รายการ “หัวใจเดียว โลกเดียว” – สดุดีคนพิการดีเด่นและเด็กกำพร้าที่ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อผลการเรียนดี

รายการ “หัวใจเดียว โลกเดียว” – สดุดีคนพิการดีเด่นและเด็กกำพร้าที่ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อผลการเรียนดี

(VOVworld) – ในรายการ หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศได้สนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนคุ้มครองคนพิการและเด็กกำพร้าเวียดนาม 1 หมื่น 6 พัน...
ชาวเวียดนามในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิเพื่อผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

ชาวเวียดนามในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิเพื่อผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

(VOVworld) – แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางเวียดนาม 7 ร้อยล้านด่งจากชมรมชาวเวียดนามในโปแลนด์และ 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐจากบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสหพันธ์สมาคมชาวเวียดนามในยุโรปและสหพันธ์สมาคมชาวเวียดนามในสาธารณรัฐเช็ก
จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2016 ชาวเวียดนามในประเทศไทยได้บริจาคเงินเกือบ 3.9 พันล้านด่ง

จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2016 ชาวเวียดนามในประเทศไทยได้บริจาคเงินเกือบ 3.9 พันล้านด่ง

(VOVworld) - ตามข้อมูลของสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2016 ชาวเวียดนามในประเทศไทยได้บริจาคเงินเกือบ 3.9...
บริจาคเงินเกือบ 4 หมื่น 6 พันล้านด่งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

บริจาคเงินเกือบ 4 หมื่น 6 พันล้านด่งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

(VOVworld) – จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน ยอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางเวียดนามผ่านแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับอยู่ที่กว่า 4 หมื่น 5...
ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๔ตุลาคม นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้รับเงินบริจาคจากกระทรวง หน่วยงานและบุคคลต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง
สมาคมชาวเวียดนามในจ.สกลนครได้บริจาคเงิน5แสนบาทเพื่อให้การช่วยเหลือปชช.ในภาคกลาง

สมาคมชาวเวียดนามในจ.สกลนครได้บริจาคเงิน5แสนบาทเพื่อให้การช่วยเหลือปชช.ในภาคกลาง

บนเจตนารมณ์แห่งการช่วยเหลือจุนเจือกัน และภายในเวลา 1 สัปดาห์ สมาคมชาวเวียดนามในจังหวัดสกลนครได้บริจาคเงิน 5 แสนบาทและเสื้อกั้นหนาวนับพันชิ้น คาดว่า คณะให้การช่วยเหลือจะเดินทางภาคกลางเวียดนามในวันที่...
พุทธศาสนิกชนวัด เฝิดติ๊ก ในประเทศลาวบริจาคเงินช่วยชาวภาคกลางที่ประสบภัยธรรมชาติ

พุทธศาสนิกชนวัด เฝิดติ๊ก ในประเทศลาวบริจาคเงินช่วยชาวภาคกลางที่ประสบภัยธรรมชาติ

(VOVworld)- วัดเฝิดติกในกรุงเวียงจันทน์ในประกาศรณรงค์ให้ชมรมชาวเวียดนามในประเทศลาวร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในภาคกลางเวียดนาม
วีโอวี๕ร่วมแรงร่วมใจ “เพื่อภาคกลางที่รัก”

วีโอวี๕ร่วมแรงร่วมใจ “เพื่อภาคกลางที่รัก”

(VOVWorld)-เช้าวันที่๑๙ตุลาคม ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศแห่งชาติหรือวีโอวี๕ของสถานีวิทยุเวียดนามได้รณรงค์เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุน้ำหลากในจังหวัดภาคกลาง
ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐเช็กมุ่งใจสู่ประชาชนในภาคกลาง

ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐเช็กมุ่งใจสู่ประชาชนในภาคกลาง

(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑๙ตุลาคม สถานทูตเวียดนามประจำประเทศมาเลเซียได้จัดพิธีรณรงค์เปิดรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดห่าติ๋งและกว๋างบิ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม