นครดานังรับกระแสการลงทุนใหม่

(VOVWORLD) -ถึงแม้ประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่นับตั้งแต่ต้นปี 2020 มาจนถึงปัจจุบัน การดึงดูดการลงทุนในนครดานังยังคงประสบผลงานที่น่ายินดีเนื่องจากทางนครฯได้เน้นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ทำการปฏิรูประเบียบราชการอย่างเข้มแข็งและเป็นฝ่ายรุกในการรับกระแสการลงทุนใหม่ๆ
นครดานังรับกระแสการลงทุนใหม่ - ảnh 1พิธีวางศิลาฤกษ์สวนสาธาณะซอฟต์แวร์หมายเลข 2 

นครดานังได้เลือกปี 2020 เป็นปี “ผลักดันการดึงดูดการลงทุนต่อไป” โดยตัดสินใจลงทุนใน 6 โครงการลงทุนภายในประเทศนอกเหนือจากเขตอุตสาหกรรม รวมเงินลงทุนกว่า 16 ล้านล้านด่ง สูงกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศได้ประมาณ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยน่าสนใจคือโรงงานผลิตอุปกรณ์การบินและอวกาศ Sunshine ของกลุ่มบริษัท UAC สหรัฐที่ใช้เงินทุนก่อสร้างประมาณ 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้เสร็จสิ้นระยะที่ 1 แล้ว โครงการก่อสร้างโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคดานังของบริษัทหุ้นส่วนลองเห่าได้เสร็จสิ้นระยะที่ 2 และได้ส่งมอบให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่น 2 ราย ส่วนการขยายโครงการจะเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบให้แก่นักลงทุนภายในเดือนเมษายนปี 2021

ในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ทางนครฯได้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อด้านที่สามารถรับโอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล นาโน อุตสาหกรรมชีวภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น พร้อมทั้งเน้นถึงโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ทั่วโลก ก่อมลพิษน้อยและมีมูลค่าสูงเพื่อมีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่าการส่งออก แนวทางของนครฯคือ เดินหน้ารับโอกาสการย้ายการลงทุนและการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากประเทศเอเชียตะวันออกมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบรรยากาศการลงทุนเอื้ออำนวย น่าสนใจและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ซึ่งสามารถสนับสนุนการผลิตและประกอบธุรกิจของนักลงทุนที่ต้องการมาตรฐานสูงจากอเมริกาเหนือและยุโรป นาง หวิ่งเลียนเฟือง ผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนยืนยันว่า “เพื่อรับกระแสการลงทุนเอฟดีไอที่โยกย้ายมาจากประเทศจีน ทางเราได้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนครดานังที่เป็นสถานที่ปลอดภัยและน่าดึงดูดใจผ่านกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนโดยตรงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่สำรองและโครงการที่มีการปฏิบัติอย่างล่าช้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อเวนคืนที่ดินและมอบให้แก่โครงการที่กำลังมีความต้องการขยายการผลิตและย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนาม

เพื่อจะได้รับกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างทันการณ์และสามารถติดต่อกับสถานประกอบการเอฟดีไอที่กำลังหาตลาดใหม่เพื่อลงทุนหลังวิกฤตโควิด – 19 ทางนครดานังได้ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์และเตรียมพื้นที่ต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุน นาย เจิ่นเฟือกเซิน ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการลงทุนนครดานังกล่าวว่า “เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรับกระแสการลงทุนเอฟดีไอ นครดานังได้เลือกนักลงทุนเพื่อลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หว่าเกิ่มระยะที่ 2 หว่าเญินและหว่านิงห์ พร้อมทั้งเพื่อเตรียมพื้นที่ให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทางนครได้เร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เขตนิคมอุตสาหกรรมเกิ๋มเหละระยะ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมหว่าแค้งนาม หว่าเหียบบั๊กและหว่าเญิน

ควบคู่กันนั้น ทางนครฯได้รณรงค์และอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการที่กำลังประกอบธุรกิจในดานังขยายการผลิตและประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ภาพรวมของเศรษฐกิจในนครดานังและมีส่วนร่วมดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ นาย ฝ่ามเจื่องเซิน หัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและเขตนิคมอุตสาหกรรมดานังย้ำว่า “ก่อนอื่น เราได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการขยายการผลิตและประกอบธุรกิจ ต่อจากนั้น เราได้ผลักดันการเปิดใช้งานโครงการที่ได้รับการก่อเสร้างแล้วเสร็จและเดินหน้าก่อสร้างโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่คึกคึกในการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ

ถึงขณะนี้ โครงการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคดานังได้เสร็จสิ้นระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ส่วนระยะที่ 3 คาดว่าจะได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 นอกจากนี้ ทางนครฯก็เร่งก่อสร้าง 3 โครงการใหม่ คือ เขตนิคมอิตสาหกรรมหว่าเกิ่ม ระยะที่ 2 เขตนิคมอุตสาหกรรมหว่าเญินและเขตนิคมอุตสาหกรรมหว่านิงห์ที่มีพื้นที่กว่า 880 เฮกตาร์ ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน เขตนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งนี้จะช่วยให้นครดานังมีเขตนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 10 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 2,200 เฮกตาร์ ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมากเพื่อช่วยให้นครฯดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด