ฮานอยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

(VOVWORLD) - จากการกำหนดให้ อุตสาหกรรมสนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในหลายปีที่ผ่านมา กรุงฮานอยได้มีกลไก นโยบาย มาตรการและแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนในกรุงฮานอยมีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงฮานอย
ฮานอยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน - ảnh 1นาง เจิ่นถิเฟืองลาน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหรรมและพาณิชย์ฮานอย (hanoimoi.com.vn)

หนึ่งในนโยบายที่น่าสนใจที่สุดในเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนของกรุงฮานอยคือการประกาศใช้ระเบียบการเกี่ยวกับ "การบริหารเงินทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมของกรุงฮานอย” เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนในการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในเอเชีย ตลอดจนอุตสาหกรรมพัฒนาในโลก นาง เจิ่นถิเฟืองลาน ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมฮานอยเผยว่า

“ทางการกรุงฮานอยได้ออกมติที่ 11 เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างและพัฒนาแบรนด์ ช่วยเหลือการเชื่อมโยง การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบสถานประกอบการในเอเชีย ตลอดจน ประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในโลก เช่น กลุ่ม G7 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในกรุงฮานอย” 

ในปี 2020 ทางการกรุงฮานอยตั้งเป้าไว้ว่า จะมีสถานประกอบการประมาณ 920 แห่งที่ดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยมีสถานประกอบการประมาณ 300 แห่งที่มีระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล มีความสามารถในการจัดสรรสินค้าในเครือข่ายการผลิตระดับโลกของกลุ่มบริษัทข้ามชาติในเวียดนาม มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมสนับสนุนคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต ดัชนีการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 11 ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ทางการกรุงฮานอยได้เสนอมาตรการแก้ไข 6 มาตรการ เช่น การเชื่อมโยงและช่วยเหลือสถานประกอบการอุตสาหกรรมสนับสนุนให้กลายเป็นซัพพลายเออร์ให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ช่วยเหลือสถานประกอบการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารที่ตอบสนองความต้องการของห่วงโซ่การผลิตทั่วโลก สนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การประยุกต์ใช้ การถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ วัตถุดิบและวัสดุ  พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลประจำปีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ของทางการกรุงฮานอยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยสถานประกอบการหลายแห่งได้ถือว่านี่คือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อขยายการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความต่อเนื่อง นาย เหงียนวันฟอง รองผู้อำนวยการใหญ่ของกลุ่มบริษัท Iintech ยืนยันว่า

“เราให้บริการที่หลากหลายในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล วิศวกรรมเครื่องกล ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี เรามั่นใจที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมให้แก่ลูกค้า  2 คือ กลุ่มบริษัท Iintech ได้ลงทุนศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยทำการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอยู่เสมอเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดมาให้แก่ลูกค้า สำหรับในเรื่องคุณภาพ ระบบเครื่องจักรของ Iintech ได้รับการลงทุนเป็นอย่างดี มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งเมื่อปี 2021 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่กลุ่มบริษัท Iintech ยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งลำเลียงจำนวนมากไปยังตลาดที่มีมาตรฐานที่เข้มงวด เช่น ญี่ปุ่น นอกจากนี้ เรายังส่งออกเครื่องจักรจำนวนมากไปยังตลาดออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ” 

ฮานอยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน - ảnh 2เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมฮานอยได้ประสานงานกับสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสนับสนุนฮานอยปี 2022 (congthuong.vn

จากการส่งเสริมผลสำเร็จที่ได้บรรลุ เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมฮานอยได้เป็นประธานและประสานงานกับสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสนับสนุนฮานอยปี 2022 ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสนับสนุนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกรุงฮานอยตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน งานนี้มีการออกบูธกว่า 250 บูธของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ไทยและมาเลเซีย รวมถึงสถานประกอบการและกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัทหุ้นส่วนผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฮึงเอียน จำกัด  บริษัทเครื่องจักรกล HBT Vietnam บริษัท หุ้นส่วนอุตสาหกรรม JK Vietnam บริษัท พานาโซนิคเวียดนาม จำกัด บริษัทร่วมทุน Seiko Vietnam กลุ่มบริษัท คอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมหนัก Mitsubishi บริษัทร่วมทุน เทคโนโลยี Network เวียดนาม บริษัท Nissin Electric Vietnam บริษัท Nippon Pump Motor ของญี่ปุ่น และบริษัท Yuwa Vietnam ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงและแนะนำในงานล้วนแต่มีคุณภาพดี มีการแข่งขันสูง อยู่ในด้านอุตสาหกรรมหลัก เช่น ส่วนประกอบและอะไหล่ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนหลายแห่งถือว่า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นโอกาสที่ดีเพื่อสามารถเข้าร่วมและมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมสนับสนุนในกรุงฮานอยและประเทศ นาย เลจุงเหียว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของบริษัท Hexegon MI เวียดนาม ประเมินว่า

“Hexegon เป็นสถานประกอบการชั้นนำระดับโลกในด้านการชั่งตวงวัดและระบบอัตโนมัติ ในตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ร่วมมือในเชิงลึกกับสถานประกอบการที่มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เช่น กลุ่มบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ บริษัท Hexegon มีความประสงค์ที่จะนำโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีให้มีความใกล้ชิดกับห่วงโซ่อุปทานของสถานประกอบการเวียดนามมากขึ้น มีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งมากขึ้นต่อการพัฒนาของกลุ่มสถานประกอบการสนับสนุนเวียดนาม”

บรรดาผู้บริหารของสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมฮานอยยืนยันว่า ในเวลาที่จะถึง สำนักงานฯจะยังคงส่งเสริมการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อช่วยให้สถานประกอบการผลิต รวมทั้งสถานประกอบการสนับสนุนพัฒนา โดยก่อนอื่นจะก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มอีกสองถึงสามแห่งจากทั้งหมด 43 แห่งที่ได้ดึงดูดการลงทุนในปี 2022 ค้ำประกันเป้าหมายให้ภายใน 1-2 ปีข้างหน้ามีพื้นที่หลายพันเฮกตาร์เพื่อสนับสนุนสถานประกอบการพัฒนาการผลิตในกรุงฮานอย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด