สร้างความหลากหลายในการส่งออกเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

(VOVWORLD) - การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด – 19 ส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกหน่วยงาน รวมทั้งการผลิตและการค้า และอาจทำให้อัตราการขยายตัวของเวียดนามลดลง ดังนั้น มาตรการที่เร่งด่วนในขณะนี้คือต้องแสวงหาตลาดส่งออกใหม่
สร้างความหลากหลายในการส่งออกเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 - ảnh 1สร้างความหลากหลายในการส่งออกเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

โรคโควิด – 19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกไปยังตลาดจีนเท่านั้น หากยังส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นๆ เช่น เครื่องจักกล การแปรรูป การผลิต สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิต นาย เลดังแยวง ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจให้ข้อสังเกตุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามจะลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่สภาแห่งชาติวางไว้            “เศรษฐกิจเวียดนามจะได้รับผลกระทบในหลายด้านจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เช่น หน่วยงานการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกกับตลาดจีน เพราะว่า หลายหน่วยงานนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน เช่น หน่วยงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามใช้วัตถุดิบจากประเทศจีนถึงร้อยละ 60 จึงต้องหาแหล่งจัดสรรใหม่ ผมคิดว่า เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ดังนั้นการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามจะลดลงประมาณร้อยละ 1 หลังจากนั้น เวียดนามต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อสามารถธำรงอัตราการขยายตัวที่รัฐสภาได้วางไว้”

การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อแผนการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการเวียดนามเนื่องจากสินค้าหลายรายการต้องหยุดการส่งออไปยังตลาดจีน ลดรายได้ของสถานประกอบการเป็นอย่างมาก นาง เจิ่นถิทูหั่ง ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตรและอาหารเวียดนามเผยว่า            “สินค้าการเกษตรของบริษัทเรา เช่น ผลไม้สด ไข่ไก่ สัตว์ปีกและพืชผักต่างๆคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้บริษัท แต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดจีนได้”

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้มาตรการแก้ไขอุปสรรคและลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมทั้งตรวจสอบสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ เพื่อมีมาตรการนำสินค้าเหล่านี้มาขายในระบบการขายปลีกภายในประเทศด้วยราคาที่ย่อมเยา

ส่วนสินค้าที่สามารถเก็บไว้ในคลังสินค้าและห้องเย็นได้ ทางการท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกในการเก็บสินค้าเหล่านี้ เพื่อค้ำประกันคุณภาพในขณะที่รอให้ถึงการเปิดจุดผ่านแดน นาย ดิงจ๋องถิง จากสถาบันการเงินเผยว่า ในระยะยาว ต้องเพิ่มความหลากหลายในด้านการนำเข้าส่งออก หลีกเลี่ยงการพึ่งเพียงตลาดเดียวเพื่อค้ำประกันให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน “สำหรับการส่งออก เราต้องยกระดับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านเวลา คุณภาพ ประเภทและแหล่งที่มาให้สอดคล้องกับตลาดที่เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี นอกจากนี้ ต้องยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ไม่ใช่แค่การส่งออกไปยังประเทศพัฒนาเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบเมื่อเศรษฐกิจจีนประสบอุปสรรคและชะลอตัว”

การผลักดันอุตสาหกรรมการแปรรูปและอุตสาหกรรมประกอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านวัตถุดิบภายในประเทศและยกระดับศักยภาพของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต การประกอบธุรกิจและความหลากหลายของแหล่งสินค้าที่นำเข้าและส่งออกของเวียดนาม ความยากลำบากในขณะนี้ถือเป็นโอกาสให้เวียดนามปฏิรูปโครงสร้างตลาดส่งออกและแหล่งจัดสรรวัตถุดิบเพื่อนำอุตสาหกรรมการผลิตของเวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด