การเข้าร่วมเอฟทีเอและโอกาสเพื่อให้เวียดนามปรับปรุงตลาด

(VOVWorld)-เวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลกอย่างกว้างลึกในขณะที่ข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอหลายฉบับจะได้รับการลงนาม  นอกเหนือจากผลประโยชน์จากข้อตกลงเอฟทีเอแล้ว  บรรดาสถานประกอบการเวียดนามยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆแต่นี่ก็เป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามปรับปรุงตลาดและเศรษฐกิจ
(VOVWorld)-เวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลกอย่างกว้างลึกในขณะที่ข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอหลายฉบับจะได้รับการลงนาม  นอกเหนือจากผลประโยชน์จากข้อตกลงเอฟทีเอแล้ว  บรรดาสถานประกอบการเวียดนามยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆแต่นี่ก็เป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามปรับปรุงตลาดและเศรษฐกิจ
การเข้าร่วมเอฟทีเอและโอกาสเพื่อให้เวียดนามปรับปรุงตลาด - ảnh 1
การลงนามข้อตกลงการค้าเสรีจะสร้างโอกาสใหม่ให้แก่สถานประกอบการและเอื้อให้แก่การพัฒนาของสถานประกอบการ 

เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคี๑๐ฉบับ  รวมทั้ง ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลีและข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป  ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ให้แก่สถานประกอบการและเอื้อให้แก่การพัฒนาของสถานประกอบการ โดยเฉพาะ หลังจากที่ประเทศต่างๆที่เข้าร่วมข้อตกลงยกเลิกภาษีนำเข้า  ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโอกาสเพื่อให้สถานประกอบการเวียดนามเข้าร่วมระบบห่วงโซ่อุปทานของหุ้นส่วนต่างๆ  ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้สถานประกอบการสร้างเสถียรภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  พร้อมทั้ง ช่วยให้เวียดนามปรับปรุงตลาดการส่งออกและนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาตลาดแห่งเดียว  การเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีจะสร้างโอกาสมากมายให้แก่สถานประกอบการเวียดนามในการส่งออก  สำหรับเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาเหมือนเวียดนาม  การขยายตลาดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นาง ดั่งเฟืองยุง  เลขาธิการสมาคมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามได้เผยว่า ข้อตกลงการค้าเสรีเป็นโอกาสและพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสถานประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็เป็นสนามการแข่งขันใหญ่ที่บังคับให้สถานประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกิจ
จากการปรับลดภาษีตามคำมั่นที่ให้ไว้ ผลิตภัณฑ์การเกษตรของเวียดนามคือ สัตว์ใหญ่ อาหารแปรรูป นมและน้ำตาลจะได้รับผลกระทบ  ส่วนหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์ เหล็กกล้าและสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้นต้องแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆในภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าว สถานประกอบการต้องทำการวิจัย  เรียนรู้ อัปเดตข้อกำหนดและคำมั่นต่างๆที่ระบุในข้อตกลงการค้าเสรี  ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้เวียดนามปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ  มีส่วนร่วมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ขยายตลาดนำเข้าสินค้าและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่สินค้าส่งออกของเวียดนามเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาค นาย ดั๋งหว่างหาย อธิบดีกรมตลาดยุโรปสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามได้เผยว่า “ข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถร่วมมือในการลงทุน  เปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยีและเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้า เมื่อผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ต้องค้ำประกันการพัฒนของสินค้าเวียดนาม ค้ำประกันทักษะความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก  ซึ่งจะช่วยให้เวียดนามปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

การเข้าร่วมเอฟทีเอและโอกาสเพื่อให้เวียดนามปรับปรุงตลาด - ảnh 2
นายลึวบิ๊กโห่ อดีตหัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์พัฒนาสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม
(Photo: vietnamnet)

ข้อตกลงการค้าเสรีไม่เพียงแต่ช่วยสถานประกอบการเวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสเพื่อให้สถานประกอบการพัฒนาเพื่อตอบสนองมาตรฐานที่เข้มงวดของผู้นำเข้า  เพื่อประสบความสำเร็จในการพัฒนาและครองส่วนแบ่งในตลาด  บรรดาสถานประกอบการต้องเป็นฝ่ายรุกในการเรียนรู้กลไกและนโยบายและหาหุ้นส่วนที่เหมาะสม นายลึวบิ๊กโห่ อดีตหัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์พัฒนาสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้เผยว่า เพื่อเตรียมให้แก่ยุทธศาสตร์การผสมผสานและโลกาภิวัตน์  บรรดาสถานประกอบการเวียดนามต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่กันนั้น ต้องแสวงหาตลาดและศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อวางยุทธศาสตร์และแนวทางที่เหมาะสม  นาย ลึวบิ๊กโห่ได้เผยว่า “ในเวลาที่ผ่านมา บรรดาสถานประกอบการเวียดนามได้เจาะตลาดและมีส่วนแบ่งในตลาดต่างๆ แต่ความต้องการของตลาดแห่งนี้สูงมาก  ดังนั้น พวกเราต้องพยายามแปรความท้าทายให้เป็นโอกาสเพื่อพัฒนา”
บรรดาสถานประกอบการเวียดนามมีโอกาสมากมายในการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี  ดังนั้น บรรดาสถานประกอบการเวียดนามได้ผลักดันการปฏิรูป  เป็นฝ่ายรุกในการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันและยกระดับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ  นอกจากได้ประโยชน์จากข้อตกลงต่างๆแล้ว นี่ยังเป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามปรับปรุงตลาดภายในเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาในตลาดโลก.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด