ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ในวาระสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ในวาระสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 29 เมษายน ณ อาคารสภาแห่งชาติ ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะได้ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์สภาแห่งชาติ