กลุ่มมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการของรัฐบาลกำลังเกิดประโยชน์อย่างจริงจัง

(VOVworld) – มติ๑๓ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๒ที่มีกลุ่มมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการและตลาด คิดเป็นมูลค่า๒๙ล้านล้านด่งกำลังเกิดประโยชน์อย่างจริงจังซึ่งช่วยให้สถานประกอบการจำนวนมากหลุดพ้นจากการล้มละลายและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อทำการผลิตต่อไป


(VOVworld) – มติ๑๓ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๒ที่มีกลุ่มมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการและตลาด คิดเป็นมูลค่า๒๙ล้านล้านด่งกำลังเกิดประโยชน์อย่างจริงจังซึ่งช่วยให้สถานประกอบการจำนวนมากหลุดพ้นจากการล้มละลายและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อทำการผลิตต่อไป
กลุ่มมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการของรัฐบาลกำลังเกิดประโยชน์อย่างจริงจัง - ảnh 1
กลุ่มมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการของรัฐบาลกำลังเกิดประโยชน์อย่างจริงจัง(Photo:Internet)

(VOVworld) – จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่ยากลำบากที่สุด๓ประการที่สถานประกอบการต้องประสบมาในเวลาที่ผ่านมาคือ ตลาดรับรองสินค้า ต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รัฐบาลจึงได้ทำการวางมาตรการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการ สำหรับปัญหาตลาดรองรับสินค้า รัฐบาลเน้นมาตรการกระตุ้นอุปสงค์และกำลังซื้อเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถขายสินค้าได้และ ลดสินค้าที่ค้างสต๊อก เช่น ปูนซีเมน์และเหล็กกล้า  นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญต่อการใช้จ่ายสาธารณะ ผลักดันกิจการที่ใช้เงินทุนของรัฐ ทำการเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจ่ายเงินทุนล่วงหน้าตามข้อกำหนดเพื่อสร้างงานและเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าให้แก่สถานประกอบการ รัฐบาลได้อัดฉีดเม็ดเงินอีก๒ล้านล้านด่งจากแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่การลงทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อใช้ในการก่อสร้างคลอง ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตชนบท และโครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์น้ำเพื่อสร้างแหล่งอุปสงค์และอุปทานในเขตชนบท  สำหรับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น  กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการขยายระยะเวลาการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีใช้ที่ดิน และลดภาษีรายรับสถานประกอบการซึ่งมาตรการเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสินค้าค้างสต๊อก นายVương Đình Huệ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่า “นี่เป็นมาตรการทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จที่ช่วยแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต ตลาดรองรับสินค้าและการชำระเงินที่สถานประกอบการที่ยังคงดำเนินการอยู่ทุกแห่งได้รับประโยชน์ แต่ต้องกล่าวว่า นี่เป็นมาตรการสนับสนุนมิใช่มาตรการช่วยเหลือหรือเป็นการกระตุ้นอุปสงค์และอุปทาน สิ่งที่สำคัญที่สุดในระยะลำบากปัจจุบันคือ สถานประกอบการต้องพยายามฝันฝ่าอุปสรรคด้วยตนเอง ส่วนรัฐมีบทบาทสนับสนุนเท่านั้นซึ่งก็เป็นโอกาสเพื่อให้สถานประกอบการปรับปรุงโครงสร้างและจากความช่วยเหลือของรัฐบาล สถานประกอบการใดที่สามารถฟันฝ่าระยะลำบากนี้ไปได้ก็จะสามารถยืนอยู่อย่างมั่นคงและพัฒนาในอนาคต”  

กลุ่มมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการของรัฐบาลกำลังเกิดประโยชน์อย่างจริงจัง - ảnh 2
นายVương Đình Huệ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง(Photo:Internet)

จนถึงปัจจุบัน มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากนักวิชาการเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเพื่อช่วยให้สถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรค ผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นว่า  ควบคู่กับมาตรการลดภาษีและขยายระยะเวลาการชำระภาษีแล้ว รัฐบาลยังต้องดำเนินมาตรการอื่นๆเพื่อช่วยให้สถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรค หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นคือ รัฐบาลช่วยให้สถานประกอบการลดแรงกดดันในด้านเงินทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นายTrịnh Ngọc Hiển ผู้จัดการบริษัทTự Thành ฮานอยกล่าวว่า “ถ้าหากสถานประกอบการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเป็นอย่างดี ก็จะมีรายได้ สามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานและใช้เงินที่ได้มาเป็นทุนต่อไปเพื่อพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจ”    วงเงินช่วยเหลือและมาตรการแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการของรัฐบาลได้สร้างเสียงตอบที่ดีในหมู่ผู้ประกอบการ นายKhương Thế Duy รองผู้จัดการเครือบริษัทก่อสร้างทังลองกล่าวว่า“สถานประกอบการหุ้นส่วนของพวกเราในด้านการจัดสรรอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต่างได้รับการยกเว้นและลดภาษีซึ่งได้ช่วยให้พวกเขาลงทุนพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจต่อไปได้”     ตามการวิเคราะห์ของนักวิชาการทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีสถานประกอบการกว่า๔แสนแห่งที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ดังนั้นจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากวงเงินช่วยเหลือนี้จึงถือว่าน้อยมาก อย่างไรก็ดี ในสภาวการณ์ปัจจุบัน จากการช่วยเหลือของรัฐบาล มีสถานประกอบการจำนวนมากสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อพัฒนาการผลิตแต่ก็มีสถานประกอบการที่ต้องประกาศล้มละลายซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะเวียดนามกำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงตลาด นายNguyễn Quang Thái อุปนายกสมาคมเศรษฐกิจเวียดนามกล่าวว่า“ รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินดังกล่าวเพื่อช่วยให้สถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรค ปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”     
ตามข้อมูลสถิติที่ได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือGDPใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๒อยู่ที่ร้อยละ๔.๓๘ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ๓ ซึ่งต่ำที่สุดใน๓ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการของรัฐบาลกำลังเกิดประโยชน์อย่างจริงจังและเศรษฐกิจเวียดนามกำลังฟันฝ่าช่วงที่ลำบากที่สุดและเริ่มมีแนวโน้มพัฒนาตามแนวทางที่ดี./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด