ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าคือพลังขับเคลื่อนหลักของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าคือพลังขับเคลื่อนหลักของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ

(VOVWORLD) -วันที่ 7 มกราคม ในฐานะประธานสภาการค้าและการลงทุนเวียดนาม – สหรัฐ นาย เจิ่นต๊วนแอง...