อุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มุ่งสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว

(VOVWORLD) -แม้ปี 2020 อุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามจะต้องเผชิญความท้ายทายต่างๆจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่ก็ยังคงสามารถธำรงอัตราการขยายตัวของจีดีพีให้อยู่ที่ร้อยละ 2.65 และเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาและมีการขยายตัวเป็นบวก จากความพยายามแปรอุปสรรคให้เป็นโอกาส อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรกรเวียดนามตั้งความหวังว่า การเก็บเกี่ยวจะได้ผลดีในปี 2021 นี้
อุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มุ่งสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว - ảnh 1haiquanonline.com.vn

ปี 2020 มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำของเวียดนามได้บรรลุกว่า 4 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่น่าสนใจคือ มูลค่าการส่งออกข้าวของเวียดนามได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ที่กว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยราคาขายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับสูงสุดใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ ลิ้นจี่สดของเวียดนามได้ส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เงาะส่งออกไปยังไต้หวัน ประเทศจีน กุ้งและปลาสวายได้ส่งออกไปยังประเทศบราซิล เป็นต้น

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนเป็นอย่างมาก โดยทั่วประเทศเวียดนามมีโรงงานมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ 18 แห่ง การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้มีการเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ รวมทั้งสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความต้องการของตลาด การผลักดันการเชื่อมโยงตามห่วงโซ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรคือ 2 มาตรการหลักที่ได้รับความหวังว่าจะสามารถสร้างความกลมกลืนระหว่างการพัฒนากับความท้าทายและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ

"หวังว่า ภาครัฐจะลงทุนให้แก่การเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตผลิตสินค้าเกษตรหลัก รวมทั้งโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและค้ำประกันการส่งออก"

"พวกเราหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนในด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์"

"เมื่อย่างเข้าสู่ปีใหม่ เราหวังว่า สภาพอากาศจะอำนวยเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลดีและลูกค้ามาอุดหนุนให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น"

ปี 2021 อุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามพยายามบรรลุมูลค่าการส่งออก 4 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยวางมาตรการแก้ไข 2 ข้อเพื่อฟันฝ่าความท้าทายและให้มีการขยายตัวต่อไป คือเน้นปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทัล 4.0 ในการบริหารต่อไปเพื่อมุ่งสู่ระบบการเกษตรที่ทันสมัยและเกษตรกรที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น นอกจากอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานประกอบการเข้ามาลงทุนในด้านการเกษตร แล้วหน่วยงานการเกษตรยังสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรแบบใหม่พัฒนาเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตระหว่างสถานประกอบการกับเกษตรกร นาย เหงียนซวนเกื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทยืนยันว่า "ต้องปฏิบัติแผนการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศเวียดนาม นั่นคือเราจะปรับเกษตรกรรมแบบครัวเรือนให้เป็นเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ที่มีขอบเขตการผลิตขนาดใหญ่และสอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ละภาคส่วนและแต่ละภูมิภาค การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการ สหกรณ์และเกษตรกรคือกุญแจเพื่อสร้างสรรค์ระบบการเกษตรที่ทันสมัย"

ในบรรยากาศที่ชื่นมื่นของฤดูใบไม้ผลิใหม่ เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสรรค์ระบบการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน พร้อมทั้งตั้งความหวังว่า ปี 2021 เวียดนามจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ดีต่อไปเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลดีและชีวิตมีความอิ่มหนำผาสุก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด