กรุงฮานอยสร้างก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อดึงดูดการลงทุน

(VOVworld) - ผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุงบรรยากาศประกอบธุรกิจเพื่อ สร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอคือมาตรการที่กรุงฮานอยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อกระตุ้นการ พัฒนาเศรษฐกิจและเป็นเนื้อหาของการประชุมส่งเสริมการลงทุนในกรุงฮานอยที่ เพิ่งได้รับการจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย

(VOVworld) - ผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุงบรรยากาศประกอบธุรกิจเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอคือมาตรการที่กรุงฮานอยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นเนื้อหาของการประชุมส่งเสริมการลงทุนในกรุงฮานอยที่เพิ่งได้รับการจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย

กรุงฮานอยสร้างก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อดึงดูดการลงทุน - ảnh 1
กรุงฮานอยสร้างก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อดึงดูดการลงทุน


ตั้งแต่ต้นปีมานี้ กรุงฮานอยติดหนึ่งในท้องถิ่นแถวหน้าด้านการดึงดูดเงินลงทุน โดยจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปี 2016 กรุงฮานอยสามารถดึงดูดเงิน เอฟดีไอได้ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2014  ส่วนจำนวนโครงการที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนก็เพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในเวลาที่ผ่านมา การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจของกรุงฮานอยได้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นและถูกจัดอยู่อันดับที่ 24 จากทั้งหมด 63 จังหวัดและนครทั่วประเทศที่มีการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยนอกเหนือจากการผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน กรุงฮานอยกำลังทำการปฏิรูประเบียบราชการ โดยเฉพาะระเบียบด้านภาษีศุลกากร ประกันสังคม ที่ดินและการเวนคืนที่ดินเพื่อแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่สถานประกอบการ นาง เหงวียนถิเหงวียดเหื่อง ประธานกรรมการบริหารบริษัทหุ้นส่วน PNG Holdings Vietnam ได้เสนอว่า“ดิฉันมีความประสงค์ว่า จะมีการปรับลดเวลาทำระเบียบราชการอีกครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบันเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน อีกทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนมากขึ้น”
ในระยะปี 2016 – 2020 กรุงฮานอยตั้งเป้าหมายว่า จะติดหนึ่งในท้องถิ่นที่อยู่แถวหน้าในการดึงดูดการลงทุน  นาย เหงวียนดึ๊กจุง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้เผยว่า เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว กรุงฮานอยจะพยายามสร้างบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจที่โปร่งใส เปิดเผยและเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ทางการปกครองที่มีความผูกพันและรับใช้ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อเอื้อให้แก่ผู้ประกอบการที่เกิดใหม่ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเผยว่า“กรุงฮานอยจะทำการปฏิรูประเบียบราชการอย่างเข้มแข็งในทุกด้าน รวมทั้งการออกใบอนุญาตลงทุน โดยจะทำการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานและหน่วยงานต่างๆเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติระเบียบone stop service  พร้อมทั้งจัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางปรับลดเวลาทำระเบียบราชการและการออกใบอนุญาต”
ในเดือนมิถุนายนนี้ กรุงฮานอยจะจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ประกาศใช้กลไกส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแขนงการประกอบธุรกิจตามกฎหมายผู้ประกอบการ โดยปรับลดเวลาการจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการใหม่เหลือ 2 วันและลดเวลาทำระเบียบราชการด้านการลงทุน ภาษีและการเวนคืนที่ดิน ซึ่งกรุงฮานอยได้ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020 จะมีสถานประกอบการใหม่อีก 2 แสนแห่ง 
จากคำมั่นต่างๆดังกล่าวเพื่อดึงดูดการลงทุน จนถึงขณะนี้ มีนักลงทุน 70 คนที่จดทะเบียนลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบระบายน้ำและน้ำประปา โรงพยาบาล โรงเรียนและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐานระดับสากล
ส่วนในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จนถึงขณะนี้ กรุงฮานอยสามารถดึงดูดเงินเอฟดีไอได้ประมาณ 22.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มี2723 โครงการของนักลงทุนจาก 65 ประเทศและดินแดน โดยสิ่งที่น่าสนใจคือกรุงฮานอยกำลังใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการแลกเปลี่ยนการค้าในภาคเหนือเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งแนวทางของกรุงฮานอยคือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับบรรดานักลงทุนเพื่อพัฒนากรุงฮานอยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด