แสวงหาโซลูชั่นสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลระดับชาติเพื่อช่วยเวียดนามก้าวรุดหน้าไป

(VOVWORLD) - เอกสารของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้กำหนดว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลระดับชาติเป็นหน้าที่สำคัญ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสามเสาหลัก ได้แก่ รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล โครงการและมาตรการแก้ปัญหามากมายถูกนำมาเสนอเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนมาตรการสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยให้เวียดนามก้าวรุดหน้าและพัฒนาเจริญรุ่งเรือง
แสวงหาโซลูชั่นสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลระดับชาติเพื่อช่วยเวียดนามก้าวรุดหน้าไป - ảnh 1นาย เหงียนฮวีหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กว่าสองปีหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติ "โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลแห่งชาติจนถึงปี 2025 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030" งานด้านการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลระดับชาติได้บรรลุผลงานเบื้องต้นที่ชัดเจน โดยเฉพาะทางจิตสำนึกเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในสำนักงานภาครัฐ สถานประกอบการและประชาชนได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถเห็นได้ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้าสู่ทุกกิจกรรมของชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น กระทรวง หน่วนงานและรัฐบาล ซึ่งมีการขยายผลในเชิงบวก นาย โด๋กงแอง อธิบดีกรมสารสนเทศของกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ยืนยันว่า

"จิตสำนึกของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลต้องได้รับการปฏิบัติในประชาชนทุกชั้นชนและครอบคลุม ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงด้านเทคโนโลยีและการซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากยังรวมถึงกลไก นโยบาย จิตสำนึกและความสามารถขององค์กรด้วย ความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีมีส่วนร่วมเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 80 ขึ้นอยู่กับการรับรู้และความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติ กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของทุกคนและทุกภาคส่วนในองค์กรและสังคม"

การมีส่วนร่วมของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อระบบเศรษฐกิจนับวันเพิ่มมากขึ้น จำนวนสถานประกอบการด้านทคโนโลยีดิจิทัลที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมดิจิทัลโดยพลเมืองดิจิทัลเป็นหลักได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อพัฒนา  โดยเฉพาะ แอพพลิเคชั่นเวียดนามบางตัวได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ชาวเวียดนามและมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

แสวงหาโซลูชั่นสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลระดับชาติเพื่อช่วยเวียดนามก้าวรุดหน้าไป - ảnh 2นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนยู่ดิจิทัล

ผลงานนี้มาจากการเข้าร่วมที่เคร่งครัดของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในตลอดเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยบทบาทเป็นผู้เดินหน้าในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในเวียดนาม กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้แสวงหาโซลูชันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเวทีสำหรับการกระตุ้นศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานประกอบการเวียดนาม เช่น รางวัลเทคโนโลยีดิจิทัล Make in Vietnam และการแข่งขันเพื่อส่งเสริมโซลูชั่นผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลด้านดิจิทัลแห่งชาติ หรือ Viet Solutions ในพิธีเปิดการแข่งขัน Viet Solution 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2022 นาย เหงียนฮวีหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ยืนยันว่า สถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามต้องมีความเชื่อมั่นว่า พวกเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาของเวียดนามอย่างเหมาะสมเพื่อครองตลาดสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในประเทศ

“คำถามที่ดีหรือมาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมีพลังที่เข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับประเทศ การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน และจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนเข้าร่วม เวียดนามเป็นประเทศที่มีชุมชนนักธุรกิจเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก มีความคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถอย่างเพียงพอในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความฝันของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเวียดนามคือการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ทุกด้านของชีวิต การประกวด Viet Solution เป็นโอกาสที่ดีเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ทุกด้าน ผ่านการแข่งขัน Viet Solution ปัญหาและลูกค้าที่มีศักยภาพได้ใกล้ชิดกับสถานประกอบการดิจิทัลมากขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงาน กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีความประสงค์ว่า สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะมองว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีเพื่อเข้าร่วมการสร้างโซลูชั่นเทคโนโลยีของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยยการแสวงหาโอกาสพัฒนาสถานประกอบการของตนเอง”

การแสวงหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเวียดนามในอุตสาหกรรม สาขา ท้องถิ่นและสถานประกอบการ การแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรม ท้องถิ่น สถานประกอบการและชุมชน เวียดนามมีมาตรการแก้ไขปัญหามากมายในกระบวนการพัฒนา ด้วยความได้เปรียบในการเข้าใจตลาดภายในประเทศ ความต้องการของลูกค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นฝ่ายรุก มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่นตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีในเวียดนามมีโอกาสมากมายในการไล่ตามให้ทันประเทศมหาอำนาจในการวิจัย  พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ  ทำให้เวียดนามสามารถพึ่งตนเองได้อย่างรวมเร็วขึ้น และนี่ก็เป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้เวียดนามเพิ่มศักยภาพในการตามให้ทันประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านห่วงโซ่คุณค่า

จากการยืนยันว่า การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลมีความผูกพันกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของประเทศ ตลอดจนการฟื้นฟูของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะปัจจุบัน ในการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเมื่อปลายเดือนเมษายนปี 2022 นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ย้ำถึงหน้าที่ต่างๆว่า

"ต้องมีความคิดที่เป็นก้าวกระโดดด้วยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ มีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและเกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริง ต้องมีการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับกลไก เทคโนโลยี การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์และการบริหารที่สมบูรณ์ ต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลยกระดับจิตสำนึกและมีปฏิบัติการที่เคร่งครัด ผลักดันการประชาสัมพันธ์ให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะประชาชนและสถานประกอบการเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และการเข้าร่วม ควบคู่กันนั้น ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ปฏิบัติโครงการพัฒนาพลเมืองดิจิทัล เข้าร่วมการช่วยเหลือระหว่างท้องถิ่นและร่วมมือกับนานาชาติอย่างกว้างขวางและเข้มแข็ง"

นายกรัฐมนตรียังเสนอให้จัดทำและปรับปรุงเอกสารกฎหมายให้มีความสมบูรณ์โดยเร็ว กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติโครงการ แผนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลสำหรับระยะใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลโดยเร็ว ยั่งยืนและครอบคลุม เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสำหรับหน่วยงาน เศรษฐกิจสังคม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบัน เวียดนามกำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือเร่งปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้ ยกระดับจิตสำนึกของประชาชนและสังคมเกี่ยวกับบทบาท ความหมายและประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล ผลักดันการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมือง ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับและการเข้าร่วมของปวงชนต่อการค้ำประกันความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล สามารถยืนยันได้ว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกำลังขยายผลในเชิงบวกอย่างเข้มแข็ง  เวียดนามกำลังมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างก้าวกระโดดและผลักดันกระบวนการนี้ในทั่วประเทศในระยะใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด