การประชุมเวียดนาม-สหประชาชาติ “ผลักดันกระบวนการฟื้นฟูที่รอบด้านและยกระดับทักษะความสามารถในการรับมือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเวียดนาม”

การประชุมเวียดนาม-สหประชาชาติ “ผลักดันกระบวนการฟื้นฟูที่รอบด้านและยกระดับทักษะความสามารถในการรับมือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเวียดนาม”

(VOVWORLD) - รัฐมนตรีช่วย เลหว่ายจุง ได้แสดงความเห็นว่า การรับมือภัยธรรมชาติไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายของเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นความท้าทายระดับโลกที่หลายประเทศกำลังต้องเผชิญอีกด้วย