นครโฮจิมินห์ธำรงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปี๒๐๑๔

(VOVworld) –  แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะประสบความยากลำบากและถูกผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกก็ตามแต่ในปี๒๐๑๓ เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ยังคงรักษาอัตราการขยายตัวที่มีเสถียรภาพ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของนครนำหน้าประเทศโดยสมทบ๑ใน๓ของจีดีพีของประเทศ  ในปี๒๐๑๔ นครโฮจิมินห์จะระดมทุกแหล่งพลังเพื่อรักษาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมให้แก่การขยายตัวและการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของเขตและประเทศ

(VOVworld) –  แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะประสบความยากลำบากและถูกผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกก็ตามแต่ในปี๒๐๑๓ เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ยังคงรักษาอัตราการขยายตัวที่มีเสถียรภาพ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของนครนำหน้าประเทศโดยสมทบ๑ใน๓ของจีดีพีของประเทศ  ในปี๒๐๑๔ นครโฮจิมินห์จะระดมทุกแหล่งพลังเพื่อรักษาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมให้แก่การขยายตัวและการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของเขตและประเทศ

นครโฮจิมินห์ธำรงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปี๒๐๑๔ - ảnh 1
นครโฮจิมนิห์ยังคงแสดงให้เห็นถึงบทบาทของนครนำหน้าประเทศทางด้านเศรษฐกิจ(Photo:IT)

ในปี๒๐๑๔ นครโฮจิมินห์ได้วางเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรอบคอบโดยให้ความสำคัญต่อคุณภาพของการขยายตัว เป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครโฮจิมินห์จะดำเนินตามแนวทางที่มั่นคง โดยจีดีพีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ๙.๕ถึงร้อยละ๑๐ และจะปฏิบัตินโยบายยกเลิก ลดและขยายระยะเวลาการชำระภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการฟื้นฟูการผลิตและประกอบธุรกิจ และสร้างพื้นฐานให้แก่การส่งออกในสภาวะการที่เศรษฐกิจยังคงประสบความยากลำบาก  นายเลหว่างกวน ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวว่า“ทางนครโฮจิมินห์จะดำเนินมาตรการต่างๆต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าค้างสต๊อก แก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ ผลักดันการประกอบธุรกิจให้พัฒนา ขยายตลาดส่งออกบนพื้นฐานของการขยายกิจกรรมส่งเสริมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ ส่งเสริมบรรดาสถานประกอบการร่วมมือกันใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันการรณรงค์ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม ขยายการปฏิบัติมาตรการประหยัด ปฏิบัติโครงการก้าวกระโดด๖โครงการโดยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลักดันการส่งออกและปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในปี๒๐๑๔ ทางนครโฮจมินิห์เน้นปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ จัดสรรข้อมูลให้แก่สถานประกอบการและลดระเบียบทางราชการ ขยายการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขระเบียบทางราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ จากจุดแข็งด้านการบริการ ทางนครโฮจิมินห์จะวางนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการค้าที่มีอารยธรรม ผลักดันการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์และประยุกต์ใช้รูปแบบการติดต่อซื้อขายที่ทันสมัยต่อไป หนึ่งในมาตรการที่นครโฮจิมินห์จะปฏิบัติในปี๒๐๑๔คือ แก้ไขปัญหาเงินทุนให้แก่สถานประกอบการ นายเหงวียนหว่างมินห์ รองผู้อำนวยการธนาคารชาติสาขานครโฮจิมินห์กล่าวว่า“เพื่อปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวของจีดีพีและการส่งออกที่ได้วางไว้ให้ลุล่วงไปด้วยดี หน่วยงานธนาคารต้องแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการมากขึ้น โดยเงินทุนต้องได้รับใช้ในการผลิตสินค้าหลักๆของนคร”

ในด้านอุตสาหกรรม โครงการปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมได้รับการปฏิบัติตามแนวทางลดอุตสาหกรรมขุดเจาะ เพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อไป วางนโยบายส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติผลักดันการลงทุนในระยะที่๒ของเขตไฮเทคโดยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม เครื่องจักรที่ต้องใช้ความแม่นยำ เครื่องจักรอัตโนมัติ วัสดุศาสตร์ใหม่ อุตสาหกรรมนาโนและอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยชั้นสูงและอุตสาหกรรมผลิตประกอบ นายเลหว่ายก๊วก หัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตไฮเทคนครโฮจิมินห์เผยว่า“การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตประกอบจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง ดังนั้น ต้องมีนโยบายช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกให้การผลิตนี้มีส่วนร่วมจัดสรรวัตถุดิบให้แก่การผลิตเพื่อส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่า

เฉพาะในด้านการเกษตร ทางนครโฮจิมินห์มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างพืชตามแนวทางสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของตัวเมืองใหญ่ นั่นคือ พัฒนาการเกษตรที่สะอาด ขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาการเกษตรซึ่งทั้งนี้ จากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามส่วนลึกโดยให้ความสำคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ นครโฮจิมินห์มีความประสงค์ที่จะสร้างบรรยากาศการพัฒนาที่สะดวก สร้างเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจของนครพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีต่อๆไป ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด