หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVworld) พัฒนาพร้อมๆกับหน่วยงานปีโตรเลี่ยมโดยเริ่มแรกก๊าซธรรมชาติพลอยได้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด แต่ปัจจุบัน เวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก๊าซพัฒนาและถูกระบุชื่อบนแผนที่ อุตสาหกรรมก๊าซของโลก ปัจจุบัน หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซเวียดนามสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศทั้งภาค อุตสาหกรรม การค้า ภาคครัวเรือนและการคมนาคม

(VOVworld) – พัฒนาพร้อมๆกับหน่วยงานปีโตรเลี่ยมโดยเริ่มแรกก๊าซธรรมชาติพลอยได้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด แต่ปัจจุบัน เวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก๊าซพัฒนาและถูกระบุชื่อบนแผนที่อุตสาหกรรมก๊าซของโลก ปัจจุบัน หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซเวียดนามสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า ภาคครัวเรือนและการคมนาคม

  หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 1
หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในตลอด 50 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนา เครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติเวียดนามหรือปีโตรเลี่ยมเวียดนามได้พัฒนาในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้งจนกลายเป็นเครือบริษัทเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศซึ่งในนั้น อุตสาหกรรมก๊าซได้มีส่วนร่วมมากมายต่อการพัฒนาของหน่วยงานปีโตรเลี่ยม ปัจจุบัน รายได้ของหน่วยงานปีโตรเลี่ยมสูงกว่าตัวเลข 500 ล้านล้านด่ง คิดเป็นร้อยละ 23 ของจีดีพีประเทศ มีส่วนร่วมร้อยละ 30 ต่อยอดรายรับของประเทศ โดยเฉพาะ หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซมีส่วนร่วมร้อยละ 10 ต่อปีต่อรายได้ของเครือบรัษัทและร้อยละ 2.5 ของจีดีพีทั่วประเทศซึ่งเพื่อบรรลุผลงานนี้ ในตลอดกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานปีโตรเลี่ยม รวมทั้งอุตสาหกรรมก๊าซเวียดนามต้องฟันฝ่าอุปสรรค์มากมายเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศตั้งแต่ปี 1975 ที่ค้นพบแห่ลงก๊าซธรรมชาติในบ่อน้ำมันหมายเลข 61 บ่อในตำบล โดงเกอ อำเภอ เตี่ยนหาย จังหวัด ท๊ายบิ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่ความสำเร็จในการขุดเจาะก๊าซในเวียดนาม นาย ห่าวันต๊วน ผู้อำนวยการบริษัทปีโตรเลียม sông Hồng หรือแม่น้ำแดงซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากวิสาหกิจ ก๊าซเตี่ยนห๋ายได้เล่าให้ฟังว่าเตี่ยนหายถือเป็นจุดกำเนิดของหน่วยงานปีโตรเลี่ยม ในช่วงปี 1970 การสำรวจและขุดเจาะปีโตรเลี่ยมของเวียดนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดท้ายบิ่ง เมื่อปี 1975 ได้ค้นพบแหล่งก๊าซแห่งแรกที่บ่อน้ำมันหมายเลข 61 จนถึงปี 1981 แหล่งก๊าซเชิงพาณิชย์งวดแรกได้ถูกนำไปใช้สนับสนุนให้แก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในอำเภอ เตี่ยนหายและจ่ายเข้าสู่กระแสไฟฟ้าแห่งชาติ

ควบคู่กับการผลักดันการสำรวจน้ำมันบนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงปลายปี 1980 และช่วงต้นปี 1990 เวียดนามได้ขุดค้นน้ำมันหลายบ่อในเขตทะเลลึก แต่ในตอนแรก แหล่งก๊าซธรรมชาติถูกเผาก่อน เปล่าประโยชน์มหาศาล ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับหน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซในเวียดนามจึงได้เกิดขึ้นโดยเมื่อวันที่ 20 กันยายนปี 1990 ทบวงปีโตรเลียมหรือเครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติเวียดนามในปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัทก๊าซหุงต้มหรือกลุ่มบริษัทก๊าซเวียดนามหรือ PV GAS ในปัจจุบันอันเป็นการให้กำเนิดหน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซเวียดนาม การขนถ่ายแหล่งก๊าซจากเขตทะเลลึกเข้าแผ่นดินใหญ่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมถือเป็นนิมิตหมายสำคัญ มีส่วนร่วมสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาอุตสาหกรรมปีโตรเลี่ยมในเวียดนาม นาย ฝุ่งดิ่งถึก ประธานคณะกรรมการบริหารเครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติเวียดนามได้เผยว่าการขุดเจาะน้ำมันงวดแรกที่บ่อมันแบกโหหรือไว้ไทเกอร์เมื่อปี 1993 เป็นก้าวกระโดดแรกของเวียดนามซึ่งจากประเทศที่ไม่มีน้ำมัน เวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันดิบ ก้าวกระโดดที่ 2 คือ เมื่อปี 1995 เมื่อพวกเราขุดเจาะ ขนส่ง ก่อตั้งอุตสาหกรรมก๊าซซึ่งการพัฒนาของอุตสาหกรรมก๊าซได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ  เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซ ปุ๋ย เคมีและก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นต้น ซึ่งต่อจากนั้นได้สามารถผลิตไฟฟ้าจากก๊าซได้และก้าวกระโดดที่ 3 คือ เมื่อปลายปี 2009และต้นปี 2010 เมื่อโรงกลั่นน้ำมัน ยุงก๊วตได้รับการจัดตั้ง จากแหล่งน้ำมันดิบที่อุดมสมบูรณ์ พวกเราได้ผลิตน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนให้แก่ความต้องการของประชาชน

  หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 2
โรงกลั่นน้ำมันยุงก๊วต

ภายหลัง 23 ปีแห่งการก่อตั้งและพัฒนา หน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซเวียดนามได้สร้างสรรค์ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการขุดเจาะ ขนส่ง แปรรูป สำรองและจำหน่าย  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมปี 1995 ที่แหล่งก๊าซงวดแรกได้ส่งเข้าแผ่นดินใหญ่ จนถึงขณะนี้ หน่วยงานก๊าซโดยกลุ่มบริษัทก๊าซเวียดนามได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรค์ก๊าซเกือบ 8 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า 3 หมื่น 6 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดปริมาณไฟฟ้าแห่งชาติ ผลิตปุ๋ย 1.6 ล้านตันต่อปี ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ร้อยละ 70 ผลิตน้ำมัน 1 แสนตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำมันของประเทศและจัดสรรค์ก๊าซเหลว 1 ล้านตันต่อปี ตอบสนองความต้องการร้อยละ 70 ของประเทศซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงส่วนร่วมที่สำคัญของหน่วยงานอุตสาหกรรมให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมต่อการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอีกด้วย./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด