จังหวัดด่งนายส่งเสริมกิจกรรมการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดด่งนายได้ปฏิบัตินโยบายและแนวทางการต่างประเทศของพรรคและรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเป็นฝ่ายรุกและเข้มแข็ง ขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือลงทุนในหลายด้าน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัด มีส่วนร่วมยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ที่คล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดมากขึ้น

จังหวัดด่งนายส่งเสริมกิจกรรมการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ - ảnh 1 จังหวัดด่งนาย (Photo VGP)

จังหวัดด่งนายเป็นหนึ่งในจังหวัดอุตสาหกรรมที่พัฒนา มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ร่วมมือกับหลายประเทศ นอกจากความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ จังหวัดยังมีจุดแข็งในด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย นี่คือพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการต่างประเทศของจังหวัด

ในการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่อิสระ พึ่งพาตนเอง เปิดกว้างและหลากหลาย เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกบนเจตนารมณ์ “เวียดนามพร้อมเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของทุกประเทศ” ในปีที่ผ่านมา จังหวัดด่งนายได้เป็นฝ่ายรุกขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกับหุ้นส่วนจากต่างประเทศ นาย เจิ่นก๊วกต๋วาน รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศจังหวัดด่งนายเผยว่า ถึงขณะนี้มีกว่า 42 ประเทศและดินแดนที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดด่งนาย “ด่งนายพร้อมเป็นเพื่อนกับทุกหุ้นส่วนบนเจตนารมณ์เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่หุ้นส่วนที่มีศักยภาพ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน เดินพร้อมกับสถานประกอบการ รวมทั้งสถานประกอบการจากต่างประเทศ โดยถือผลประโยชน์ของสถานประกอบการคือผลประโยชน์ของจังหวัด”

ในความเป็นจริง ในหลายปีมานี้ จังหวัดด่งนายได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดเงินลงทุน  1  พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยทุกปีทางจังหวัดก็สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ นายโห่วันห่า ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการลงทุนจังหวัดด่งนายเผยว่า ผลสำเร็จดังกล่าวมาจากนโยบายดึงดูดการลงทุนของจังหวัดที่อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเป็นอย่างมาก “เราถือการพัฒนาของสถานประกอบการเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ดังนั้นทางการจังหวัดได้กำหนดว่า การสนับสนุนสถานประกอบการคือมาตรการขั้นพื้นฐานและยั่งยืนที่สุด ในแต่ละปี ทางการจังหวัดได้จัดการพบปะกับสถานประกอบการเอฟดีไอเพื่อยกย่องสดุดีและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้อย่างทันการณ์”

ในเวลาที่ผ่านมาควบคู่กับกิจกรรมด้านการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการทูตประชาชนก็มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดด่งนาย ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมและกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างขวาง โดยสหพันธ์องค์การมิตรภาพสาขาจังหวัดฯได้ขยายและสถาปนาความสัมพันธ์กับสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆ ใน จังหวัดและรณรงค์จัดตั้งสมาคมมิตรภาพอีก 9 แห่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนและเดินพร้อมกับหุ้นส่วนต่างประเทศ ทางสหพันธ์ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 6,000 ชิ้นให้แก่เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่กัมพูชา ไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย ฝรั่งเศสและองค์กรเอ็นจีโอต่างๆ ในนครโฮจิมินห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมาช้านานระหว่างประชาชนจังหวัดด่งนายกับประชาชนประเทศต่างๆและร่วมแรงร่วมใจควบคุมการแพร่ระบาด

สำหรับหน้าที่ของจังหวัดในเวลาข้างหน้า นาย เจิ่นก๊วกตว๋าน รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศของจังหวัดฯเผยว่า “ในการปฏิบัติมติที่ 25 ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการต่างประเทศพหุภาคี ในเวลาข้างหน้า เราจะส่งเสริมภารกิจนี้กับองค์กรต่างๆ เช่น อียูและอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ทางกรมฯยังประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องจัดคณะผู้แทนไปยังประเทศต่างๆ เช่น อียู รัสเซียและสหรัฐเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้า โดยเฉพาะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

จากจุดแข็งที่มีอยู่ จังหวัดด่งนายกำลังร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศผลักดันงานด้านการต่างประเทศในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งผลสำเร็จในเวลาที่ผ่านมาจะเป็นพื้นฐานให้จังหวัดด่งนายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ต่อไปเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด