การศึกษาและฝึกอบรมเป็นนโยบายที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ

การศึกษาและฝึกอบรมเป็นนโยบายที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่ 3 กันยายน ในกรอบการเยือนจังหวัดท้ายเงวียน นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดท้ายเงวียนและผู้บริหารนคร อำเภอและตำบลเกือบ 200 แห่งผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
เวียดนามให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบในกรอบความร่วมมือพหุภาคี

เวียดนามให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบในกรอบความร่วมมือพหุภาคี

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 23 สิงหาคม ได้มีการเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าครั้งที่ 42 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือของรัฐสภาในด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2025" ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เว็บไซต์Entrepreneur.comได้ลงบทความรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามและประเมินว่า เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติถึงแม้จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกรัฐมนตรีสั่งให้ประสานงานอย่างลงตัวระหว่างการชี้นำทั่วไปและการกระจายอำนาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2อย่างพร้อมกัน

นายกรัฐมนตรีสั่งให้ประสานงานอย่างลงตัวระหว่างการชี้นำทั่วไปและการกระจายอำนาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2อย่างพร้อมกัน

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 6 กันยายน ณ กรุงฮานอย ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง รัฐบาลได้ประชุมประจำเดือนสิงหาคมปี 2021 เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในเดือนสิงหาคมและใน...
เพิ่มการกรอกแบบฟอร์มสุขภาพออนไลน์ในแอพพลิเคชั่น “การท่องเที่ยวเวียดนามอย่างปลอดภัย”

เพิ่มการกรอกแบบฟอร์มสุขภาพออนไลน์ในแอพพลิเคชั่น “การท่องเที่ยวเวียดนามอย่างปลอดภัย”

(VOVWORLD) - การกรอกแบบฟอร์มสุขภาพออนไลน์อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะมีส่วนร่วมค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รัฐและสถานประกอบการร่วมมือเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รัฐและสถานประกอบการร่วมมือเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่นับวันแพร่ระบาดซับซ้อนมากขึ้นและส่งผลกระทบในทางลบต่อการผลิตและประกอบธุรกิจ บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้แสดงความเห็นว่า ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจประสบความยากลำบาก สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคือต้องมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ความเข้าใจ และแบ่งเบาความยากลำบากของสามฝ่าย...
เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เสนอให้รัฐบาลสร้างสรรค์องค์กรที่กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เสนอให้รัฐบาลสร้างสรรค์องค์กรที่กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 11 สิงหาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดการประชุมทั่วประเทศครั้งแรกของรัฐบาลวาระปี 2021-2026 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรรคฯสมัยที่ 13 และมติของสภาแห่งชาติสมัยที่...
UNFPAให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนครัว

UNFPAให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนครัว

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA เวียดนามจะได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจาก UNFPA และองค์การ Vital...
เวียดนามเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 อย่างเข้มแข็ง

เวียดนามเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 อย่างเข้มแข็ง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 2 สิงหาคม ได้มีการเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน หรือ AMM ครั้งที่ 54 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านระบบทางไกลภายใต้อำนวยการของบรูไนในฐานะประธานอาเซียนปี...
รองประธานาธิบดีสหรัฐ Kamala Harris จะเดินทางมาเยือนเวียดนาม

รองประธานาธิบดีสหรัฐ Kamala Harris จะเดินทางมาเยือนเวียดนาม

(VOVWORLD) - นี่เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งที่สองในฐานะรองประธานาธิบดีสหรัฐและเป็นครั้งแรกที่ในการเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
เวียดนามลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 รวม 3 ฉบับ

เวียดนามลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 รวม 3 ฉบับ

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 27 กรกฎาคม ดอกเตอร์ เหงวียนโงกวาง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการฝึกอบรมสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่า เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19...
กิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณในโอกาสรำลึกวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ

กิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณในโอกาสรำลึกวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ

(VOVWORLD) - กองเยาวชนจังหวัดกว๋างจิได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณ เช่นการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้แก่อดีตเยาวชนเดินหน้าที่มีฐานะยากจน มอบของขวัญให้แก่บุตรของครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายในตำบลหวิงเลิม อำเภอหวิงลิงและมอบเงินก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น
ประชาชนทุกคนเข้าร่วมการดูแลครอบครัวของทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ

ประชาชนทุกคนเข้าร่วมการดูแลครอบครัวของทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 74 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติซึ่งตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุก ได้ส่งจดหมายถึงนักปฏิวัติอาวุโส...
ค้ำประกันการจัดสรรสินค้าที่จำเป็นให้แก่จังหวัดต่างๆในภาคใต้

ค้ำประกันการจัดสรรสินค้าที่จำเป็นให้แก่จังหวัดต่างๆในภาคใต้

(VOVWORLD) - ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคมปี 2021 จังหวัดและเมือง19 แห่งในภาคใต้ได้เริ่มปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเป็นทางการตามคำสั่งที่...
หน่วยงานการทูต สถานประกอบการและนักลงทุนต่างชาติสนับสนุนงานด้านการควบคุมโควิด-19ในเวียดนาม

หน่วยงานการทูต สถานประกอบการและนักลงทุนต่างชาติสนับสนุนงานด้านการควบคุมโควิด-19ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม ณ สำนักประธานประเทศ ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกได้พบปะกับนาย Yoon Sang...
ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุก ย้ำว่า ความมั่นคงแห่งชาติต้องกลายเป็นแหล่งพลังที่สำคัญเพื่อปกป้องและพัฒนาประเทศ

ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุก ย้ำว่า ความมั่นคงแห่งชาติต้องกลายเป็นแหล่งพลังที่สำคัญเพื่อปกป้องและพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย พรรคสาขาตำรวจส่วนกลางของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 75 ปีวันก่อตั้งกองกำลังรักษาความมั่นคงประชาชน...