พยายามอนุรักษ์อักษรโบราณของเผ่าไท

พยายามอนุรักษ์อักษรโบราณของเผ่าไท

(VOVWORLD) -ปัจจุบันเนื่องด้วยกระแสการพัฒนาใหม่ของยุคสมัยที่ทำให้เกิดการผสมผสานด้านวัฒนธรรมได้ทำให้เอกลักษณ์ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหลายชนเผ่ารวมทั้งเผ่าไทเลือนหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะภาษาเขียน จากสถานการณ์นี้ ทางการจังหวัดเดียนเบียนได้พยายามส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าไทโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียนผ่านการเปิดชั้นเรียนภาษาเผ่าไทโบราณให้แก่คนเผ่าไทในท้องถิ่น