เขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Nam Cau Kien : การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือกุญแจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(VOVWORLD) - เขตนิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien  ตั้งอยู่ในอำเภอถุยเงวียน นครไฮฟอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศชั้นนำของประเทศ ซึ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแห่ง “สีเขียวและยั่งยืน” นี่คือโครงการเดินหน้าในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ-หมุนเวียน-มรดก ด้วยห่วงโซ่เชื่อมโยงที่พึ่งพากันในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เขตนิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien ได้ใช้การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเป็นเหมือนกุญแจปลดล็อกกระบวนการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Nam Cau Kien  : การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือกุญแจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ảnh 1เขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Nam Cau Kien 
 
 
บรรยากาศในนิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นแหล่งนิเวศที่มีทั้งสวนและบ่อปลา โดยส่วนต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้รับการวางผังอย่างเป็นระเบียบในพื้นที่เกือบ 170 เฮกตาร์จากพื้นที่ทั้งหมด 263 เฮกตาร์ ส่วนพื้นที่ร้อยละ 40 ที่เหลือใช้สำหรับการก่อสร้างกิจการสาธารณะต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่ปลูกต้นไม้ร่มรื่น พื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien ได้ดึงดูดนักลงทุนกว่า 60 รายจากประเทศและดินแดนต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฮ่องกง ประเทศจีน สิงคโปร์และจีน โดยพื้นที่ทั้งหมดของเขตนิคมอุตสาหกรรมได้มีนักลงทุนเข้าไปประกอบธุรกิจแล้ว และตอนนี้กำลังลงทุนก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมระยะที่ 2

นาย ฝ่ามห่งเดียบ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่บริษัทหุ้นส่วน Shinec ซึ่งเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien เผยว่า

“การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ โดยเฉพาะสำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศเกือบ 100 แห่งเข้ามาลงทุนในหลากหลายแขนง นอกจากการมีพนักงานฝ่ายบริหารที่มีความรู้และมีทักษะวิชาชีพแล้ว จะต้องดำเนินกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่ม”

เขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Nam Cau Kien  : การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือกุญแจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ảnh 2นาย ฝ่ามห่งเดียบ ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทหุ้นส่วน Shinec

กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในนิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien ได้รับการปฏิบัติอย่างเต็บรูปแบบเมื่อปี 2018 ด้วยการเปิดตัวโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่ใช้แพลตฟอร์ม Base.vn ซึ่งช่วยให้คณะกรรมการบริหารสามารถจัดการส่วนงาน ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบุคลากร คลังข้อมูลออนไลน์ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจัดทำรายงานและประเมินบุคลากรตามส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ความคืบหน้า ระดับและผลงานในช่วงเวลาที่ประเมิน การจัดการทางการเงิน การจัดการข้อมูลและการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน การประกาศเอกสารคำสั่งต่างๆ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จัดห้องประชุม การกำหนดระเบียบการสัมมนา นาย ฝ่ามห่งเดียบ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทหุ้นส่วน Shinec ซึ่งเป็นนักลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien แสดงความเห็นว่า

“อาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระบบการบริหารงานเป็นก้าวเดินแรกในกระบวนการนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของห่วงโซ่สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Nam Cau Kien ในระยะกลางและระยะยาว การใช้เทคโนโลยีและการบริหารงานผ่านซอฟต์แวร์ช่วยให้เราบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงาน การผลิตและพนักงานได้อย่างครอบคลุม และ Nam Cau Kien ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาห่วงโซ่ระบบอุตสากรรมเชิงนิเวศในทั่วประเทศอีกด้วย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลจึงเป็นกุญแจที่สำคัญในการช่วยลดเวลา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการลงทุนและธรรมาภิบาลให้ดีขึ้นผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Nam Cau Kien  : การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือกุญแจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ảnh 3คณะปฏิบัติงานของสถานทูตอินโดนีเซียเยือนเขตนิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien

Nam Cau Kien กำลังกลายเป็นรูปแบบดีเด่นของการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่ได้รับความสนใจและเรียนรู้จากสำนักงาน หน่วยงานและสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบระบบนิเวศแห่งสีเขียวและยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในระบบการจัดการ นาย เฮรู คูตันโต อธิบดีกรมอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย ได้เผยว่า

“เราแปลกใจเมื่อเห็นว่า มีสถานประกอบการหลายแห่งที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่แห่งสีเขียว ที่สวยงามและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ การบริหารภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมนี้ได้รับการดำเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนและครบวงจรผ่านระบบการจัดการดิจิทัล เราชื่นชมคำมั่นและนโยบายของรัฐบาลเวียดนามในการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบนี้”

ในกระบวนการศึกษาและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล คณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมได้สำรวจและใช้เครื่องมือมากมาย ในเวลาที่จะถึง Nam Cau Kien มีแผนการที่จะทำงานร่วมกับ Base.vn เพื่อทำการวิจัยและอัพเดทการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการจัดการเขตนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งใหม่ในทั่วประเทศเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด