นอกรอบการประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14: ต้องมีแผนการที่ดีที่สุดให้แก่ระยะหลังโควิด-19

นอกรอบการประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14: ต้องมีแผนการที่ดีที่สุดให้แก่ระยะหลังโควิด-19

(VOVWORLD) - ในช่วงต้นปี 2020 เศรษฐกิจโลกและเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลเวียดนามได้พยายามเป็นอย่างมากในการบริหาร ควบคุมการแพร่ระบาดและนำประเทศเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ