จังหวัดกว๋างนิงห์รักษาความมีเสถียรภาพและพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -เพื่อธำรงอัตราการขยายตัวของเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตและแปรรูปให้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่น ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดกว๋างนิงห์ได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้ง เพิ่มการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดกว๋างนิงห์รักษาความมีเสถียรภาพและพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 - ảnh 1กรรมกรและแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19

เพื่อค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่แรงงานกว่า 28,000 คนที่กำลังทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ทางจังหวัดกว๋างนิงห์ได้ทำการชี้นำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและพยายามแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการโดยในเขตนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและมีการเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

ทุกๆสัปดาห์สถานประกอบการจะทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS –CoV-2 ในแรงงานร้อยละ20 ของแรงงานทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งปฏิบัติมาตรการ 5k ติดตั้งฉากกั้นโต๊ะอาหารในโรงอาหาร ปฏิบัติมาตรการป้องกันต่างๆในบริเวณที่พักของพนักงานและรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น นาง ลิวถิเฮ้ แรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหวียดฮึงกล่าวว่า “เราเป็นแรงงานต่างจังหวัดมาทำงานที่นี่ในสภาวะการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เราจะร่วมแรงร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมั่นคงส่วนสหภาพแรงงานของบริษัทฯได้ให้การดูแลเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยให้พวกเรามีความมั่นใจในการทำงาน

ที่จังหวัดกว๋างนิงห์ กรรมกร แรงงานและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้วและกำลังเดินหน้าฉีดเข็มที่ 2 ซึ่งช่วยให้แรงงานมีความมั่นใจในการทำงานและสถานประกอบการสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต ควบคู่กันนั้นทางจังหวัดฯ ยังใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านระเบียบราชการ การเคลียร์พื้นที่และแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งช่วยให้โครงการต่างๆสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว สามารถขยายขอบเขตการผลิตและการประกอบธุรกิจผลักดันการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตที่มีมูลค่าสูง นายPark Hyo Gyun ประธานกรรมการบริษัท Bumjin Electronic ในเขตนิคมอุตสาหกรรมดงมาย ยืนยันว่า “พวกเราได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี ซึ่งถึงขณะนี้ แรงงานของบริษัทร้อยละ 90 ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ปัจจุบันนี้ จังหวัดกว๋างนิงห์ยังคงมีความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้บริษัทของเราสามารถผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพต่อไป พวกเราได้ส่งออกสินค้างวดแรกเมื่อปลายปีที่แล้วและถึงขณะนี้ยังคงสามารถทำการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายขอบเขตและเพิ่มกำลังการผลิต

ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนักลงทุนหลายคนได้ตัดสินใจขยายขอบเขตการลงทุนและดึงดูดหุ้นส่วนให้มาร่วมลงทุนในจังหวัดกว๋างนิงห์มากขึ้น ยอดเงินลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่กว่า 2 หมื่น 2 พัน 4ร้อยล้านด่ง ซึ่งรวมทั้งโครงการใหญ่ๆเช่น โครงการเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์Jinko Solar PV VietNamที่มีเงินทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน ดัชนีการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดกว๋างนิงห์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตยังคงเป็นจุดเด่นโดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้แก่การขยายตัวเพื่อชดเชยการหดตัวของภาคบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมถ่านหินและไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้ GRDP ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีจังหวัดกว๋างนิงห์จะเปิดงานโครงการแปรรูปและการผลิต 9 แห่งและผลักดันการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน 7 โครงการ เน้นแก้ไขอุปสรรคและอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปพร้อมทั้งผลักดันกิจกรรมส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนที่สอดคล้องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ควบคู่กันนั้น จะผลักดันการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้เร็วที่สุด สนับสนุนและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของกรรมกรและแรงงานในยุคชีวิตวิถีใหม่ให้มีเสถียรภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด