ในตัวเมืองขอนแก่นมีชาวเวียดนามอยู่มากพอสมควรโดยประกอบอาชีพขายอาหารเวียดนาม

หมู่บ้านของผมอยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชนบทจึงไม่มีชาวเวียดนามโพ้นทะเลอาศัยอยู่ ส่วนในตัวเมืองขอนแก่นมีชาวเวียดนามอยู่มากพอสมควรโดยประกอบอาชีพขายอาหารเวียดนาม ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ  หลายคนได้เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามแล้ว

สวัสดีครับชาวคณะภาคภาษาไทยทุกท่าน ขอบคุณครับที่ส่งข่าวเวียดนามมาให้อ่านเป็นประจำทางอีเมล์ ระหว่างวันที่ 17 ถึง 28 กุมภาพันธ์ ทางจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานเทศกาลงานไหมขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งทุกปีจะจัดในช่วงต้นเดือนธันวาคม แต่ปีนี้มีเหตุการณ์สวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเลื่อนมาจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์แทน ในงานนี้มีการออกร้านแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย มีการนำผลิตภัณฑ์จากไหมมาแสดงและจำหน่ายในราคาไม่แพง
หมู่บ้านของผมอยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชนบทจึงไม่มีชาวเวียดนามโพ้นทะเลอาศัยอยู่ ส่วนในตัวเมืองขอนแก่นมีชาวเวียดนามอยู่มากพอสมควรโดยประกอบอาชีพขายอาหารเวียดนาม ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ  หลายคนได้เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามแล้ว
ด้วยไมตรีจิต
เกษม  ทั่งทอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด