอมเปโอ กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความไร้เสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้ง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจและการแข่งขันระหว่างประเทศใหญ่ๆ เอเอ็มเอ็ม 53 ได้ยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นที่เข้มแข็งในการธำรงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติภาพ  เสถียรภาพ ความมั่นคง ความเป็นกลางและการเชิดชูการให้ความเคารพกฎหมายสากล

ทัศนะที่ชัดเจนจากประธานอาเซียน 2020

ในการประชุมเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 53 ในฐานะประธานอาเซียน 2020 เวียดนามได้หารืออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน เหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมา เสนอให้อาเซียนรักษาความสามัคคี จุดยืนและหลักการ รวมทั้งการให้ความเคารพกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS 1982 เวียดนามแสดงความเห็นว่า ปฏิบัติการทางทหารในทะเลตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้ได้ขัดกับสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประเทศในเขตริมฝั่งทะเล ตลอดจนกฎหมายสากล โดยเฉพาะ UNCLOS 1982 ซึ่งการกระทำนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจ ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากขึ้น สร้างภัยคุกคามต่อสันติภาพ ความมั่นคงและกฎหมายในภูมิภาค

เวียดนามและอาเซียนมีจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายและชัดเจนเกี่ยวกับปัญหานี้ที่ย้ำถึงความสำคัญของการผลักดันความไว้วางใจร่วมและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องใช้ความอดกลั้น แก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติบนพื้นฐานกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS 1982 ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อกำหนดสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศในเขตริมฝั่งทางทะเล ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมทางทะเล อาเซียนจะพยายามปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์และเสร็จสิ้นการจัดทำหลักปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพ รอบด้านและเป็นไปตามหลักกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS โดยเร็ว และหวังว่า การเจรจากับจีนเกี่ยวกับซีโอซีจะได้รับการฟื้นฟูโดยเร็ว

บนเจตนารมณ์ดังกล่าว หลายประเทศได้สนับสนุนทัศนะของเวียดนาม มีคำประกาศที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนะที่เข้มแข็งเพื่อแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลตะวันออก

ประเทศต่างๆได้ย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย เสรีภาพในการเดินเรือและการบิน ไม่มีปฏิบัติการทางทหาร ใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียด แก้ไขการพิพาทอย่างสันติบนพื้นฐานกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS 1982 สนับสนุนการปฏิบัติดีโอซี 2002 อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นการจัดทำซีโอซีโดยเร็วและสอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS 1982

ในขณะเดียวกัน หุ้นส่วนต่างๆของอาเซียนไม่เพียงแต่สนับสนุนอาเซียนในการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออกเท่านั้น หากยังแสดงความประสงค์ว่า อาเซียนจะมีบทบาทเป็นฝ่ายรุก กระตือรือร้นและเป็นศูนย์กลางมากขึ้นในภูมิภาคอินเดีย-แปซิฟิกอีกด้วย

เอเอ็มเอ็ม-53 แสดงให้เห็นถึงทัศนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก - ảnh 2รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย Marise Payne กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเสถียรภาพคือเป้าหมายของทุกฝ่าย

อาจกล่าวได้ว่า การที่ประเทศอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆสนับสนุนการสนทนา ความร่วมมือมุ่งสู่การแก้ไขความตึงเครียดในทะเลตะวันออกผ่านมาตรการที่สันติ ปฏิบัติตามกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS 1982 คือแนวโน้มใหม่ในเชิงบวกในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 53 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่โดดเด่นของเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียน 2020 ในการประสานงานแก้ไขหนึ่งในปัญหาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่สดใสมากขึ้น

ในการประชุม ประเทศต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการค้ำประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในภูมิภาคอาศัยหลักการเสรีภาพและเปิดกว้าง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาศัยตามวิสัยทัศน์ของอาเซียนในภูมิภาคอินเดีย-แปซิฟิก การค้ำประกันให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเสถียรภาพคือเป้าหมายร่วมของประเทศต่างๆภายในและนอกภูมิภาค หุ้นส่วนต่างๆของอาเซียนได้ยืนยันว่า จะมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนอาเซียนปฏิบัติเป้าหมายของตน

ในสภาวการณ์ที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนับวันรุนแรงมากขึ้นในทุกด้านอย่างไม่เคยมีมาก่อน อาเซียนก็กำลังพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อธำรงบทบาทเป็นศูนย์กลางของตนในการสร้างสรรค์ภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพอย่างมั่นคง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด