ชาวเวียดนามแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนามต่อโลก

ชาวเวียดนามแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนามต่อโลก

(VOVWORLD) -ชาวเวียดนามหลายคนต้องอยู่ห่างไกลจากปิตุภูมิเพื่อทำมาหากินหรือศึกษา แม้ชีวิตจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแค่ไหนแต่ภาพลักษณ์ของปิตุภูมิยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเขาอย่างไม่มีวันจางหาย
ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งของชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งของชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

(VOVWORLD) - ตามความเชื่อของคนเวียดนามที่สืบทอดกันมายาวนาน กษัตริย์หุ่งเป็นกษัตริย์ที่มีคุณูปการในการสร้างรัฐวันลาง ซึ่งเป็นรัฐแห่งแรกของประชาชาติเวียดนาม ดังนั้น ประเพณีการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งจึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมด้านจิตใจและสร้างความผูกพันระหว่างชาวเวียดนามหลายรุ่น รวมทั้งชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ
ผู้ที่ถูกแยกตัวรู้สึกอบอุ่นใจเนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

ผู้ที่ถูกแยกตัวรู้สึกอบอุ่นใจเนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

(VOVWORLD) -เพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆ รวมทั้ง มาตรการแยกตัวผู้ที่เดินทางมาจากเขตที่เกิดการแพร่ระบาดหรือผู้ที่สงสัยว่า ติดเชื้อไวรัส...
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรและป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรและป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020

(VOVWORLD) - เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา องค์การ Quacquarelli Symonds หรือ QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาประจำปี 2020 โดยมหาวิทยาลัย...
รูปแบบ “ทหารชายแดนรับบุตรบุญธรรม”

รูปแบบ “ทหารชายแดนรับบุตรบุญธรรม”

(VOVWORLD) -ควบคู่กับการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงในเขตชายแดน ในเวลาที่ผ่านมา จุดตรวจทหารชายแดนในจังหวัดดั๊กลัก เขตเตยเงวียนยังรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและนักเรียนที่มีฐานะยากจนเพื่อดูแลและสอนหนังสือ แม้จะเพิ่งได้รับการปฏิบัติแต่รูปแบบ “ทหารชายแดนรับบุตรบุญธรรม”...
การสอดแทรกประเด็นความเสมอภาคทางเพศในโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตชนกลุ่มน้อย

การสอดแทรกประเด็นความเสมอภาคทางเพศในโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) -ปัจจุบัน กระทรวงและหน่วยงานต่างๆกำลังจัดทำโครงการต่างๆสังกัดโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030 จากบทบาทเป็นสำนักงานที่ดูแลปัญหาของสตรีและเด็ก สหพันธ์สตรีเวียดนามได้เสนอให้สอดแทรกประเด็นความเสมอภาคทางเพศใน 10 โครงการของโครงการเป้าหมายแห่งชาติ
การร้องเพลงทำนองเติมกับการเป่าปี่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าขมุในจังหวัดเหงะอาน

การร้องเพลงทำนองเติมกับการเป่าปี่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าขมุในจังหวัดเหงะอาน

(VOVWORLD) - ชนเผ่าขมุเป็นชนกลุ่มน้อย1ใน5เผ่าสาขามอญ-เขมรเหนือ มีประชากรกว่า 7แสนคน โดยชนเผ่าขมุในจังหวัดเหงะอานคิดเป็น 2 ใน...
กลุ่มดิ่งหล่างเวียดส่งเสริมคุณค่าของมรดกเวียดนาม

กลุ่มดิ่งหล่างเวียดส่งเสริมคุณค่าของมรดกเวียดนาม

(VOVWORLD) -กลุ่มดิ่งหล่างเวียดหรือแปลว่า ศาลาประจำหมู่บ้านเวียดนามเป็นกลุ่มผู้รักมรดกและวัฒนธรรมพื้นเมืองของเวียดนามที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยด้านศิลปะ เหงวียนดึ๊กบิ่ง จากการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มดิ่งหล่างเวียดได้ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ
คุณยายที่มีความหลงไหลกับอาชีพตัดชุดอ๊าวหย่ายที่ถนนโบราณ 36 สาย

คุณยายที่มีความหลงไหลกับอาชีพตัดชุดอ๊าวหย่ายที่ถนนโบราณ 36 สาย

(VOVWORLD) - ที่ถนน เลืองวันกาน เขตหว่านเกี๊ยม กรุงฮานอย ซึ่งอยู่ในย่านถนนโบราณ 36 สายที่มีร้านตัดชุดอ๊าวหย่ายหลายร้าน...
เหงวียนซวนเฮี้ยน-หนุ่มชายกับความรักชา

เหงวียนซวนเฮี้ยน-หนุ่มชายกับความรักชา

(VOVWORLD) -ในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ร้านชาบ่าเวินได้กลายเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยของผู้รักชาในฮานอย เมื่อมาที่นี่ ผู้รักชาไม่เพียงแต่สามารถหาซื้อชาหลายชนิดได้เท่านั้นหากยังมีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับชาของนาย เหงวียนซวนเฮี้ยน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร้านชาบ่าเวินอีกด้วย...
ความก้าวหน้าของเวียดนามในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ความก้าวหน้าของเวียดนามในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันสุขอนามัยและการระบาดวิทยาส่วนกลางได้ประสบความสำเร็จในการเพาะเชื้อและการแยกเชื้อไวรัสSARS- CoV-2 ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยให้การตรวจเชื้อทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสนี้ในอนาคต...
เยือนมิวเซียมสยาม หนึ่งใน 5 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ

เยือนมิวเซียมสยาม หนึ่งใน 5 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ

(VOVWORLD) - มิวเซียมสยาม หรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นแหล่งที่เก็บรวมรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ความเป็นมาของชาวไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศเวียดนาม
เรื่องของสถานประกอบการสตาร์ทอัพที่มีรายได้นับล้านดอลลาร์สหรัฐจากช็อคโกแลต

เรื่องของสถานประกอบการสตาร์ทอัพที่มีรายได้นับล้านดอลลาร์สหรัฐจากช็อคโกแลต

(VOVWORLD) -ช็อคโกแลต Marou ได้กลายเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพหลายคนในการสร้างฐานะ นี่เป็นแบรนด์ช็อคโกแลต “ Made...
นักดนตรีเหงวียนวันตี๊กับบทเพลงอมตะ

นักดนตรีเหงวียนวันตี๊กับบทเพลงอมตะ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 26 ธันวาคมปี 2019 วงการดนตรีและผู้ที่รักศิลปะทั่วประเทศต่างรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากต่อการจากไปของนักดนตรีเหงวียนวันตี๊ในวัย...
ชมรมชาวคริสต์ในจังหวัดนามดิ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของท้องถิ่น

ชมรมชาวคริสต์ในจังหวัดนามดิ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของท้องถิ่น

(VOVWORLD) -จังหวัดนามดิ่งเป็นท้องถิ่นที่มีผู้นับถือศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ คาทอลิกและโปรเตสแต๊นท์ ซึ่งชาวคริสต์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่อำเภอหายเหิว ยาวถวีและซวนเจื่อง บนเจตนารมณ์“สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม" ชาวคริสต์ในจังหวัดนามดิ๋งได้ยกย่องจิตใจแห่งความสามัคคี...
เลขาธิการใหญ่พรรค เจื่องจิง ผู้วางพื้นฐานให้แก่ภารกิจ “โด๋ยเม้ย”

เลขาธิการใหญ่พรรค เจื่องจิง ผู้วางพื้นฐานให้แก่ภารกิจ “โด๋ยเม้ย”

(VOVWORLD) -ในเวียดนาม “โด๋ยเม้ย”หรือ “การเปลี่ยนแปลงใหม่” ได้รับการปฏิบัตินับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 6 เมื่อปี 1986 โดยเสมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและโฉมหน้าของประเทศเวียดนามในทุกด้าน...
เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ทำให้แหนมเนืองเวียดนามเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ทำให้แหนมเนืองเวียดนามเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

(VOVWORLD) -มีครอบครัวชาวเวียดนามครอบครัวหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีที่สร้างฐานะจนร่ำรวยจากการขาย Nem nuong หรือคนไทยคุ้นเคยกับคำว่า แหนมเนือง สิ่งที่น่าสนใจคือ...
ขลุ่ยสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของนักวิชาการ

ขลุ่ยสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของนักวิชาการ

(VOVWORLD) - ในตลอด 37ปีที่ผ่านมา ดร.เจิ่นฮิวเซิน ได้จัดทำโครงการวิจัยชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตเขาภาคเหนือเวียดาม รวมถึงชนเผ่าม้ง เช่น "การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาและความเลื่อมใสของชนเผ่าม้ง" "วัฒนธรรมของชนเผ่าม้งในจังหวัดลาวกาย -...
ชนเผ่าเซอดังในจังหวัดกอนตุมสร้างความร่ำรวยจากการปลูกสมุนไพร

ชนเผ่าเซอดังในจังหวัดกอนตุมสร้างความร่ำรวยจากการปลูกสมุนไพร

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ จากการกำหนดแนวทางของจังหวัดกอนตุมในการใช้ศักยภาพและความได้เปรียบของท้องถิ่น ชนเผ่าเซอดังในอำเภอ กอนปลง ตู เมอ รงและดั๊กเกลได้พัฒนาการปลูกสมุนไพรซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวท้องถิ่น เมื่อปี ๒๐๑๙ จากการปลูกโสมชนิดต่างๆ เช่น...