กรุงฮานอยจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 1010ปีทังลอง - ฮานอย

กรุงฮานอยจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 1010ปีทังลอง - ฮานอย

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 9 ตุลาคม ณ วัดเจิ่นก๊วก พุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามได้ประสานกับพุทธสมาคมสาขากรุงฮานอย จัดเทศกาลขอพรให้ประเทศสงบสุข ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในโอกาสฉลองครบรอบ...