ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ

( VOVworld )- ฤดูใบไม้ผลิได้เวียนมาสู่จุดเหนือสุดอา ปา จ๋าย ตำบลซิ้นเถิ่ว อำเภอเหมื่องแญ้ จังหวัดเดียนเบียน ณ ที่นี่มีหลักพรมแดนตั้งอยู่ในบริเวณชายแดนรอยต่อ ๓ ประเทศคือ เวียดนาม ลาวและจีน  สำหรับผู้บังคับบัญชาและทหารชายแดนหน่วย ๓๑๗ อาปาจ๋ายนั้น พวกเขาฉลองตรุษเต็ตอยู่ในความพร้อมที่จะรักษาความสงบตามแนวชาวแดนของประเทศ


( VOVworld )- ฤดูใบไม้ผลิได้เวียนมาสู่จุดเหนือสุดอา ปา จ๋าย ตำบลซิ้นเถิ่ว อำเภอเหมื่องแญ้ จังหวัดเดียนเบียน ณ ที่นี่มีหลักพรมแดนตั้งอยู่ในบริเวณชายแดนรอยต่อ ๓ ประเทศคือ เวียดนาม ลาวและจีน  สำหรับผู้บังคับบัญชาและทหารชายแดนหน่วย ๓๑๗ อาปาจ๋ายนั้น พวกเขาฉลองตรุษเต็ตอยู่ในความพร้อมที่จะรักษาความสงบตามแนวชาวแดนของประเทศ

ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ  - ảnh 1
ร้องเพลงชาติที่หลักพรมแดน ณ อาปาจ๋าย

อาปาจ๋ายยามวสันต์ละลานตาไปด้วยดอกแอปริคอต ดอกพลับและดอกเหมยที่กำลังอวดสีสันสดสวยต่างๆนานาท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆทำให้รู้สึกอากาศจะอบอุ่นขึ้นแทนความหนาวเหน็บที่มาเยือนเขตเขาบนสุดแห่งนี้นานพอสมควร  พลทหารชั้นหนึ่งสุ่งอาตุ่ง ชาวบ้านมงห่วยแหล่ง อำเภอเหมื่องจ่า จังหวัดเดียนเบียน ที่ประจำการ ณ หน่วยที่ทหารชายแดน อาปาจ๋าย คุยกับพวกเราว่า เขาเป็นทหารเกณฑ์ที่ถูกส่งมาประจำการ ณ ที่นี่กว่า ๑ ปี เขาและเพื่อนทหารคนอื่นๆต้องตระเวนตามทางลัดเลาะ ผ่านเนินเขาและลำธารมาระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตร  พวกเขาต้องอยู่ทำกินและช่วยเหลือชนเผ่าต่างๆและเรียนภาษาของชนเผ่าฮาหนี อีกทั้งต้องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชนเผ่าเหล่านี้เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง นโยบายและกฏหมายของรัฐ เข้าร่วมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อปกป้องชายแดนของประเทศ  ปีนี้นายสุ่งต้องอยู่เวนช่วงตรุษเต็ตเป็นครั้งแรก แม้จะคิดถึงครอบครัวมากแต่เขาก็ตระหนักดีถึงหน้าที่ของทหารชายแดน  “ แม้ไม่ได้กลับมาชุมนุมกับครอบครัวและคิดถึงทางบ้านมาก แต่ผมตระหนักดีถึงหน้าที่การปกป้องชายแดนของประเทศ โดยเราต้องรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยทหารและชาวบ้านเพื่อให้พวกเขาได้ฉลองตรุษเต็ตอย่างมีความสุข รวมถึงความรับผิดชอบในการปกป้องบริเวณชายแดนของประเทศ

หน่วยทหารชายแดน ๓๑๗ อาปาจ๋าย รับผิดชอบปกป้องบริเวณชายแดน ๓๗.๕ กิโลเมตรที่ติดกับลาวและจีน โดยตำบลชายแดนซิ้นเถิ่ว อำเภอเหมื่องแญ้ รวม ๖ หมู่บ้านที่มีประชากรกว่า ๑,๔๐๐ คนที่เป็นชนเผ่าฮาหนีที่ยากจนอยู่ในความดูแลของหน่วยทหารชายแดน ๓๑๗  ผู้บังคับบัญชาและทหารได้ช่วยเหลือชาวบ้านทำมาหากินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้ช่วยเหลือชาวบ้านในการผลิตและเพาะปลูกทั้งในฤดูและนอกฤดู  ปี ๒๐๑๓ ที่ผ่านมา พวกเขาได้ช่วยชาวบ้านในการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวกับข้าวโพด ก่อสร้างระบบชลประทาน ทางคมนาคม ซ่อมแซมบ้านและโรงเรียน ตรวจและรักษาโรคฟรีตลอดจนแจกยาให้แก่ชาวบ้าน

ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ  - ảnh 2
ที่ประจำการของหน่วยทหารชายแดนอาปาจ๋าย
วสันต์ฤดูปีนี้ ชาวฮาหนีรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากขึ้นเพราะจำนวนครอบครัวยากจนของตำบลลดลงกว่าปีที่ผ่านๆมาอย่างเห็นได้ชัด  โครงการลงทุนต่างๆของรัฐบาล ขบวนการสร้างบ้านธารน้ำใจและบ้านเพื่อเพื่อนทหารของทหารชายแดนที่นี่ได้นำความผาสุกมาให้แก่หลายครอบครัว  พวกเราเดินเท้าจากหน่วยทหารชายแดนผ่านระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตรผ่านเนินเขาลูกแล้วลูกเล่าท่ามกลางม่านหมอกไปยังหมู่บ้านต๋าโก่ขื่อ ตำบลซิ้นเถิ่วเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบบ้านเพื่อเพื่อนทหารให้แก่ครอบครัวทหารชายแดน คุณจู่หมี่นา หมู่บ้านต๋าโก่ขื่อ รู้สึกปิติเป็นทวีคุณในช่วงตรุษเต็ตปีนี้เพราะได้รับข่าวดีว่า  ครอบครัวของเธอได้รับมอบบ้านธารน้ำใจ รับใบประกาศเป็นครอบครัววัฒนธรรม และหนังสือชมเชยเนื่องจากได้สร้างผลงานในการปกป้องแนวชายแดนของประเทศ คุณจูหมี่นากล่าวด้วยน้ำเสียงปลื้มปิติว่า  “ ครอบครัวดิฉันยากจน จากความช่วยเหลือของทางการ ชาวบ้านและทหารชายแดนครอบครัวดิฉันได้มีบ้านอาศัยทำให้เราสามารถทำมาหากินได้อย่างยั่งยืน พวกเราจะสามัคคีกับชาวบ้านและทหารชายแดน ณ ที่นี่เพื่อปกป้องชายแดนของประเทศ
ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ  - ảnh 3
หลักพรมแดนหมายเลข ๐

ท่ามกลางบรรยากาศฉลองเทศกาลตรุษเต็ตอย่างครึกครื้นกับชนเผ่าฮาหนี ผู้บังคับบัญชาและทหารชายแดนหน่วย ๓๑๗ อาปาจ๋ายยังอยู่ในความพร้อมโดยวางแผนปกป้องบริเวณชายแดนอย่างละเอียดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเมื่อ  พันโทเล วัน ทิง ผู้ชี้น้ำทางการเมือง หน่วยทหารชายแดน ๓๑๗ อา ปา จ๋าย เปิดเผยว่า  “ พวกเราได้เตรียมอาหาร ขนมท็อปฟี่และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆสำหรับตรุษเต็ตอย่างเพียงพอให้แก่ทหารเพื่อฉลองตรุษเต็ต นอกจากนี้ พวกเราต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดคือ การปกป้องบริเวณชายแดนให้มีความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในช่วงเทศกาลตรุษเต็ตนี้

วสันต์ฤดูได้เวียนมาสู่ผืนดินชายแดนอา ปา จ๋าย  ตามป่าเขาทึบได้ปรากฎดอกแอปริคอตและดอกพลับสีขาวบานอยู่ประปรายร่วมฉลองตรุษเต็ตกับทหารชายแดนและชาวบ้าน ./.

ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ  - ảnh 4
พักระหว่างทางผ่านเนินเขาสูงและลัดเลาะ
ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ  - ảnh 5
รอยยิ้มเด็กน้อยอาปาจ๋าย
ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ  - ảnh 6
ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาสู่ทหารชายแดน ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันตกของประเทศ  - ảnh 7
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด