การกระจายเสียงเส้นทางสู่คลังความรู้

(VOVworld)-วันที่13กุมภาพันธ์ปี2013ได้กลายเป็นนิมิตหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การกระจายเสียโลกหลังจากที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันวิทยุกระจายเสียงโลกเพื่อเชิดชูส่วนร่วมของวิทยุกระจายเสียงในชีวิตวสังคมของมนุษยชาติ โดยองค์การยูเนสโกได้แสดงความเชื่อมั่นว่า หน่วยงานวิทยุกระจายเสียงจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอีกพร้อมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อกลายเป็นกลไกการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทั่วโลก(VOVworld)-วันที่13กุมภาพันธ์ปี2013ได้กลายเป็นนิมิตหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การกระจายเสียโลกหลังจากที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันวิทยุกระจายเสียงโลกเพื่อเชิดชูส่วนร่วมของวิทยุกระจายเสียงในชีวิตวสังคมของมนุษยชาติ โดยองค์การยูเนสโกได้แสดงความเชื่อมั่นว่า หน่วยงานวิทยุกระจายเสียงจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอีกพร้อมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อกลายเป็นกลไกการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทั่วโลก

 การกระจายเสียงเส้นทางสู่คลังความรู้ - ảnh 1

วิทยุกระจายเสียงเป็นกลไกการสื่อสารที่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำแต่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะชุมชนในเขตทุรกันดารและผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนพิการตลอดจนสามารถสร้างเป็นฟอรั่มของประชาชนทุกภาคส่วนโดยไม่จำแนกระดับการศึกษา  นอกจากนี้วิทยุกระจายเสียงยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในกรณีฉุกเฉินและการป้องกันภัยธรรมชาติ โดยในยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบัน วิทยุกระจายเสียงนับวันพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยสามารถฟังผ่านระบบอินเตอร์เนตและโทรศัพท์มือถือเป็นต้นรวมทั้งต้องรับมือกับกระแสการพัฒนาคลื่นความถี่พร้อมระบบการกระจายเสียงที่ทันสมัย แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีประชากรโลกกว่า1พันล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการบริการวิทยุกระจายเสียง ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้เรียดร้องให้ทุกประเทศร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิทยุกระจายเสียงโลก13กุมภาพันธ์โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การต่างๆทั้งที่เป็นหน่วยงานกระจายเสียงระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากลรวมไปถึงองค์การเอกชนและสาธารณชน นาง มาร์ตา ลอเรนโก หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสังคม กรมสารสนเทศแห่งยูเนสโกเผยว่า    บทบาทสำคัญของวันวิทยุกระจายเสียงโลกคือเพื่อรำลึกถึงส่วนร่วมอันทรงคุณค่าของวิทยุกระจายเสียงต่อมนุษยชาติใน1ศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลไกการสื่อสารที่มีส่วนร่วมในทุกเหตุการณ์สำคัญของหลายประเทศและกระบวนการพัฒนาสังคม ดังนั้นเราสมควรมีวันเฉพาะเพื่อเชิดชูวิทยุพร้อมกับวันโทรทัศน์โลก21พฤศจิกายน และวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก3พฤษภาคม  วันวิทยุกระจายเสียงเป็นโอกาสเพื่อให้กลไกสื่อสารทั่วโลกย้ำถึงบทบาทและประโยชน์ของการกระจายเสียง ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนและควรส่งเสริมการฟังวิทยุเพื่อรับรู้ข่าวสารข้อมูลส่วนในด้านเนื้อหาสาระก็มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟังทุกเพศทุกวัยและทุกชาติ

 การกระจายเสียงเส้นทางสู่คลังความรู้ - ảnh 2
นาง มาร์ตา ลอเรนโก หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสังคม กรมสารสนเทศแห่งยูเนสโก

สาส์นแห่งวันวิทยุกระจายเสียงโลกปีนี้คือ การกระจายเสียงเส้นทางสู่คลังความรู้  ซึ่งนาง อีรีนา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้ชี้ว่า การกระจายเสียงได้เปลี่ยนแปลงอดีตและธำรงพลังเพื่อกำหนดอนาคตแห่งความสงบสุข มั่นคงและรอบด้านกว่าให้แก่เราทุกคน และนี่คือเป้าหมายของสาส์นแห่งวันวิทยุกระจายเสียงโลก ส่วนนาง คาเทอร์ริน มูลเลอร์มาริน หัวหน้าองค์การยูเนสโกประจำเวียดนามได้ยืนยันว่า การกระจายเสียงคือการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้การศึกษาและนำข่าวสารข้อมูลมาสู่ทุกๆคนซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาสังคมแห่งการศึกษา

ความคิดริเริ่มในการกำหนดวันวิทยุกระายเสียงโลกเป็นของสถาบันวิจัยการกระจายเสียงสเปนเมื่อ4ปีก่อน โดยตัวแทนของสเปนประจำองค์การยูเนสโกได้ยื่นเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ ณ ที่ประชุมครั้งที่187คณะผู้บริหารของยูเนสโกเมื่อเดือนกันยายนปี2011  จนถึงการประชุมสมัชชาครั้งที่36ของยูเนสโกเมื่อเดือนพฤศิกายนปี2011 ที่ประชุมได้ประกาศให้วันที่13กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุกระจายเสียงโลกซึ่งตรงกับวันก่อตั้งสถานีวิทยุสหประชาชาติเมื่อปี1946 โอกาสนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของประเทศต่างๆรวมทั้งสถานีวิทยุเวียดนามได้จัดกิจกรรมการฉลองอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด