ขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้เวียดนาม

(VOVWORLD) -  มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้และสัตว์นํ้าของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าการส่งออกใน 7 เดือนแรกของปีนี้บรรลุกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตลาดส่งออกไปยังหลายประเทศ
 ขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้เวียดนาม - ảnh 1 ขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้เวียดนาม 

          คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรใน 7 เดือนที่ผ่านมาของปี 2017 อาจอยู่ที่กว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยที่น่าสนใจคือในขณะที่มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรหลัก เช่น ข้าว กาแฟ มะม่วงหิมพานต์และยางพาราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่อันดับ 3 รองจากมูลค่าการส่งออกสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์จากไม้

จนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้บรรลุ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกผลไม้ โดยแก้วมังกรมีมูลค่าการส่งออกมากถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ ลิ้นจี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด โดยนอกเหนือจากการส่งออกลิ้นจี่สดและลิ้นจี่แปรรูปไปยังประเทศจีนแล้ว ยังมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถเจาะตลาดต่างๆที่มีเงื่อนไขการนำเข้าที่เข้มงวด เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและออสเตรเลีย นาย เจืองวันท้าย รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบั๊กยาง ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของลิ้นจี่ได้เผยว่า“ทางการจังหวัดฯได้วางแผนผังเขตปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ 3 หมื่นเฮกต้า พร้อมทั้งผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปฏิบัติขั้นตอนการผลิตต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และให้ความสำคัญต่อความต้องการของตลาด ควบคู่กันนั้น ก็ผลักดันการส่งเสริมการค้าและแสวงหาตลาดใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการแปรรูปกับการจำหน่ายเพื่อคํ้าประกันตลาดรองรับและรักษาเสถียรภาพของราคา”

สำหรับตลาดส่งออก ตั้งแต่ต้นปีมานี้ เวียดนามได้ส่งออกลิ้นจี่กว่า 1 หมื่น 5 พันตันไปยังประเทศจีนและออสเตรเลีย และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ลิ้นจี่นหลุกหงานของเวียดนามได้รับการวางจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตของไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเทศผู้ส่งออกลิ้นจี่รายใหญ่ของโลก

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามได้พัฒนามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ต้องให้ความสนใจในปัจจุบันคือการยกระดับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการแปรรูป ซึ่งเพื่อผลักดันการส่งออกอย่างยั่งยืน สถานประกอบการเวียดนามกำลังเน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และขยายตลาดส่งออก นาย เจิ่นแทงหาย รองอธิบดีกรมส่งออกนำเข้าสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เผยว่า“สำหรับการขยายตลาดนั้น สถานประกอบการต้องทำการส่งเสริมการค้า อีกทั้งศึกษาข้อมูลเพื่อขยายตลาดและพัฒนาเครื่องหมายการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ส่วนภาครัฐจะมีแนวทางการบริหารชี้นำต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการในการปฏิบัติ ซึ่งต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาชมรมสถานประกอบการให้เข้มแข็งมากขึ้น”

ในจำนวนตลาดส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามรวม 23 แห่ง จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นเกือบร้อยละ 75 ของยอดมูลค่าการส่งออก รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐ สาธารณรัฐเกาหลีและเนเธอร์แลนด์

ใน 7 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามไปยังตลาดเดิมๆยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ฮ่องกง ประเทศจีน ลาวและรัสเซีย ซึ่งจากผลสำเร็จในเวลาที่ผ่านมา บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้มีการพยากรณ์ว่า มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ในปีนี้จะอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

Orawan chumsein

ขอคำแนะนำ ดิฉันต้องการส่งออกส้มโอทับทิมสยามควรทำอย่างไร โปรดติดต่อกลับตามอีเมล์

ข่าวอื่นในหมวด