การส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามดีขึ้นในต้นปี๒๐๑๓

(VOVWorld) – ในช่วงต้นปีนี้ สถานการณ์การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามดีขึ้นโดยสถานประกอบการจำนวนมากมีใบสั่งซื้อตลอดทั้งปี แต่จากการคาดการณ์ การฟื้นตัวของตลาดโลกจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า ดังนั้น สถานประกอบการจำนวนมากจึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาอย่างมีเเสถียรภาพและยั่งยืน


(VOVWorld) – ในช่วงต้นปีนี้ สถานการณ์การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามดีขึ้นโดยสถานประกอบการจำนวนมากมีใบสั่งซื้อตลอดทั้งปี แต่จากการคาดการณ์ การฟื้นตัวของตลาดโลกจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า ดังนั้น สถานประกอบการจำนวนมากจึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาอย่างมีเเสถียรภาพและยั่งยืน

การส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามดีขึ้นในต้นปี๒๐๑๓ - ảnh 1
สถานการณ์ส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามในต้นปี๒๐๑๓ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๐๑๒ โดยสถานประกอบการแทบทุกแห่งต่างมีใบสั่งซื้อจนถึงสิ้นไตรมาสที่๑ และสถานประกอบการบางส่วนก็มีใบสั่งซื้อจนถึงไตรมาสที่๒และ ๓ รวมไปถึงตลาดใหญ่ๆ เช่น สหรัฐและญี่ปุ่นก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ใบสั่งซื้อลดลงมาช่วงหนึ่ง การที่มีใบสั่งซื้อตั้งแต่ต้นปีทำให้บรรยากาศการผลิตมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง บริษัทต่างๆในเครือสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามหรือVinatex  เช่น บริษัทPhong Phú Việt Tiến May10  Đức Giang และบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปฮานอย เป็นต้น กำลังระดมแหล่งพลังเพื่อผลักดันการส่งออก ตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ มูลค่าการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามในเดือนมกนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่๑พัน๕๐ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ๒๘.๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๐๑๒ แต่จากการพยากรณ์ของสมาพันธ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนาม ตลาดสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปใหญ่ๆจะฟื้นตัวอย่างช้าๆดังนั้น บรรดาสถานประกอบการต้องดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งนอกจากรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมแล้ว สถานประกอบการจำนวนมากยังเจาะตลาดใหม่ๆ และดำเนินมาตรการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตน คุณNguyễn Thị Thanh Huyền ผู้อำนวยการบริษัท May10 หรือตัดเย็บเสื้อผ้าหมายเลข๑๐ กล่าวว่า“ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มาตรการที่จะทำให้บริษัทยังเดินหน้าต่อไปได้ก็คือ ต้องลดรายจ่าย ขยายการวิจัยและรูปแบบสินค้าที่หลากหลาย ยกระดับทักษะการบริหารเพื่อจัดการผลิตอย่างสมเหตุสมผล ยกระดับทักษะของเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดและมีราคาถูก ”
การส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามดีขึ้นในต้นปี๒๐๑๓ - ảnh 2
ใบสั่งซื้อจากสหรัฐเพิ่มขึ้น(Photo:Internet)

บริษัทĐức Giang เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐและยุโรปเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตลาดสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ๕๕ และตลาดยุโรปอยู่ที่ร้อยละ๓๐แต่เมื่อปี๒๐๑๒ใบสั่งซื้อจากตลาดสองแห่งนี้ลดลง  แต่จากจำนวนใบสั่งซื้อในต้นปี ทางบริษัทตั้งเป้าไว้ว่า มูลค่าการส่งออกในปีนี้จะอยู่ที่๖๐ล้านเหรียญสหรัฐ นายHoàng Vệ Dũngประธานสภาบริหารและผู้อำนวยการบริษัทเผยว่า“สำหรับตลาดเดิม ควรสร้างระบบสนับสนุนการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเพื่อผลักดันตลาดพร้อมทั้งต้องเจาะตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพ เช่น รัสเซีย เบลารุสและคาซักสถาน ”ในทางเป็นจริง ตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศในเครือรัฐเอกราชSNG ตะวันออกกลางและแอฟริกา สามารถทำรายได้ตั้งแต่๓๐ถึง๕๐ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดใหม่ๆมีศักยภาพไม่มากนัก ดังนั้น นอกจากเจาะตลาดใหม่ๆบรรดาสถานประกอบการยังคงต้องรักษาตลาดเดิม นายLê Tiến Trường รองประธานประจำเครือบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนาม เผยว่า“พวกเราต้องรักษาตลาดเดิมพร้อมทั้งเจาะตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดสหรัฐมีอัตราส่วนกว่าร้อยละ๕๐ของสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปโลก ดังนั้น ถ้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ๑ถึงร้อยละ๒ก็จะช่วยผลักดันมูลค่าการส่งออกของทั้งหน่วยงานได้”  ใน๓ปีที่ผ่านมา หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้ประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดใหม่ๆ เช่น สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ ไต้หวันและรัสเซีย มีส่วนร่วมยกระดับมูลค่าการส่งออกและในปี๒๐๑๓ ตลาดจำหน่ายสำคัญของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังคงเป็นสหรัฐ ญี่ปุ่น และยุโรป ทางหน่วยงานหวังว่า ในปีนี้ มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐ถึงร้อยละ๑๒./.

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด