จังหวัดฮึงเอียนผลักดันการส่งเสริมบริโภคสินค้าการเกษตร

(VOVWORLD) - การส่งเสริมการค้าคือแนวทางที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดฮึงเอียนผ่านการเข้าร่วมงานมหกรรมและงานแสดงสินค้าการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้จำหน่ายสินค้าการเกษตรของจังหวัดฯ มีความสะดวกและเป็นที่รู้จักจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบันนี้ทางการจังหวัดฯ กำลังเน้นถึงการนำสินค้าเกษตรเฉพาะถิ่นไปเจาะตลาดต่างประเทศผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าต่างๆ

 

 

จังหวัดฮึงเอียนผลักดันการส่งเสริมบริโภคสินค้าการเกษตร - ảnh 1 ลำไยฮึงเอียนในงานแสดงสินค้า

การประชุมนี้คือกิจกรรมส่วนหนึ่งในกรอบการส่งเสริมการค้าของจังหวัดฮึงเอียนในปี 2020 ซึ่งเป็นโอกาสให้สถานประกอบการ ซุปเปอร์มาเก็ตและสายการบินแห่งชาติเวียดนามแอร์ไลน์พบปะกับผู้บริหารสมาชิกสหกรณ์และเจ้าของสวนเพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรเฉพาะถิ่นในจังหวัดฮึงเอียน

ควบคู่กับการประชุมครั้งนี้ ภายในปี 2020 จังหวัดฮึงเอียนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรต่างๆเช่นเทศกาลลำไยฮึงเอียนการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดสารพิษและยั่งยืนกิจกรรมการท่องเที่ยว-เยือนสวนปลูกลำไยสัปดาห์ลำไยฮึงเอียนในกรุงฮานอยและการประกวดลำไยอร่อยเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ช่วยให้ผู้บริโภคนับวันรู้จักสินค้าเฉพาะถิ่นของจังหวัดฮึงเอียนมากขึ้น

ในเวลาที่ผ่านมาทางการจังหวัดได้ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าการเกษตรตามแนวทางปรับปรุงและพัฒนาตลาดภายในประเทศขยายตลาดส่งออกและจัดสรรข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการเชื่อมโยงการเข้าถึงและการประชาสัมพันธ์ยกระดับคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองมาตรฐานต่างๆเป็นต้น นาย เหงียนมิงห์กวาง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮึงเอียนเผยว่า "ทางการจังหวัดฯ เน้นยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อธำรงความไว้วางใจของผู้บริโภคและผู้จำหน่ายสินค้านั่นคือหน้าที่ที่สำคัญในปัจจุบันของเรา นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ"

หนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรของจังหวัดฮึงเอียนในปี 2020 คือนำลำไยฮึงเอียนและผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฯ มาแนะนำผ่านโครงการโปรโมชั่นอาหารปลอดสารพิษและสินค้าเฉพาะถิ่นของจังหวัดและนครต่างๆ ส่วนเรื่องที่ถือเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัดฮึงเอียนคือ การประยุกต์ใช้ขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน VietGapนายโงห่งมิงห์ ตัวแทนของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เผยว่า "นับตั้งแต่ปี 2019 สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประสานงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัดฮึงเอียนนำลำไยเฉพาะถิ่นมาเสิร์ฟบนมื้ออาหารในเที่ยวบินของเวียดนามแอร์ไลน์ เพราะว่าลำไยฮึงเอียนได้บรรลุมาตรฐานVietGapแล้วซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก "

การมีรายได้อย่างมีเสถียรภาพจากลำไยได้ช่วยให้ผู้ปลูกและผู้ผลิตมีความยินดีเป็นอย่างมาก นาย เหงียนกวาวเดี๋ยน สมาชิกของสหกรณ์ผลิตลำไยฮึงเอียนแสดงความคิดเห็นว่า "หลังจากที่สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ตรวจสอบและเห็นว่าลำไยฮึงเอียนมีคุณภาพสูงจึงตัดสินใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมากผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่เรากำลังปลูกตามมาตรฐานVietGap ที่มีประสิทธิภาพสูง"

คาดว่าผลผลิตของลำไยฮึงเอียนในปีนี้จะบรรลุ 11,000 ตันเพิ่มขึ้น 3,000ตันเมื่อเทียบกับปี 2019 ควบคู่กันนั้นผลผลิตของสินค้าการเกษตรอื่นๆเช่นส้มโอและกล้วยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ทางจังหวัดฯถือการส่งเสริมการค้าคือหน้าที่สำคัญของพรรคการเมืองและทางการท้องถิ่นทุกระดับเพื่อแสวงหามาตรการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าการเกษตรของท้องถิ่นโดยเฉพาะในเวลาที่ผ่านมาสมาคมเกษตรกรจังหวัดฮึงเอียนได้จัดการประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นสนับสนุนเกษตรกรเปิดบูธแนะนำสินค้าในงานแสดงสินค้าจัดการสัมมนาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเจาะตลาดใหม่ๆ นายเหงียนต๊วนเหวียด นายกสมาคมเกษตรกรจังหวัดฮึงเอียนเผยว่า "ในหลายปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้มอบหมายหน้าที่ให้ศูนย์ฝึกสอนอาชีพและสนับสนุนเกษตรกรในจังหวัดฯ จัดกิจกรรมต่างๆให้เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อผลักดันการจำหน่ายสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้"

ส่วนในเวลาข้างหน้าทางการจังหวัดฯ ได้วางมาตรการแก้ไขต่างๆ เพื่อผลักดันการบริโภคส่งเสริมการเชื่อมโยงและประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในประเทศต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าต่างๆ สร้างความเชื่อมโยงและหาตลาดใหม่ๆ สร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าของสินค้าเกษตรฮึงเอียนให้ดีขึ้นต่อไป

จากการปฏิบัติมาตรการที่พร้อมเพรียงต่างๆจังหวัดฮึงเอียนกำลังพยายามส่งเสริมจุดแข็งของสินค้าการเกษตรเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียง ส่วนช่องทางส่งเสริมการบริโภคที่หลากหลายในเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกให้สินค้าการเกษตรของจังหวัดสามารถเจาะตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด