ถ้าหากสหรัฐยังคงปฏิบัตินโยบายที่เป็นศัตรูกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่อไป จะไม่มีการปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี

ถ้าหากสหรัฐยังคงปฏิบัตินโยบายที่เป็นศัตรูกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่อไป จะไม่มีการปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี

(VOVWORLD) -เปียงยางจะไม่ปล่อยให้สหรัฐฉวยโอกาสการสนทนาสหรัฐ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัว