บ่าเหรียะ-หวุงเต่ามุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง

(VOVWORLD) - จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า เป็นอีกท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขอันหลากหลายและสมบูรณ์เพื่อเอื้อให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นภาคเศรษฐกิจหลัก ดังนั้นทางจังหวัดกำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสร้างก้าวกระโดดและมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค
 
บ่าเหรียะ-หวุงเต่ามุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง - ảnh 1เมืองบ่าเหรียะ-หวุงเต่า (VNA)

จังหวัดบ่าเหรียะ- หวุงเต่ามีความได้เปรียบด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติ โดยมีชายหาดที่ทอดยาว หาดทรายขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใส โดยเฉพาะอำเภอโกนด๋าวที่มีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม  ส่วนอำเภอเซวียนหมกมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติบิ่งโจว์-เฟือกบิ๋วและบ่อน้ำร้อนบิ่งโจว์ อีกทั้งมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น อุโมงค์ลองเฟือกและอุโมงค์กิมลอง ฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติบ่าวแซน ท่าเรือหลกอาน  ถนนโฮจิมินห์ทางทะเล สุสานห่างเยืองและเรือนจำโกนด๋าว นอกจากนี้ ทางจังหวัดฯยังมีเทศกาลพื้นเมืองที่น่าสนใจ เช่น เทศกาลแห่ปลาโอง และงานรำลึกวีรชสตรี หวอถิเสา เป็นต้น นาย จิ่งห่าง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า เผยว่า

บ่าเหรียะ-หวุงเต่าเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความพิเศษมากซึ่งสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดี โดยมีแนวชายฝั่งยาวกว่า 300 กม. นอกจากทะเลแล้ว ยังมีภูเขาที่สวยงามหลายแห่ง ป่าดงดิบและพื้นที่ชุมน้ำ Ramsa ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งแรกของเวียดนามที่ได้รับการรับรองระดับโลก ตลอดจนเทศกาลและหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนได้กลับบ้าน”

ด้วยคุณค่าทางธรรมชาติ มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น  นับตั้งแต่ก่อตั้งจังหวัดฯ เมื่อปี 1991 บ่าเหรียะ-หวุงเต่าได้กำหนดการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจหลักเพื่อพัฒนา จากตอนแรกที่มีบริษัทนำเที่ยวเพียง 10 แห่ง โรงแรมและวิลล่าประมาณ 50กว่าแห่ง รวมที่พัก 3,155 ห้อง แต่ในปัจจุบัน จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่ามีโรงแรมที่ได้มาตรฐาน 1-5 ดาว 77 แห่งรวมห้องพัก 4,245 ห้อง และมีโรงแรมธรรมดาและเกสเฮ้าส์ประมาณ 700 แห่ง รวมห้องพัก 4,000 ห้อง การดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่ามีโครงการด้านการท่องเที่ยว 130 โครงการ รวมพื้นที่ 2,952 เฮกตาร์ โดยมีโครงการลงทุนภายในประเทศ 114 โครงการ โครงการลงทุนจากต่างประเทศ 16 โครงการ รวมทุนจดทะเบียน 48,273 ล้านด่ง และ 8,902 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ ปัจจุบัน เฉลี่ยแต่ละปี จังหวัดบ่าเหรียะ - หวุงเต่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้ประมาณ 15-16 ล้านคน มีรายได้กว่า 5 ล้านล้านด่งต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อตั้งจังหวัดฯ

มติที่ 09ของที่ประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าครั้งที่ 7 วาระปี 2020-2025 ได้กำหนดว่า การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจหลักโดยพัฒนาตามแนวทางที่เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด พยายามจนถึงปี 2030 กลายเป็นศูนย์กลางรีสอร์สุดหรูและเป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงชั้นนำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเวียดนาม มีชื่อเสียงในภูมิภาคและติด 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชายหาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2045 จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่ามุ่งมั่นที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและโลกด้วยระบบเครือข่ายเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่มีชีวิตชีวาและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาของภาคเศรษฐกิจหลักอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าได้วางผังและสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวโดยมี 5 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การท่องเที่ยวเมืองหวุงเต่าและพื้นที่โดยรอบ กลุ่มการท่องเที่ยวลองหาย-เฟือกหาย กลุ่มการท่องเที่ยวนุ้ยยิง-ถิหวาย กลุ่มการท่องเที่ยวบิ่งโจว์-โห่จ่าม และการท่องเที่ยวโกนด๋าว นาง เลถิจางด่าย ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเซวียนหมก เผยว่า ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ พื้นที่ชายฝั่งของเซวียนหมกจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสัน มีความหลากหลายเกี่ยวกับรูปแบบและมีความหรูหรา โดยเปลี่ยนพื้นที่โห่จ่าม-บิ่งโจว์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง นอกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์เลียบตามแนวชายฝั่งแล้ว ทางอำเภอฯจะทบทวนการวางผังพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบชุมชนในตำบลบิ่งโจว์ หว่าบิ่งและเฟือกถ่วน

“สำหรับเส้นทางที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทางอำเภอฯจะสร้างกรอบทางนิตินัย และแต่ละตำบลต้องทบทวนศักยภาพเพื่อผสานการท่องเที่ยวเข้ากับการเกษตรและสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ โดยทางตำบลฯต้องทำการวางผังก่อน ส่วนสำหรับการวางผังในระดับอำเภอจะต้องสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ การอำนวยความสะดวกให้แก่ครัวเรือนและสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

บ่าเหรียะ-หวุงเต่ามุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง - ảnh 2การผลิต Banh Trang ในอำเภอลองเดี่ยน จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า (laodong.vn)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของบ่าเหรียะ-หวุงเต่าถือประชาชนและผลประโยชน์ของชุมชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น เมืองบ่าเหรียะ-หวุงเต่าจะเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่มีความผูกพันกับบริการการท่องเที่ยวทางน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวท้องถิ่นผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการผลิตของประชาชน ตัวเมืองฟู้หมีเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่มีความผูกพันกับรูปแบบสหกรณ์การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง อำเภอลองเดี่ยนเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวกับหมู่บ้านหัตถกรรมพื้นเมือง อำเภอโกนด่าวเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชนควบคู่กับวัฒนธรรม ดนตรี อาหาร ผลิตภัณฑ์องุ่นป่า โสมดกนด๋าว และกิจกรรมตกปลา ในขณะเดียวกัน อำเภอเดิ๊ตด๋อจะเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่มีความผูกพันกับรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและวัฒนธรรมในท้องถิ่น นาย จิ่งห่าง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าเผยว่า

“ในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังกำหนดอย่างชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์หลักคือการผักผ่อนและความบันเทิงในรีสอร์ท เรากำหนดการสนับสนุนเพิ่มอีก 3  รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การดูแลสุขภาพ กิจกรรมความบันเทิงและการท่องเที่ยวแบบชุมชน เราเห็นว่า มีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ต้องสนับสนุน ดังนั้นจึงมีการกำหนดว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเหมาะกับตลาดไหน และผลิตภัณฑ์ใดสามารถสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า”

ด้วยการวางผังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จควบคู่กับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของเขตตะวันออกภาคใต้ จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าได้รับการคาดหวังว่า จะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงในภาคใต้ เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจและจุดหมายปลายทางรีสอร์ทชั้นนำในภูมิภาคและเอเชียในอนาคตอันใกล้นี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด