เชื่อมโยงแหล่งพลังต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมในเวียดนาม

(VOVWORLD) -สถานประกอบการสตาร์ทอัพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของแต่ละประเทศ มีส่วนร่วมนำเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่โลก ที่เวียดนาม ในหลายปีมานี้ ได้เกิดกระแสการพัฒนาของสถานประกอบการสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม เวียดนามกำลังพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพภายในประเทศและดึงดูดสถานประกอบการสตาร์ทอัพ นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในทั่วโลกเข้าร่วม
เชื่อมโยงแหล่งพลังต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมในเวียดนาม - ảnh 1ฟอรั่มระดับสูงเกี่ยวกับระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม (Photo baocongthuong)

ในฟอรั่มระดับสูงเกี่ยวกับระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมในกรอบวันงาน Techfest Vietnam 2020 ที่มีขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2020 บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นว่า เวียดนามได้เน้นผลักดันความร่วมมือของแหล่งพลังต่างๆ รวมทั้งองค์กรและสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมทั้งในเวียดนามและระหว่างประเทศ จากการชี้นำของพรรค รัฐบาลและความพยายามของทั้งระบบการเมืองสังคม ระบบนิเวศการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมเวียดนามได้รับการก่อตั้งในขั้นพื้นฐานโดยมีการเข้าร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะรัฐบาลและนโยบายแห่งชาติคือปัจจัยที่ขาดไม่ได้ของระบบนิวเวศสตาร์ทอัพ ซึ่งนโยบายได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนของระบบนิเวศ สถานประกอบการสตาร์ทอัพ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะและนักลงทุน

นาย เจิ่นวันตุ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามเผยว่า ระบบนิเวศนวัตกรรมในเวียดนามกำลังย่างเข้าสูระยะใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อใช้แหล่งพลังต่างๆและสนับสนุนสถานประกอบการมากขึ้น โดยมนุษย์เป็นปัจจัยชี้ขาดในการผลักดันการเชื่อมโยงดังกล่าว            “เวียดนามกำลังอยู่ในยุคทองแห่งประชากร มีแหล่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ถ้าหากประยุกต์ใช้ผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เวียดนามจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทันกับการพัฒนาของโลก ดังนั้น จำเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม ดึงดูดผู้ที่มีทักษะความสามารถทั้งภายในและต่างๆประเทศ ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความคาดหวังของประชาชาติ การพึ่งพาตนเองและส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

เชื่อมโยงแหล่งพลังต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมในเวียดนาม - ảnh 2นาย เจิ่นวันตุ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามกล่าวปราศรัยในฟอรั่ม (Photo nhandan.com.vn

ในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็ง เวียดนามจำเป็นต้องผลักดันการพัฒนาของระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการสตาร์ทอัพมีโอกาสร่วมมือและเชื่อมโยงกับเครือบริษัทรายใหญ่และองค์การสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ เวียดนามมีองค์การที่สามารถสนับสนุนสถานประกอบการสตาร์ทอัพกว่า 1,400 แห่ง ส่วนกองทุนสนับสนุนการลงทุนผจญภัยในเวียดนาม 108 แห่ง โดยเป็นนิติบุคคลเวียดนาม 23 แห่งและกองทุนผจญภัยของเวียดนาม 23 แห่ง และในหลายปีมานี้ จำนวนกองทุนเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของระบบนิเวศสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม แต่เพื่อใช้แหล่งพลังนี้อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบรรยากาศนวัตกรรม สถานที่ทำงานร่วมกัน สนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทัพ ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น หากยังสนับสนุนกระบวนการนวัตกรรมและให้กำลังใจนักธุรกิจอีกด้วย นาย หว่างกวางฝ่อง รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามแสดงความคิดเห็นว่า            “ สตาร์ทอัพเวียดนามนับวันเข้มแข็งมากขึ้น แต่ยังมีบางคนมีความกังวลเป็นอย่างมากเพราะยังขาดที่พึ่งอันมั่นคงเพื่อการพัฒนา ดังนั้น เรามีความประสงค์ว่า สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะถ่ายทอดประสบการณ์ ให้การสนับสนุนและพร้อมลงทุนให้แก่สตาร์ทอัพ

เวียดนามกำลังผลักดันการพัฒนาของระบบนิเวศสตาร์ทอัพภายในประเทศ พร้อมทั้งดึงดูดการเข้าร่วมของสถานประกอบการสตาร์ทอัพ นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เวียดนามต้องผลักดันการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของระบบนิเวศสตาร์ทอัพนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการสตาร์ทัพ โดยเฉพาะสถานประกอบการสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมเพื่อสามารถร่วมธุรกิจกับกลุ่มบริษัทรายใหญ่และมีการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพอีกด้วย./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด