บทที่ 64: “เฟิน - เบียด - ตื่อ - ค้อ” หรือคำทรัพท์ที่มักสับสนและใช้กันผิดๆ

บทที่ 64: “เฟิน - เบียด - ตื่อ - ค้อ” หรือคำทรัพท์ที่มักสับสนและใช้กันผิดๆ

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำทรัพท์ที่มักสับสนและใช้กันผิดๆในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 63: “ตื่อ - เหยะ - ดอก - ซาย” หรือคำทรัพท์ที่มักจะอ่านผิด

บทที่ 63: “ตื่อ - เหยะ - ดอก - ซาย” หรือคำทรัพท์ที่มักจะอ่านผิด

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำทรัพท์ที่มักจะอ่านผิดง่ายในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 62 : “ยาว - เตี๊ยบ - แทว - จู๋ - เด่: เถ่ย - เตี๊ยด” หรือบทสัมมนาตามหัวข้อ “อากาศ“

บทที่ 62 : “ยาว - เตี๊ยบ - แทว - จู๋ - เด่: เถ่ย - เตี๊ยด” หรือบทสัมมนาตามหัวข้อ “อากาศ“

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักบทสัมมนาตามหัวข้อ "อากาศ" ในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 61 : “ฝุ - เอิม - ก๊วย” หรือมาตราตัวสะกด

บทที่ 61 : “ฝุ - เอิม - ก๊วย” หรือมาตราตัวสะกด

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักมาตราตัวสะกดในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 59 : ” ซอ - แซ้ง” การเปรียบเทียบ

บทที่ 59 : ” ซอ - แซ้ง” การเปรียบเทียบ

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบในภาษาเวียดนามตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 58 : “แก๊ก - ดัด - เต็น” หรือการตั้งชื่อ

บทที่ 58 : “แก๊ก - ดัด - เต็น” หรือการตั้งชื่อ

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการตั้งชื่อเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาษาเวียดนามกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 57 : “เต๊ต - สงกรานต์” และคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

บทที่ 57 : “เต๊ต - สงกรานต์” และคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์ในเทศกาลสงกรานต์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาษาเวียดนามกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 56 : “ดี - เชย - เสอ - ทู้” หรือเที่ยวสวนสัตว์

บทที่ 56 : “ดี - เชย - เสอ - ทู้” หรือเที่ยวสวนสัตว์

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในภาษาเวียดนามเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆในสวนสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 55 ตอนที่ 2: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

บทที่ 55 ตอนที่ 2: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำสรรพนามในภาษาเวียดนามต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 55 ตอนที่ 1: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

บทที่ 55 ตอนที่ 1: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำสรรพนามในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 54: “ตื่อ - โน้ย - เหยียน - ดาด - เถ่ย - ซาน” หรือบุพบทบอกเวลา

บทที่ 54: “ตื่อ - โน้ย - เหยียน - ดาด - เถ่ย - ซาน” หรือบุพบทบอกเวลา

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับบุพบทบอกเวลาในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 53: วิธีการอ่านบทความ: ทุเรียนแสนอร่อย

บทที่ 53: วิธีการอ่านบทความ: ทุเรียนแสนอร่อย

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวิธีการอ่านบทความในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 52: ผักสวนครัว

บทที่ 52: ผักสวนครัว

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับผักชนิดต่างๆในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 51: “จ๋าง - ตื่อ - ฉี - เถิ่ย - ซาน ” หรือคำวิเศษณ์บอกเวลา

บทที่ 51: “จ๋าง - ตื่อ - ฉี - เถิ่ย - ซาน ” หรือคำวิเศษณ์บอกเวลา

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำวิเศษณ์บอกเวลาในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 50: “แทง - เดี๋ยว” หรือวรรณยุกต์

บทที่ 50: “แทง - เดี๋ยว” หรือวรรณยุกต์

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 49: “แก๊ก - ฟ๊าด - เอิม - เงวียน - เอิม” หรือการออกเสียงสระ

บทที่ 49: “แก๊ก - ฟ๊าด - เอิม - เงวียน - เอิม” หรือการออกเสียงสระ

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการออกเสียงสระในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 47: “แก๊ก - น้อย - เหย่อ” หรือการบอกเวลา

บทที่ 47: “แก๊ก - น้อย - เหย่อ” หรือการบอกเวลา

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการบอกเวลาในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 46: คำอวยพรในโอกาสปีใหม่

บทที่ 46: คำอวยพรในโอกาสปีใหม่

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำอวยพรในโอกาสปีใหม่ในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 45: เปรียบเทียบตัวอักษรระหว่างภาษาเวียดนามกับภาษาไทย

บทที่ 45: เปรียบเทียบตัวอักษรระหว่างภาษาเวียดนามกับภาษาไทย

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับอักษรในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 44: คำสันธาน

บทที่ 44: คำสันธาน

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวิธีการใช้ “เลียน - ตื่อ” หรือคำสันธานในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ