Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

(VOVWORLD) - Then (แทน) คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในวิถีชีวิตของชาวเผ่าไตและหนุ่งในเวียดนาม แม้จะผ่านระยะแห่งการพัฒนาต่างๆที่มีทั้งการผสมผสานกับวัฒนธรรมของยุคสมัยแต่ แทนยังคงได้รับการรักษาและดำเนินไปในชีวิตจิตใจของชาวบ้านอันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นพลังที่ยั่งยืนของจิตใจแห่งความเป็นประชาชาติของชนเผ่าต่างๆ
เทศกาล แทนกินปาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไทขาวในจังหวัดลายโจว์

เทศกาล แทนกินปาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไทขาวในจังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) -ในชีวิตทางจิตวิญญาณของชาวเผ่าไท มนุษย์บนโลกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสวรรค์และเทพเจ้าทั้งหลาย โดยเมื่อเหล่าเทพที่อยู่เบื้องบนลงมาพบปะกับมนุษย์จะต้องผ่าน แทน ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วประทานพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์เจริญงอกงามได้ผลดี หมู่บ้านมีความสุข...
งานเทศกาล Xăng Khan ของชนเผ่าไทในจังหวัดเหงะอาน

งานเทศกาล Xăng Khan ของชนเผ่าไทในจังหวัดเหงะอาน

(VOVWORLD) - Xăng Khan (ซังคาน) คือหนึ่งในงานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมในชีวิตจิตใจของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าไทในจังหวัดเหงะอาน โดยเป็นกิจกรรมด้านความเลื่อมใสเพื่อขอพรจากเทพทั้งหลาย ขอให้สุขภาพแข็งแรง...
Lù cở ของใช้ประจำวันในวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

Lù cở ของใช้ประจำวันในวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ชาวม้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง ดังนั้นจึงรู้จักการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในป่ามาทำเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกะพาหรือในภาษาชนเผ่าเรียกว่า หลู่เก๋อ ( lù cở)...
ยอดมันสำปะหลังดอง อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าเย้าแดง

ยอดมันสำปะหลังดอง อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าเย้าแดง

(VOVWORLD) -“Mờ sán sui” เป็นชื่อพื้นเมืองที่ชาวเผ่าเย้าแดงในจังหวัดเอียนบ๊ายเรียกอาหารที่ทำจากยอดมันสำปะหลังดอง ซึ่งเมื่อต้นมันสำปะหลังขึ้นสูงประมาณ1เมตรก็จะเด็ดยอดไปดองเพราะเป็นช่วงที่ยอดอ่อนนั้นอร่อยที่สุด ซึ่งสามารถปรุงเป็นอาหารหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมอาหารการกินของชนเผ่าเย้าแดง
ชาวเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือฝากความปรารถนาขอให้สุขภาพแข็งแรงและความสงบสุขผ่านการผูกข้อมือ

ชาวเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือฝากความปรารถนาขอให้สุขภาพแข็งแรงและความสงบสุขผ่านการผูกข้อมือ

(VOVWORLD) -ชุมชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจมากมาย รวมถึงประเพณีการผูกข้อมือซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่ชาวบ้านได้สืบสานกันมาหลายชั่วคน
ประเพณีการบูชาควายของชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ประเพณีการบูชาควายของชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -สำหรับคนชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งในวิถีชีวิต เพราะควายไม่เพียงแต่ถูกใช้เพื่อทำไร่ทำนาเท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพย์สินของครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นเพื่อแสดงความสำคัญของควายต่อชุมชน ตั้งแต่สมัยโบราณ...
Bánh chưng สมุนไพร - อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

Bánh chưng สมุนไพร - อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

(VOVWORLD) - กลุ่มชาติพันธุ์ เหมื่อง(Muong) ในจังหวัดฟู้เถาะ (Phu Tho) มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย และในจำนวนเมนูอาหารที่หลากหลายนั้นต้องพูดถึงขนมแบ๊งจึง...
เอกลักษณ์ของอาหารที่ทำจากเนื้อควายของชาวเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

เอกลักษณ์ของอาหารที่ทำจากเนื้อควายของชาวเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -ชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยเมนูอาหารหลายอย่างที่สะท้อนความโดดเด่นทางวิถีชีวิตวัฒนธรรม รวมทั้งอาหารที่ทำจากเนื้อควายซึ่งมีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษและลองแล้วจะต้องติดใจ
ศึกษาประเพณีการกำจัดศัตรูพืชของชาวเย้าแดงในจังหวัดเอียนบ๊าย

ศึกษาประเพณีการกำจัดศัตรูพืชของชาวเย้าแดงในจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) - ในวิถีชีวิตของชุมชนเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดเอียนบ๊าย ด้วยความปรารถนาที่จะกำจัดศัตรูพืชที่ทำลายพืชผลตั้งแต่เมื่อพวกมันยังเป็นไข่ ทุกๆปีจึงมีวัน kỉng ceng chẹ - วันแห่งการฆ่าแมลง ซึ่งจะเป็นวันหนึ่งในช่วงเวลาของ...
Púng nhnáng-ประเพณีที่โดดเด่นในวัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าเตี่ยนในจังหวัดเซินลา

Púng nhnáng-ประเพณีที่โดดเด่นในวัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าเตี่ยนในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -จังหวัดเซินลาอยู่ห่างจากฮานอยประมาณ 320 กม. เป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายดังนั้นวิถีชีวิต วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคนท้องถิ่นก็มีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะมีงานเทศกาลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละเทศกาลก็มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำกัน เช่นเทศกาลบุญข้าวใหม่...
ปลา Bỗng – เมนูเด็ดของชุมชนเผ่าไตในจังหวัดเอียนบ๊าย

ปลา Bỗng – เมนูเด็ดของชุมชนเผ่าไตในจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) -ถ้าหากใครที่ไปเที่ยวเขต หลุกเอียน(Luc Yen) จังหวัดเอียนบ๊าย นอกจากจะได้เยี่ยมชมดินแดนแห่งอัญมณีที่มีชื่อเสียงของเวียดนามรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามและได้สัมผัสวัฒนธรรมของชนเผ่าในท้องถิ่นแล้ว มีอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือการเพลิดเพลินสนุกสนานกับวัฒนธรรมการทำอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอาหารที่ทำจากปลา...
ประเพณี “แต่งเขยเข้าบ้าน”ของชนเผ่าไทในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม

ประเพณี “แต่งเขยเข้าบ้าน”ของชนเผ่าไทในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม

(VOVWORLD)-ฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่ต้นไม้แตกยอดออกใบ ดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานรับฤดูใหม่และยังเป็นฤดูที่ชายและหญิงหลายชนเผ่ารวมทั้งเผ่าไทในพื้นที่เขตเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามได้พบปะสังสรรค์ทำความรู้จักกันเพื่อหาเนื้อคู่มาแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา และในชีวิตของคู่สมรสในชุมชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือนั้นก็มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์คือการ “แต่งเขยเข้าบ้าน”
ปี่ เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าเย้าเคา

ปี่ เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าเย้าเคา

(VOVWORLD) -สำหรับชุดเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเย้าเคา ในเวียดนามนั้นมักจะมี ปี่ กลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ ปี่มอญโดยปี่เป็นเครื่องดนตรีหลักที่ขาดมิได้ในงานวัฒนธรรมสำคัญๆและ...
เทศกาล Gầu Tào งานส่งเสริมจิตใจแห่งความผูกพันธุ์ของชุมชนเผ่าม้งที่จังหวัดฮายาง

เทศกาล Gầu Tào งานส่งเสริมจิตใจแห่งความผูกพันธุ์ของชุมชนเผ่าม้งที่จังหวัดฮายาง

(VOVWORLD) -"ชาวม้งในฮายางมีงานเทศกาลและพิธีกรรมประเพณีมากมายรวมถึง "เทศกาลเที่ยวดอยหรือเทศกาลไต่เขาฤดูใบไม้ผลิ" ซึ่งภาษาม้งเรียกว่า "Gầu Tào"นี่คือกิจกรรมด้านความเลื่อมใสที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเผ่าม้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองตรุษเต๊ตต้อนรับวสันต์ปีใหม่ที่เวียนมา
ตรุษเต๊ตประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรุษเต๊ตประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) - ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกครอบครัวชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในหมู่บ้านชางหน่า ตำบลติ่งฮุก อำเภอบิ่งเลียว จังหวัดกว๋างนิงห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจะช่วยกันทำอาหารเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งนี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกสนานไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆในหมู่บ้าน
พี่น้องชนกลุ่มน้อย กอร์ ฉลองเต๊ต งะหระ

พี่น้องชนกลุ่มน้อย กอร์ ฉลองเต๊ต งะหระ

(VOVWORLD) -ตามท้องถิ่นที่อยู่ในเทือกเขาเจื่องเซินมีชุมชนหลายชนเผ่าอาศัยรวมทั้งชนเผ่า กอร์ ที่ตั้งหลักแหล่งในอำเภอเขตเขาต่างๆของจังหวัดกว๋างหงาย และพวกเขาก็กำลังฉลองตรุษเต๊ตปีใหม่ตามประเพณีท่ามกลางบรรยากาศอันชื่นมื่นเพราะการเก็บเกี่ยวได้ผลมากกว่าปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ผู้สื่อข่าวของวิทยุเวียดนามจะพาท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศต้อนรับวสันต์ของชาวกอร์ที่อำเภอจ่าโบ่ง จังหวัดกว๋างหงาย
ความเชื่อเกี่ยวกับฟ้าร้องของชนกลุ่มน้อยเผ่าเออดู

ความเชื่อเกี่ยวกับฟ้าร้องของชนกลุ่มน้อยเผ่าเออดู

(VOVWORLD) -สำหรับชนกลุ่มน้อยเผ่าเออดูที่อำเภอเตืองเยือง จังหวัดเหงะอาน ปีใหม่และฤดูใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเสียงแรกหลังปีเก่า ตามความเชื่อของชาวเออดู ฟ้าร้องมีความผูกพันกับกิจกรรมและเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การตั้งชื่อทารกแรกเกิดจะต้องรอจนกว่าจะมีเสียงฟ้าร้อง หรือเมื่อเสียชีวิต...
ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องในจังหวัดหว่าบิ่งห์อนุรักษ์ภาษาแม่

ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องในจังหวัดหว่าบิ่งห์อนุรักษ์ภาษาแม่

(VOVWORLD) -ในประเทศเวียดนาม ชนกลุ่มน้อยแต่ละเผ่าต่างมีภาษาและอักษรเป็นของตนเอง โดยในโลกแห่งการผสมผสานนี้ การอนุรักษ์ภาษาแม่ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องที่จังหวัดหว่าบิ่งห์ได้พยายามอนุรักษ์ภาษาเหมื่องให้แก่คนรุ่นหลังผ่านการสอนวัฒนธรรมพื้นเมืองในชุมชน
เทศกาล เตอมอน ช่วยสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชนเผ่าบานา

เทศกาล เตอมอน ช่วยสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชนเผ่าบานา

(VOVWORLD) - ชนเผ่าบานาในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนตอนกลางเวียดนามมีงานเทศกาลมากมายเช่นพิธีสวดมนต์ขอพรให้ชีวิตมีความสุขสันต์ งานบุญข้าวใหม่ รวมทั้งพิธีเตอมอน (To Mon)ซึ่งเป็นพิธีผูกมิตรสัมพันธ์ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ ร่วมส่งเสริมจิตใจแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขในชีวิตและรู้จักรักกันมากขึ้น