คนรุ่นใหม่จังหวัดเอียนบ๊ายกับขบวนการนำไฟฟ้ามาสู่หมู่บ้าน

(VOVWORLD) -“แสงไฟบนถนนในเขตชนบท” เป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นของกองเยาวชนจังหวัดเอียนบ๊ายในเวลาที่ผ่านมาซึ่งมีความหมายที่เป็นรูปธรรม  การติดตั้งเสาไฟส่องสว่างริมถนนระหว่างตำบลและหมู่บ้านช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ

คนรุ่นใหม่จังหวัดเอียนบ๊ายกับขบวนการนำไฟฟ้ามาสู่หมู่บ้าน - ảnh 1การติดตั้งเสาไฟส่องสว่างริมถนนระหว่างตำบลและหมู่บ้านช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ตำบลเลิมเถื่องเป็นตำบลที่มีพื้นที่มากที่สุดในอำเภอหลุกเอียนและมีระยะทางถนนระหว่างหมู่บ้านรวมกันมากที่สุดในอำเภอเลิมเถื่อง   เพื่อให้มีไฟส่องสว่างริมถนนยามค่ำคืน  ช่วยปกป้องทรัพย์สินของชาวบ้าน กองเยาวชนตำบลเลิมเถื่องได้ระดมเงินเกือบ 300 ล้านด่งเพื่อติดตั้งเสาไฟส่องสว่างริมถนนบนถนนระหว่างหมู่บ้าน 7 สาย รวมระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร คุณ หว่างถิแยด เลขาธิการกองเยาวชนสาขาตำบลเลิมเถื่องได้เผยว่า ปัจจุบัน ตำบลเลิมเถื่องมีหมู่บ้าน 2 แห่งคือนามชั้นและเทิมเฟิดที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างถนนยามค่ำคืน  ดังนั้น กองเยาวชนสาขาตำบลฯจะพยายามระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาที่จะถึง

“ คาดว่า ในปีนี้ ทางกองเยาวชนฯจะพยายามรณรงค์เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนในหมู่บ้านนามชั้นเพราะหมู่บ้านมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยว พวกเราจะประชุมกับผู้บริหารหมู่บ้านเพื่อวางแผนการปฏิบัติและประมาณการต้นทุน รณรงค์การบริจาคเงินเพื่อปฏิบัติ”

เพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการปฏิบัติโครงการ โดยเฉพาะการระดมเงินทุนเพื่อซ่อมแซม  กองเยาวชนตำบลต่างๆในอำเภอหลุกเอียนได้ร่วมกับองค์การต่างๆประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติโครงการ   ในปี 2021  จากการสนับสนุนของกองเยาวชน สาขาอำเภอหลุกเอียน มีถนน 38 สาย รวมระยะทางกว่า 55 กิโลเมตรในหมู่บ้านที่ยากจนและเส้นทางที่อาจเป็นอันตรายได้มีไฟฟ้าส่องสว่างถนนในยามค่ำคืน 

คนรุ่นใหม่จังหวัดเอียนบ๊ายกับขบวนการนำไฟฟ้ามาสู่หมู่บ้าน - ảnh 2ถนนเข้าหมู่บ้านวัฒนธรรมหน่าแข่น หนำเจาะ ตำบลหลุกเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย 

นาย นงแทงเซิน เลขาธิการกองเยาวชนอำเภอหลุกเอียน จังหวัดเอียนบ๊ายได้เผยว่า เพื่อบรรลุผลงานนี้ สมาชิกกองเยาวชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติโครงการและระดมเงินกว่า 700 ล้านด่งจากประชาชน สถานประกอบการและสมาชิกกองเยาวชนที่ทำงานในต่างจังหวัด    

“ พวกเราประชุมกับพรรคสาขา แนวร่วมปิตุภูมิของหมู่บ้านเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและเงินทุน หลังจากที่โครงการได้รับการปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  กองเยาวชนจะมอบให้แก่หมู่บ้านและพรรคสาขาดูแล   ในเวลาที่จะถึง พวกเราจะทำการสำรวจถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง   โดยเฉพาะถนนในหมู่บ้านที่ยากจนและยากจนพิเศษ”

จนถึงขณะนี้ ถนนต่างๆในหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่นในจังหวัดเอียนบ๊าย โดยเฉพาะอำเภอหลุกเอียนมีไฟส่องสว่างถนนยามค่ำคืน   การที่มีไฟส่องสว่างถนนยามค่ำคืนและระบบกล้องวงจรปิดได้ช่วยค้ำประกันความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการจราจร   พันตำรวจโท เหงวียนกาวเกื่อง รองหัวหน้าสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอหลุกเอียน จังหวัดเอียนบ๊ายได้เผยว่า

  “ การปฏิบัติโครงการนี้ได้ช่วยรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น โดยเฉพาะ จำนวนอุบัติเหตุการจราจรได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อน โครงการไฟส่องสว่างถนนและกล้องวงจรปิดได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้ดีขึ้น”

จากความพยายามของกองเยาวชน แสงไฟได้นำความปลอดภัยมาให้แก่หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจและความตั้งใจของทางการและประชาชนในอำเภอหลุกเอียน จังหวัดเอียนบ๊ายเพื่อปฏิบัติเป้าหมายจนเสร็จสิ้นการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ภายในปี 2025.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด