โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชน

(VOVWORLD) -สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นพลังขับเคลื่อนของการขยายตัวเป็นแหล่งสร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน  ช่วยระดมแหล่งพลังจากสังคมให้แก่การลงทุนเพื่อพัฒนาของท้องถิ่นต่างๆ  ในเวลาที่ผ่านมา จากความช่วยเหลือขององค์การเยาวชนกับภาระหน้าที่ Youth with a missionsหรือ YWAM สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอยได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชน - ảnh 1 นาง  Roslyn Jackson  ผู้อำนวยการองค์การ YWAM ในเวียดนาม

ปัจจุบัน อำเภอหว่ายดึ๊กมีสถานประกอบการเกือบ3,000แห่งที่กำลังดำเนินงานและมีครอบครัวที่ทำการประกอบธุรกิจและผลิตกว่า 1หมื่นครอบครัว  ในหลายปีที่ผ่านมา ทางการอำเภอหว่ายดึ๊กได้ประสานงานกับองค์การ YWAM  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศในการปฏิบัติโครงการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  ปฏิบัติโครงการ “พัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม”ในอำเภอหว่ายดึ๊ก  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ช่วยสนองข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและครอบครัวที่ทำการประกอบธุรกิจและผลิตแสวงหาแนวทางการพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ซึ่งกระบวนการปฏิบัติโครงการในอำเภอหว่ายดึ๊กได้สร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  มีส่วนร่วมผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจในอำเภอฯตามแนวทางการเพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรม  การบริการและการค้า  นาย โด๋ดึ๊กจุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอหว่ายดึ๊กได้เผยว่า “แนวทางของทางการอำเภอฯคืออำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ  ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ การสนองข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเพื่อค้ำประกันการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหาร”

โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชน - ảnh 2

โครงการ “พัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม”ในอำเภอหว่ายดึ๊กได้รับการปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2009  โดยมีการเข้าร่วมของเจ้าของสถานประกอบการต่างๆ  ผ่านการฝึกอบรมต่างๆที่จัดโดย YWAM  เจ้าของสถานประกอบการสามารถเข้าถึงกลไก นโยบายและเรียนรู้รูปแบบการผลิตและตลาดใหม่ในการผลิตและประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจเชิงตลาด   นาย จูวันบั่ง  ประธานสภาบริหารบริษัทหุ้นส่วนสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจีบีได้เผยว่า “บรรดาผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ขององค์การYWAMได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้แก่พวกเราเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเพิ่มจำนวนคลังสินค้า  บรรดากรรมกรต่างตระหนักได้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ทั้งบริษัทและตัวเอง”

หลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิก YWAM    ซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ  บรรดาผู้บริหารสถานประกอบการอำเภอหว่ายดึ๊กได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารสถานประกอบการ การบริหารแรงงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจและปรับปรุงบรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ  นาง  Roslyn Jackson  ผู้อำนวยการองค์การ YWAM ในเวียดนามได้เผยว่า “สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้ช่วยสร้างงานทำให้แก่แรงงานในท้องถิ่น  ซึ่งบรรยากาศการทำงานได้รับการปรับปรุงและเงื่อนไขการทำงานก็ดีขึ้น  บรรดาสถานประกอบการเวียดนามมีอนาคต  โดยเฉพาะ เมื่อเวียดนามปรับปรุงการผลิตเกษตรในรูปแบบอุตสาหกรรมและการผลิต”

เมื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม  บรรดาเจ้าของสถานประกอบการไม่เพียงแต่ให้ความสนใจต่อเป้าหมายการผลักดันการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรของสถานประกอบการเท่านั้น หากยังประสานการปฏิบัติเป้าหมายทางสังคม  ค้ำประกันบรรยากาศการทำงานและผลประโยชน์ของผู้บริโภคอีกด้วย  นาง  Roslyn Jackson  ผู้อำนวยการองค์การ YWAM ในเวียดนามได้เผยว่า “หนึ่งในปัจจัยที่สร้างความสำเร็จของโครงการนี้คือ  พวกเราไม่เพียงแต่เปิดการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานประกอบการเท่านั้นหากยังให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค  สร้างบรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย  เปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของสถานประกอบการและหลังจากที่สถานประกอบการประสบความสำเร็จ พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือนีกเรียนและครอบครัวที่ยากจนในท้องถิ่น”

ภายหลังปฏิบัติมาเป็นเวลา8ปี โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอหว่ายดึ๊กได้ช่วยยกระดับจิตสำนึกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการผสมผสาน  ความช่วยเหลือขององค์การ YWAMให้แก่สถานประกอบการหว่ายดึ๊กได้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่สถานประกอบการท้องถิ่นในการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด