นักศึกษาดานังทำธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านการผลิตชาดอกไม้ผสมเห็ดธรรมชาติชนิดซอง

(VOVWORLD) - เพื่อผลิตชาที่มีการผสมผสานระหว่างกลิ่นหอมของดอกไม้กับรสชาติของเห็ดดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา - สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ดานังได้วิจัยผลิตชาดอกไม้ผสมเห็ดธรรมชาติชนิดซอง ซึ่งนี่เป็นผลิตภัณฑ์ชาชนิดแรกและชนิดเดียวในเวียดนามที่มีการผสมผสานระหว่างดอกไม้กับเห็ด
นักศึกษาดานังทำธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านการผลิตชาดอกไม้ผสมเห็ดธรรมชาติชนิดซอง - ảnh 1ชาดอกไม้ผสมเห็ดธรรมชาติชนิดซอง

เห็ดมีคุณภาพทางโภชนาการและมีรสชาติที่เข้มข้นแต่ไม่มีความโดดเด่นด้านกลิ่นหอม ส่วนดอกเก๊กฮวยมีกลิ่นหอมแต่ให้รสชาติไม่เข้มข้น ดังนั้นการนำดอกเก๊กฮวยกับเห็ดมาผสมกันได้ช่วยให้ชามีทั้งกลิ่นหอมและรสชาติที่เข้มข้นจากเห็ด โดยไม่ต้องอบกลิ่นหรือใส่สารแต่งรสชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้ ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ชาที่ผสมเห็ดกับดอกไม้จำหน่ายในตลาด นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ดานังตั้งใจปฏิบัติโครงการ “วิจัยการผลิตและแปรรูปชาดอกไม้ผสมเห็ดแบบธรรมชาติชนิดซอง”

คุณ เจิ่นดิ่งชี้ สมาชิกของกลุ่มกล่าวว่า เรื่องที่ยากที่สุดคือการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม มีคุณภาพดี ปลอดภัยและมีกลิ่นหอมนาน หลังการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน เขาและเพื่อนๆก็สามารถคิดค้นสูตรผลิตชาดอกไม้ผสมเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดหยุนจื่อ เป็นต้น โดยตั้งชื่อว่า "ชาดอกไม้ผสมเห็ดธรรมชาติชนิดซอง" ในขณะนั้น ภาควิชาชีววิทยา – สิ่งแวดล้อมของเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขยายพันธุ์ทั้งเห็ดธรรมดาและเห็ดสมุนไพร รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของดอกเก๊กฮวยและใช้วัสดุที่เหลือจากการเกษตรในการเพาะเห็ด ซึ่งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ตอนแรกเราใช้ขี้เลื่อยของต้นยางพาราเพื่อเป็นสารตั้งต้นเพาะเห็ดแต่หลังจากนั้น เราเห็นว่า เศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร เช่น ขี้เลื่อยกระถินณรงค์ได้สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงคิดค้นนำไปใช้ในการเพาะเห็ดเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วย”

นักศึกษาดานังทำธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านการผลิตชาดอกไม้ผสมเห็ดธรรมชาติชนิดซอง - ảnh 2 เห็ดหลินจือและเห็ดหยุนจื่อเพาะปลูกในขี้เลื่อยกระถินณรงค์

นาง เหงียนถิบิ๊กหั่ง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา - สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ดานัง ซึ่งเป็นผู้ที่แนะแนวการปฏิบัติโครงการให้แก่คุณชี้และเพื่อนๆได้เผยว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจากศูนย์ตรวจสอบคุณภาพการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำเขต 2 แล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น “จุดแข็งของกลุ่มคือการวิจัย ดังนั้น เราได้พยายามดึงดูดนักลงทุนเพื่อสามารถจำหน่ายในตลาด จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพื่อขยายตลาด การปลูกดอกเก๊กฮวยในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและสนับสนุนการผลิตชาชนิดนี้  รวมทั้งช่วยสร้างความหลากหลายให้แก่เกษตรกรในการปลูกต้นไม้”

จากความสำเร็จในเบื้องต้น ชาของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยครุศาสตร์ดานังได้รับใบสั่งซื้อจากทางมหาวิทยาลัยเองเพื่อให้เป็นของขวัญมอบให้แก่แขกที่มาร่วมงานสฉลองครบรอบ 45 ปีวันก่อตั้งมหาวิยาลัยฯ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ชานี้ยังได้รับรางวัลที่ 1 ในงานเฟสติวัลสตาร์ทอัพนวัตกรรมปี 2020 ที่จัดโดยกองเยาวชนนครดานัง นาย เหงียนวิงห์ซาน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนนักศึกษาและความสัมพันธ์กับสถานประกอบการของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ดานังกล่าวว่า “ ทางมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์และสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ เรายังช่วยนักศึกษาทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงกับศูนย์บ่มเพาะนครดานังและศูนย์ฝึกสอนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของนครดานังเพื่อผลักดันการจำหน่ายชาชนิดนี้”

จากการตระหนักได้ดีถึงคุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าทางยา กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์นครดานังได้วางแผนทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยชาชนิดนี้เพื่อปฏิบัติความปรารถนาที่จะนำสินค้า Made in Vietnam ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเวียดนาม พร้อมทั้งช่วยให้เกษตรกรในอำเภอหว่างวางและเขตเกิ๋มเหละของนครดานังสามารถแก้ปัญหาการจำหน่ายเห็ดสมุนไพรและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังตั้งความหวังว่า จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่ชาเวียดนาม ผลักดันการปลูกดอกเก๊กฮวยในท้องถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวและขยายเขตปลูกวัตถุดิบสำหรับการผลิตชาดอกไม้ผสมเห็ดธรรมชาติชิดซอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด