นักลงทุนไทยเพิ่มเงินลงทุนในเวียดนาม

นักลงทุนไทยเพิ่มเงินลงทุนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - แม้จะมีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แต่เงินทุนจดทะเบียนและการเพิ่มเงินทุนเพื่อซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ยังอยู่ที่ 12...
พิมพ์จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์เป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทย

พิมพ์จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์เป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทย

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 130 ปีวันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ หนังสือเรื่อง “ประธานโฮจิมินห์: ผู้สร้างรากฐานสัมพันธไมตรีเวียดนาม-ไทยในปัจจุบัน” หรือ “PRESIDENT HO CHI MINH, The Founder...
จัดเที่ยวบินส่งพลเมืองเวียดนามประมาณ 300 คนจากไทยกลับประเทศ

จัดเที่ยวบินส่งพลเมืองเวียดนามประมาณ 300 คนจากไทยกลับประเทศ

(VOVWORLD) -วันที่ 18 พฤษภาคม สำนักข่าวที่เกี่ยวข้องของเวียดนามและไทยได้จัดเที่ยวบินส่งพลเมืองเวียดนามประมาณ 300 คนจากไทยกลับเวียดนาม
สถานประกอบการไทยในเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สถานประกอบการไทยในเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงแต่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้น หากยังสร้างอุปสรรคต่างๆให้แก่สถานประกอบการอีกด้วย โดยผลการสำรวจผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อสถานประกอบการ...
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนเมษายนปี 2020

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนเมษายนปี 2020

(VOVWORLD) -ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในทั่วโลกรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะประธานไอป้า นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้ส่งจดหมายถึงประธานรัฐสภาที่เป็นสมาชิกไอป้า
ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนและชุมชนไทยในเวียดนามร่วมบริจาควัสดุทางการแพทย์และเงินสมทบทุนกว่า ๑.๗ พันล้านด่งเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ ในเวียดนาม

ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนและชุมชนไทยในเวียดนามร่วมบริจาควัสดุทางการแพทย์และเงินสมทบทุนกว่า ๑.๗ พันล้านด่งเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - นาย ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้นำทีมประเทศไทย ได้แก่สมาชิกของสสมาคมนักธุรกิจไทยในภาคเหนือและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนาม...
กิจกรรมต่างๆของชุมชนไทยในภาคเหนือเพื่อร่วมกับเวียดนามรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมต่างๆของชุมชนไทยในภาคเหนือเพื่อร่วมกับเวียดนามรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - ในช่วงนี้ นอกจากปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลเวียดนามในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแล้ว ชุมชนไทยในภาคเหนือยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมกับรัฐบาลเวียดนามรับมือการแพร่ระบาด โดยล่าสุดนี้ สถานทูตไทย ณ...
ชาวเวียดนามที่อาศัยในไทยและสาธารณรัฐเกาหลีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ชาวเวียดนามที่อาศัยในไทยและสาธารณรัฐเกาหลีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 27 เมษายน ณ กรุงฮานอย ในนามสมาคมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยและสมาคมสถานประกอบการเวียดนามในสาธารณรัฐเกาหลี นาย ดั๋งมิงโทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการแห่งรัฐเกี่ยวกับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้มอบเงินบริจาคของทั้งสองสมาคมฯให้แก่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเพื่อสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด...
สถานประกอบการไทยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า 1 พันล้านด่งให้แก่จังหวัดเบ๊นแจเพื่ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

สถานประกอบการไทยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า 1 พันล้านด่งให้แก่จังหวัดเบ๊นแจเพื่ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทยได้สงวนวงเงิน มูลค่า 1 พันล้านด่งหรือคิดเป็น 43,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนจังหวัดเบ๊นแจในการแก้ไขอุปสรรคในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด...
ชุมชนไทยในภาคเหนือบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อร่วมกับเวียดนามรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุมชนไทยในภาคเหนือบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อร่วมกับเวียดนามรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - วันที่ 24 เมษายน ณ กรุงฮานอย สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของจากภาคเอกชนและสถานประกอบการไทยในภาคเหนือ รวมถึง Thai...
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในทั่วโลก ทำให้ไทยและเวียดนาม รวมถึงหลายประเทศต้องระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ รวมทั้งเที่ยวบินระหว่างเวียดนามกับไทย ส่งผลให้พลเมืองของทั้งสองประเทศ...
Put our Heart ❤️ into Food 😊

Put our Heart ❤️ into Food 😊

(VOVWORLD) - บริษัทซีพีเวียดนามได้ประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามจัดกิจกรรมแจกอาหารฟรีให้แก่ผู้ยากจนและแรงงานที่ตกงานเพื่อแบ่งเบาภาระจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษที่ขนส่งพลเมืองไทยที่ติดค้างในเวียดนามกลับประเทศในวันที่ ๒๒ เมษายน๒๕๖๓

ประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษที่ขนส่งพลเมืองไทยที่ติดค้างในเวียดนามกลับประเทศในวันที่ ๒๒ เมษายน๒๕๖๓

(VOVWORLD) -สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้ประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษที่ขนส่งพลเมืองไทยที่ติดค้างในเวียดนามกลับประเทศในวันที่ ๒๒ เมษายน๒๕๖๓
สถานทูตเวียดนามประจำไทยประกาศเกี่ยวกับการช่วยเหลือพลเมือง

สถานทูตเวียดนามประจำไทยประกาศเกี่ยวกับการช่วยเหลือพลเมือง

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 8 เมษายน สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้ประกาศเกี่ยวกับการช่วยเหลือพลเมืองเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ทางการจังหวัดฯ

ชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ทางการจังหวัดฯ

(VOVWORLD) -เพื่อแสดงความร่วมแรงร่วมใจกับทางการท้องถิ่นในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมาคมชาวเวียดนามที่อาศัยในจังหวัดอุดรธานีได้ทำหน้ากากพลาสติกกันกระเด็น Face Shield เกือบ...
สภาผู้แทนราษฎรไทยพร้อมสนับสนุนสภาแห่งชาติเวียดนาม

สภาผู้แทนราษฎรไทยพร้อมสนับสนุนสภาแห่งชาติเวียดนาม

(VOVWORLD) - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงการสนับสนุนประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินในฐานะประธานไอป้าที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในขอบเขตอำนาจ
เครือบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์กำลังผลักดันการลงทุนในเวียดนาม

เครือบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์กำลังผลักดันการลงทุนในเวียดนาม

(VOVWORLD) -เครือบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์กำลังผลักดันการลงทุนในเวียดนามในปีนี้ โดยให้ข้อสังเกตว่า มีโอกาสการพัฒนามากมายในตลาดนี้
สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยให้การช่วยเหลือพลเมืองเวียดนาม 5 คนติดค้างที่สนามบิน

สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยให้การช่วยเหลือพลเมืองเวียดนาม 5 คนติดค้างที่สนามบิน

(VOVWORLD) - พลเมืองเวียดนาม 5 คนที่เดินทางกลับจากประเทศบูร์กินาฟาโซและโมซัมบิกต้องติดค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเนื่องจากทางการไทยประกาศคำสั่งเคอร์ฟิวและสั่งปิดสนามบิน