เวียดนาม เสถียรภาพและผสมผสานในปี๒๐๑๓

(VOVworld) –  ปี๒๐๑๓ได้มาถึงแล้ว ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีฉลองปีใหม่๒๐๑๓ ร่วมกับประชาชาติ ประเทศต่างๆ ประชาชนเวียดนามได้วางเป้าหมายพัฒนาด้วยความมั่นใจโดยจะสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจ รักษาอัตราการขยายตัว รักษาสวัสดิการสังคมและผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคและโลกต่อไป

(VOVworld) –  ปี๒๐๑๓ได้มาถึงแล้ว ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีฉลองปีใหม่๒๐๑๓ ร่วมกับประชาชาติ ประเทศต่างๆ ประชาชนเวียดนามได้วางเป้าหมายพัฒนาด้วยความมั่นใจโดยจะสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจ รักษาอัตราการขยายตัว รักษาสวัสดิการสังคมและผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคและโลกต่อไป 

เวียดนาม เสถียรภาพและผสมผสานในปี๒๐๑๓ - ảnh 1
การประชุมเพื่อปฏิบัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี๒๐๑๓ (Photo:Internet)

เศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี๒๐๑๓ ที่ได้จัดขึ้น ในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ท่านNguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวว่า ในปี๒๐๑๓ เวียดนามจะให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและผลักดันการขยายตัวให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าปี๒๐๑๒ซึ่งเป้าหมายนี้มาจากผลงานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในปี๒๐๑๒ซึ่งตามนั้น ความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมได้ช่วยให้เวียดนามสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้๑หมื่น๒พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งเป้าหมายนี้ก็เป็นการสานต่อการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการเดินหน้าปรับปรุงรูปแบบการขยายตัวต่อไปที่หน่วยงานทุกระดับของเวียดนามได้ปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง นายกรัฐมนตรีได้ชี้ชัดว่า เพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้  ต้องเน้นบริหารนโยบายการเงินอย่างรอบคอบ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัตินโยบายการเงินที่เชื่อมโยงกับนโยบายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายควบคุมเงินเฟ้อ ขยายเสถียรภาพของเศรษฐกิจ  รักษาการขยายตัวที่เหมาะสมและการปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี๒๐๑๓ ก่อนย่างเข้าปีใหม่ บรรดานักลงทุนต่างชาติได้แสดงความเห็นด้วยกับเป้าหมายพัฒนานี้ของเวียดนามซึ่งนายMotonori Tsunoหัวหน้าตัวแทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้าประจำเวียดนามได้กล่าวว่า “พวกเราเห็นว่า ในปี๒๐๑๓ เพื่อสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ ก่อนอื่น เวียดนามควรปรับปรุงระบบธนาคารและการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการภาครัฐซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกต้องในการก้าวไปสู่การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ  ปี๒๐๑๓จะเป็นปีที่เศรษฐกิจจะประสบความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง แต่ผมมีความประสงค์และขออวยพรให้การพัฒนาของสถานประกอบการเวียดนามประสบความสำเร็จ”

เวียดนาม เสถียรภาพและผสมผสานในปี๒๐๑๓ - ảnh 2
ท่านNguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมเพื่อปฏิบัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี๒๐๑๓(Photo:Internet)

ควบคู่กับการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและสร้างเสถียรภาพให้เศรษฐกิจแล้ว การรักษาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนยังคงเป็นหน้าที่สำคัญของเวียดนามในปี๒๐๑๓ เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลเวียดนามได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติงานด้านการรักษาสวัสดิการสังคม สวัสดิภาพสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยให้ความสำคัญต่อการฝึกสอนอาชีพ สร้างงานทำ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ขจัดความยากจนอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายและครอบคัวที่ยากจน รวมทั้งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคน  สำหรับแนวทางพัฒนการศึกษาในปี๒๐๑๓ ท่านNguyễn Vinh Hiển รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนามได้กล่าวว่า“พวกเรามุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะ ให้ความช่วยเหลือบุตรหลานชนกลุ่มน้อย บุตรหลานของครอบครัวในเขตทุรกันดาร ครอบครัวที่ยากจนและเด็กหญิงซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งช่วยเหลือเขตทุรกันดารที่เศรษฐกิจสังคมยังประสบความยากลำบากก่อสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความปรารถนาของครอบครัวจำนวนหนึ่งที่สามารถลงทุนเพื่อให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาเล่าเรียน”             

เวียดนาม เสถียรภาพและผสมผสานในปี๒๐๑๓ - ảnh 3
ในปี๒๐๑๓เวียดนามจะพยายามควบคุมเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าปี๒๐๑๒(Photo:Internet)

ในปี๒๐๑๓ เวียดนามจะขยายกิจกรรมการทูตตามแนวทางผลักดันการผสมผสานเพื่อมีส่วนร่วมรักษา ความมั่นคงทางการเมืองและผลักดันการพัฒนาเศรฐกิจสังคมภายในประเทศ  เกี่ยวกับปัญหานี้ ท่าานHoành Anh Tuấn หัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์การทูตเวียดนามได้กล่าวว่า“กิจกรรมการทูตในปี๒๐๑๓ยังคงมุ่งสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ และความสัมพันธ์หุ้นส่วนอย่างแน่นแฟ้นระหว่างเวียดนามกับประเทศคู่เจรจาใหญ่ๆและสำคัญต่างๆในภูมิภาคและโลก ส่งเสริมบทบาทและอิทธิพลของเวียดนามในภูมิภาคและโลก ปี๒๐๑๓ ยังนับเป็นครั้งแรกที่ชาวเวียดนามจะได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษ์และส่งเสริมพลังทางการทูตที่เข้มแข็งของเวียดนาม การทูตเวียดนามในปี๒๐๑๓ จะต้องมีความพยายามมากขึ้น โดยเฉพาะ การทูตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ”   ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ ร่วมกับประเทศอื่นๆในโลกและผลงานเศรษฐกิจในปี๒๐๑๒ เวียดนามจะก้าวย่างเข้าปี๒๐๑๓ด้วยพลังที่เข้มแข็ง มั่นคงและมีเสถียรภาพ ./. 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด